محمود شور

 محمود شور مدیر گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

محمود شور

Mahmoud Shoor

مدیر گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزایش دی اکسیدکربن و رژیم کم آبیاری بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه عدس رقم کیمیا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 4
2 اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری (Tagets spp)،ابری (Ageratum spp) و رعنا زیبا (Gaillardia spp) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
3 اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
4 The effect of medium and plant growth regulators onmicropropagation of Dog rose (Rosa canina L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی اثرغنی سازی دی اکسیدکربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
6 بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 3
7 بررسی خصوصیات روزانه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 2
8 تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 1
9 مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی های بنه های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
10 مطالعه خصوصیات کمی و کیفی گیاه عدس (رقم بیله سوار) تحت تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم بوته بر شاخص‌های فیزیولوژیکی ارقام سویا در شرایط آب‌وهوایی بجنورد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
2 اثر تراکم بود بر عملکرد ارقام سویا در شرایط آب‌وهوایی بجنورد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
3 اثر تنش خشکی طولانی مدت بر گیاه بنفشه در شرایط طبیعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع محیط کشت بر ریشه زایی درون شیشه ای Rosa canina (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر محلول پاشی اسیدهای آلی برمحتوی کلروفیل برگ و عمر پس از برداشت در گل سوسن رقم برونلو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
6 اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات رشدی گل ژربرا رقم پینک الگانس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
7 احداث پارکهایی جدید با استفاده از گیاهان معطر (Aromatic Plants) راهکاری مناسب در جهت کاهش تنشهای روانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی6 رقم میوه انگور در مرحله رسیدن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
9 Investigation of micropropagation of Rosa canina in different medium in vitro condition (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
10 بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی Fragaria×ananassa در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 بررسی اثر تراکم و هرس بوته برصفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین annum capsicum (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات مورفولوژی ابریشم مصری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
14 بررسی اثر ضایعات محصولات کشاورزی به عنوان بستر کشت در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
15 بررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاه زینتی پپرومیا برگ قاشقی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 بررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر رشد و صفات آناتومیک و مورفولوژیک دو گیاه زینتی(گل قاشقی و کالانکوئه) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی اثر نوع و غلظت هورمون سیتوکینین بر شاخه زایی گیاه لیندا در شرایط درون شیشه ای(Beaucarnea recurvata Lem. syn. Nolina recurvata) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
18 بررسی اثرات آللوپاتی برخی گراسهای بومی ایران بر جوانه زنی و رشد توده بومی لولیوم پرنه یارندی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
19 بررسی اثرات سورفکتانت و اسید هیومیک بر خصوصیت غنچه گل رز شاخه بریده رقم آنتا در شرایط کشت هیدروپونیک باز (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
20 بررسی اثرات کمآبیاری و تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ابریشم مصری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
21 بررسی القای جنین زایی سوماتیکی ثانویه گل لادن (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل
22 بررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
23 بررسی تأثیر تنش خشکی و چهار سوپر جاذب آب بر محتوای نسبی آب برگ و رطوبت بسر سه رقم چمن (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
24 بررسی تغییرات فصلی میزان آلکالوئید کلشی سین در دو گونه سورنجان بومی ایران Colchicum kotschyi Boiss و C.robustum Stefanov (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
25 بررسی روش های شکستن خواب در گیاه دارویی کور(.(Capparis spinosa L) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
26 بررسی روند مراحل فنولوژی لاله واژگون Fritillaria Imperialis در منطقه اقلید فارس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 51 رقم انگور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
28 بررسی مراحل رویشی و شکل گیری جوانه گل در زنبق نمکزار Iris spuria (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 بررسی مراحل مختلف رشد و نمو گونه زنبق خراسانی Iris kopetdagensis (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 بررسی و مقایسه اندام هوایی و زیر زمینی بین دو گونه فیکوس بنجامین و الاستیکا تحت غنی سازی دی اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
31 بهینه سازی تنظیم کننده های رشد گیاهی در باززایی جنین های رویشی گیاه لادن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
32 پاسخ گلهای بریده لیزیانتوس به شکل نیتروژن و سطوح مختلف تغذیه نیکل در محلول غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
33 پتانسیل اللوپاتی تودههای بومی Lolium spp.یکساله و چند ساله بر جوانهزنی و رشد گیاهچه توده بومی رایگراس شادگان (Lolium perenne‚ ‘Shadegan’) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
34 تاثیر اتانول و اسانسس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گلهای شاخه بریده میخک رقم (Dianthus caryophyllus cv. yellow candy) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
35 تاثیر افزایش گازکربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
36 تاثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
37 تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
38 تاثیر محلول پاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگی های کمی و کیفی دو رقم انار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 تاثیر منبع نیتروژن و تغذیه نیکل بر رنگدانه های فتوسنتزی و متابولیسم نیتروژن گل بریده لیزیانتوس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
40 تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
41 تأثیر بسترهای مختلف بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک در فضای آزاد دو گونه سورنجان بومی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل تکمه ای (Gomphrena L globosa)تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 تعیین میزان کلشی سین و تغییرات وزن خشک طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران Colchicum kotschyi Boiss و C. robustum Stefanov (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 تکثیر کلونال درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata)در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 فنولوژی و ویژگی های اکولوژیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم و بررسی امکان تولید آن به شکل گلدانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 مطالعه اثر غلظت های پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و گلدهی کوکب (Dahalia sp) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
48 مطالعه اثر کودهای دامی و نیتروژنه بر درصد جذب نیتروژن و پتاسیم از خاک در گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
49 معرفی چند گونه پیاز وحشی Allium L.بومی خراسان با رویکرد کاشت در فضای سبزشهری (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
50 مقایسه سرعت رشدی دو گونه فیکوسF. benjamina و Ficus elastica تحت تیمار دی اکسیدکربن (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
51 واکنش جوانه زنی بذورتلخه جمع آوری شده ازمزارع گندم آبی و دیم به تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
52 واکنش جوانه زنی بذورتلخه جمع آوری شده ازمزارع گندم آبی و دیم به تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی