شجاع احمدوند

 شجاع احمدوند دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی

شجاع احمدوند

Shoja Ahmadvand

دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسراییل و ایدیولوژی صهیونیسم سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 12
2 اندیشه آرمان گرای غزالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 4، شماره: 6
3 بازشناسی گفتمانی هویت شاهی در ایران باستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 4، شماره: 14
4 تاثیر حادثه 11 سپتامبر بر منازعه اسراییل-فلسطین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 8
5 تبارشناسی الگوی مشروعیت در دوره صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 23، شماره: 72
6 جریان شناسی وهابیت معاصر و بهره مندی آلسعود از آن در تداوم قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 3، شماره: 9
7 جوامع اسلامی و سنت کهن اقتدارگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 10
8 جهانی شدن و تکثر فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 20
9 چهار روایت در فهم معنای مطالعات میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 1
10 حکمرانی، دولت و توزیع قدرت در گفتمان ترقی ایران عصر ناصری (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 1، شماره: 1
11 درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 17، شماره: 49
12 شکاف های اجتماعی در بحران هویت در اسراییل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 28
13 علم سیاست در امریکا: بنیادها و نتایج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 8، شماره: 30
14 فرمانروایی سیاسی ایران باستان در نوروزنامه عمر خیام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 13
15 فقدان نزاع تاریخی و شکست مشروطیت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 4، شماره: 14
16 فلسفه سیاسی هگل و مدرنیته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 9، شماره: 23
17 فهم تحول و تطور اسطوره فره ایزدی؛ از عهد ساسانی تا دوران اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
18 فیلسوف شاهافلاطونی و شاهآرمانی در ایران باستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 18
19 کار ویژ ه های نظام سیاسی و نقش آنها در تغییر سبک زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 13
20 مبانی اندیشه فردریشنیچه و اقبال لاهوری با تاکید بر انسان شناسی و فلسفه سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 8
21 مبانی دینی دولت در ایران باستان از دوره اساطیری تا دولت هخامنشی (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 5، شماره: 19
22 منظومه های معنادار پشتیبان حکومت ارمانی در اندیشه سیاسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
23 نزاع گفتمانی سنت و مدرنیسم: درآمدی بر زیست‫قدرت عصر ناصری‬ (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 2، شماره: 8