دکتر بهزاد علیزاده

دکتر بهزاد علیزاده رئیس بخش بیماریهای مادرزادی قلب وقلب کودکان دانشکده پزشکی مشهد

دکتر بهزاد علیزاده

Dr. Behzad Alizadeh

رئیس بخش بیماریهای مادرزادی قلب وقلب کودکان دانشکده پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.