دکتر علیرضا رهایی

دکتر علیرضا رهایی استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر علیرضا رهایی

Dr. Alireza Rahaee

استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تجربی مشخصات مکانیکی پروفیل های کامپوزیتی و بررسی عملکرد اتصال های تیر به ستون (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 4
2 ارزیابی تیرهای فلزی تقویت شده با الیاف بسپاری (پلیمری) مرکب (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 1
3 ارزیابی عملکرد سیستم های ترکیبی با قاب خمشی و قاب با لینک برشی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 38، شماره: 1
4 ارزیابی عملکردلرزه ای پل سفید اهوا و روش بهسازی آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
5 ارزیابی عملکردوبررسی خستگی درپلهای فلزی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی اثر محل قرارگیری و تعداد بازشو در عملکرد دیوار برشی مرکب (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 2
7 ظرفیت برشی تیرهای پیشتنیده پلها با شرایط استاتیکی مختلف و استفاده از پیشتنیدگی قائم (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 4
8 کاربرد روشهای عددی در تحلیل پی های گسترده و ارائه محدوده استفاده از روشهای کلاسیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 12، شماره: 1
9 کاربرد روشهای عددی در تحلیل پی های گسترده و ارائه محدوده استفاده از روشهای کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 12، شماره: 1
10 مقاومت برشی تیرهای بتن مسلح آسیب دیده و تقویت شده با ورقهای کامپوزیتیGFRP (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ستونهای بتنی تقویت شده با کامپوزیتهای FRP تحت نیروهای محوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 آنالیز غیرخطی دیوارهای حائل پره داربه منظور ارائه شرایط اپتیمم (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
3 اثر تقویت پایه های بتن مسلح با استفاده از ئورقهای فولادی در برابر مولفه قائم زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
4 اثر صلبیت تیر میانی و تغییرات ضخامت پوشش بتنی در دیوارهای برشی با هسته فولادی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
5 ارائه طرح اختلاط و بررسی خواص بتن سبک خود متراکم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
6 ارزیابی آسیب پذیری و روشهای بهسازی سازه های بتن آرمه (دریافت مقاله) هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات
7 ارزیابی آیین نامه زلزله پل های ایران با توجه به ضریب رفتار پیشنهادی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ارزیابی عملکرد لرزه ای دیوارهای خاک مسلح با تسمه های فلزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 Behavior of Composite Shear Wall with One or Two Concrete Layers under Increasing-Static Loads (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
10 بررسی اثر پارامتر های هندسی و خصوصیات اعضاء قاب با مهاربند زانویی بر روی سختی و شکل پذیری سیستم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله بر روی پلهای قابی شکل و پیش تنیده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
12 بررسی تاثیر رفتار وابسته به زمان مصالح، بر عملکرد پل های بتن سبک طره متعادل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 بررسی تفصیلی ساختمان های دارای سیستم قاب خمشی و دوگانه (مطالعه موردی : اسکلت بتنی چهار طبقه) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
14 بررسی جابجائی عرضی غیر خطی سازه های بتنی معمولی و ارزیابی شاخص خسارت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
15 بررسی رفتار پل ها در برابر زمین لرزه و ارزیابی آیین نامه پیشنهادی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 بررسی رفتار تجربی ، ناشی از بارگذاری خستگی و افت نیرو در قطعات پیش تنیده ساخته شده از بتن الیافی (دریافت مقاله) بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن
17 بررسی رفتار ترکیبی پانل های پیش ساخته 3D بعنوان میانقاب با قاب فولادی تحت بارگذاری سیکلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
18 بررسی رفتاربتن غلطکی RCC در احداث سد با رویکرد استفاده از ژئوسنتتیک در بهبود عملکرد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
19 بررسی مشخصات مکانیکی و اتصالات پروفیل های کامپوزیتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
20 بهره گیری از روشهای P.R.A در طراحی مدیریت روستایی مطالعه موردی در روستای عبدل اباد (دریافت مقاله) سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور
21 پیادهسازی مهندسی ارزش در سد ازگله با تمرکز بر روی شیوه پایدارسازی ترانشههای ریزشی و تونلها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
22 پیش بینی عمر خستگی باقیمانده پلهای فلزی و پیشنهاد برنامه زمان بندی بازرسی آسیب خستگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
23 تاثیر استفاده از بتن سنگدانه سبک در پروژه های ساخته شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
24 تاثیر بر لایه بتنی بر رفتار دیوارهای برشی و عوامل تغیر سختی در دیوارهای برشی کامپوزیت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
25 تحلیل پرده جدارهای حائل بتنی با توجه به شرایط مهارهای عرضی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 تحلیل سیستم بلوک استاد جهت ساخت سازه های مقاوم و ارزان قیمت توسط نرم افزار (ANSYS) طبق آئین نامه 2800 زلزله برای ساختمانها تا دو طبقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
27 تحلیل قابلیت اطمینان پلهای بتن مسلح در معرض خوردگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
28 تقویت اجزاء بتنی با استفاده از الیاف پلیمری مرکب(FRP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
29 تکنولوژی ساخت بتن سبک خود متراکم و بررسی خواص مکانیکی ان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
30 تولید میلگردهای کامپوزیتی شکل پذیر با استفاده از هیبریدیزاسیون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
31 دوام بتن و مقایسه حالت های مقاومت حدی در دو ائین نامه FIBو ACI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
32 رفتار دراز مدت المان های بتنی فشاری محصور شده با FRP (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 رفتار دینامیکی پلهای کابلی ترکه ای تحت اثر زلزله با توجه به شرایط کابلها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
34 روشهای بازرسی و نگهداری پلهای بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
35 سازماندهی مقدماتی خرابی های خطوط لوله نفت بازرسی شده توسط پیگ های هوشمند با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 عملکرد لرزه ای دیوار برشی فولادی و مقایسه رفتار با مهاربند ضربدری در مدل3D (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
37 کارآفرینی حاصل از بکارگیری فناوری در استفاده از فرآورده های پوزولان معدنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
38 کاربرد روش تولید صنعتی در پیش ساختگی سازه های بتنی (دریافت مقاله) هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات
39 مدل خرپائی ساده برای تعیین مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 مدلسازی رفتار بتن در ستونهای تقویت شده با پوششهای FRP (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
41 مدیریت HSE در کارگاه های عمرانی مناطق نفت و گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
42 مقاوم سازی ساختمان های بتنی و فولادی با استفاده از دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
43 مقاوم سازی عرشه پل های بتنی با شاهتیر I شکل به وسیله پیش تنیدگی خارجی با CFRP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
44 مقایسه اثر بار حرارتی برروی خاک پشت کوله در پل های نیمه یکپارچه ویکپارچه بتنی پیش تنیده (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
45 مقایسه تأثیر نوع اتصال تیر به ستون و تغییرات فاصله برشگیرها در دیوارهای برشی با هسته فولادی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
46 مقایسه روش مقیاس سازی شتابنگاشت ها در آیین نامه های 2800 ایران و UBC (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
47 مقایسه عملکرد صفحات تکیه گاهی نئوپرن در شرایط طراحی بهینه، غیر اقتصادی و ناکافی در اتصالات پلهای پیش تنیده بتنی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 موردکاوی دلایل عدم همخوانی برخی از نتایج آزمایشگاهی مقاومت فشاری نمونه های بتنی حاصل از مغزه گیری با نمونه های شاهد و 28 روزه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی