دکتر علیرضا موغلی

دکتر علیرضا موغلی استاد دانشگاه پیام نور

دکتر علیرضا موغلی

Dr. Alireza Moogheli

استاد دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی نوین در مدیریت بحران سازمانی(مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اصفهان) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 56
2 ارایه الگوی سه لایه ای امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش با استفاده ازروش فراترکیب (رویکرد یکپارچه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 4
3 Pathology of Organizational Crisis Management Based on Hazard and Operability Analysis: The Case Study of an Iranian Oil Company (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 1
4 بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
5 بررسی تاثیر رهبری اصیل بر هویت یابی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان یکی از واحدهای صنعتی دفاعی کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 15، شماره: 58
6 بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و عملکرد کارکنان در فرماندهی انتظامی شهرستان بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 3
7 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
8 بررسی عوامل موثر بر هماهنگی بین سازمانی، در مدیریت بحران بلایای طبیعی سازمان های مرتبط با بحران استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 0
9 بررسی میزان حاکمیت اخلاق کار اسلامی در نظام سلامت دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 7
10 بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدل سازمان تحول گرا در سازمان آموزش و پرورش(مطالعه ی آموزش و پرورش استان فارس) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 31
11 بررسی وضعیت شاخص های ارتقاء زنان به پست های مدیریتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 5
12 تاثیر به کارگیری حکمرانی شبکه ای، بر عناصر مدیریت بحران در بلایای طبیعی در سازمان های مرتبط با بحران استان کهگیلویه وبویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 40، شماره: 173
13 تاثیر مارک آپ و شیوه حکمرانی شرکتی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 5، شماره: 18
14 تبیین شایستگی های منابع انسانی در شرکت ملی پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 6، شماره: 11
15 تبیین مدل تمایلات رفتاری متقاضیان ورود به دانشگاه با تاکید بر تعاملات رفتاری دانشجو-دانشجو در دانشگاه های باز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
16 تبیین و ارائه مدل بهبود همدلی سازمانی در سازمان سنجش آموزش کشور با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 47
17 تحلیل ریسک در سازمان های نظامی (شناسایی و اولویت بندی ریسک های بحرانی در پایگاه های پدافند هوایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 15، شماره: 58
18 تدوین الگوی کارآفرینی اجتماعی در سازمان های مردم نهاد (موردمطالعه: مراکز نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 2
19 چارچوبی برای مدیریت استعداد در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 3
20 چارچوبی برای مدیریت استعداد در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 3
21 دستیاران بالینی، معلمان بیمارستانی ضرورت آموزش و توانمندسازی مهارتهای یاددهی- یادگیری (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 4
22 رویکرد همراستایی راهبردی و بلوغ متوازن در استقرار اثربخش مدیریت دانش (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 33
23 رهبری تحول آفرین و ابزار سنجش آن (MLQ): (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 44
24 سنجش سطح تعالی سازمانی شهرداری شیراز با استفاده از مدل تعالی الماسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 6، شماره: 1
25 شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سازمان مربی گرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 71
26 شناسایی و وزن دهی عوامل موثر بر کار بدون استرس با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 38
27 طراحی الگوی سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 1
28 طراحی الگوی سازمان پروژهمحور مبتنی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: جهاددانشگاهی استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 4
29 طراحی الگوی مدیریت استعداد در شرکت مادر تخصصی سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 10، شماره: 1
30 طراحی مدل اهمال کاری سازمانی در سازمان های دولتی ایران (مورد مطالعه: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 3
31 طراحی مدل پذیرش سازمان‎های غیردولتی (مردم‎نهاد) از نگاه شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
32 طراحی مدل پیش بینی توانایی استراتژیک مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 38
33 طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 36
34 طراحی مدل تقویت ماندگاری سازمانی کارکنان دانشپایه: با استفاده از فن دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 6، شماره: 21
35 طراحی مدل تقویت ماندگاری سازمانی کارکنان دانشپایه: با استفاده از فن دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 7، شماره: 23
36 طراحی مدل سازمان جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 3
37 طراحی مدل کارآمدسازی یارانه ها بر مبنای حکمرانی خوب (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 30، شماره: 115
38 طراحی مدل نظام ارزیابی عملکرد مدیران بانک سپه در شرایط ادغام (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 52
39 طراحی و آزمون مدل کار بدون استرس در سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 1
40 طراحی و تبیین مدل هویت یابی سازمانی (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 1
41 عوامل موثر بر رفتارهای سیاسی سمی مدیران و نتایج آن نقش متغیر تعدیلگر مربیگری و بدبینی شناختی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 55
42 مدلسازی علل رفتار نابهنجار سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
43 مقایسه ی میزان مهارت های افزایش دهنده ی گرایش کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه دانشگاههای شهر شیراز) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاه های اجرایی استان فارس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و بانکداری
2 ابزارهای رضایت شغلی کارکنان و تأثیر رضایت شغلی بر بهره وری در سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
3 اثربخشی مدیریت منابع انسانی در تحول سازمانی، مطالعه موردی سازمان آموزش و پرورش شهرستان ممسنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
4 اثرساختار و استراتژی سازمانی بر بهره وری کارکنان با نقش میانجی مدیریت دانش مورد مطالعه: ثبت احوال فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
5 ارائه چارچوب ارتقاء سطح پاسخگویی عمومی در سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
6 ارائه مدل مفهومی رفتار فعالانه در نظریه پردازی مدیریت استعداد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
7 ارتباط مدیریت دانش با مدیریت تغییر در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
8 ارتباط میان فراموشی سازمانی عامدانه و نوآوری سازمانی با اثر میانجی قابلیت یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
9 افسردگی کارکنان کیفیت خدمات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
10 افسردگی کارکنان و کیفیت خدمات در بیمارستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
11 الگوی جانشین پروری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
12 ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
13 بررسی اثر سیاست سبز بر مدیریت زنجیره تامین پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
14 بررسی اثر نیازهای روانشناختی بر فعالیت های برند سازی بر هویت برند (مورد مطالعه: کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام در شهرداری منطقه 6 و11شیراز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
15 بررسی ارتباط بین ابعاد رهبری تحول آفرین با اشتراک دانش کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
16 بررسی ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان شرکت نفت زاگرس جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
17 بررسی ارتباط بین توانمندی کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دفتر اسنادپزشکی تامین اجتماعی فارس سال 93 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
18 بررسی تاثیر استفاده از شبکه اجتماعی بر کنتر ل فساد با نق ش تعدیلگر فرهنگ سهل و سخت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
19 بررسی تاثیر استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری شبکه های اجتماعی بر عملکرد بیمه با نقش تعدیلگر مهارت های اجتماعی و شدت رقابت (مورد مطالعه : بیمه کارآفرین شهر شیراز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
20 بررسی تاثیر استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری شبکه های اجتماعی بر عملکرد بیمه با نقش تعدیلگر مهارت های اجتماعی و شدت رقابت (مورد مطالعه :بیمه کارآفرین شهر شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
21 بررسی تاثیر تصویر سازمانی بر وفاداری سازمانی با نقش میانجی جاذبه سازمانی آموزش و پرورش شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
22 بررسی تاثیر تعهد کاری مدیران و اشتیاق شغلی کارکنان بر مسیولیت اجتماعی سازمانی (مورد مطالعه: بیمارستان ابوعلی سینا) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
23 بررسی تاثیر سبک های رهبری بر انگیزش کارکنان مطالعه موردی: شعب موسسه اعتباری ثامن استان فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
24 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانیمطالعه موردی: ادارات دولتی شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
25 بررسی تاثیر قابلیت های مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
26 بررسی تاثیر مدیریت دانش و سلامت سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
27 بررسی تاثیر مولفه های انگیزشی شبکه های اجتماعی بر یادگیری الکترونیک ( مورد مطالعه : موسسه سپنتا ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
28 بررسی تاثیر مولفه های مدیریت استعداد بر امنیت شغلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
29 بررسی تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران بر رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه موردی شهرداری تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
30 بررسی تاثیر نظام مدیریت استعداد بر جانشین پروری در سازمان های دولتی شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
31 بررسی تاثیر نقش ارتباطی مدیریت سبز بر توسعه سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان ممسنی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
32 بررسی تأثیر چابکی نیروی کار بر تبلیغات شفاهی توسط مشتریان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
33 بررسی رابطه استراتژی و رفتارهای انحرافی در شهرداری مرودشت (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
34 بررسی رابطه بودجه مشارکتی و عملکرد مالی در مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی شهرستان کازرون (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
35 بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با مدیریت استعداد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
36 بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و بهبود محیط کسب و کار با رویکرد فناوری اطلاعات مطالعه موردی: ادارات دولتی شهر شیراز (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
37 بررسی رابطه بین بیعدالتی سازمانی ادراک شده، حمایت سازمانی و وفاداری سازمانی ادراک شده در بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار مطالعه موردی: پرستاران بیمارستان شهید فقیهی شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
38 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت منابع انسانی بر نظام عملکرد نوآورانه ( مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
39 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
40 بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
41 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانها (مطالعه موردی اداره بهزیستی شهرستان سپیدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
42 بررسی رابطه بین ویژگی های شغل با میزان رضایت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
43 بررسی رابطه بین ویژگی های شغلی (تنوع مهارت، اهمیت، هویت، استقلال و بازخورد) و انگیزش شغلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
44 بررسی رابطه بین هوش سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان گراش در سال 1393 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
45 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
46 بررسی رابطه تصمیم گیری مشارکتی با عملکرد شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
47 بررسی رابطه دینداری و رضایت شغلی بر رفتار شهروند سازمانی (مطالعه موردی: دبیران مدارس ناحیه 1 شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
48 بررسی رابطه ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
49 بررسی رابطه فرایند مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
50 بررسی رابطه فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با تمرکز بر نقش واسطه ای شادی در محیط کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
51 بررسی رابطه کارافرینی وعملکرد کارکنان با اثربخشی سازمانی در دانشگاه هایشهرستان جهرم (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد
52 بررسی رابطه مشارکت الکترونیکی و اعتماد الکترونیکی با نقش واسط رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
53 بررسی روابط بین جو سکوت ادراک شده، رفتار سکوت کارمند و نگرش های شغلی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
54 بررسی عملکرد نظام آموزش عالی در زمینه افزایش گرایش های کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
55 بررسی عوامل ارتقا تعهد سازمانی نیروهای انسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
56 بررسی عوامل سازمانی موثر بر اخلاق کار اسلامی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان فارس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
57 بررسی عوامل سازمانی و روانشناختی موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
58 بررسی عوامل مؤثر برموفقیت زنان کارآفرین (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
59 بررسی عوامل موثر بر کیفیت پیشنهادهای ارائه شده در نظام پیشنهادها توسط کارکنان شاغل در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها
60 بررسی کارآمدی گردش شغلی و رابطه آن با اعتمادسازمانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی مطالعه موردی: کارکنان شرکت آبفای شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
61 بررسی مقایسه ای اهداف موجود و مورد انتظار دانشگاه از دیدگاه دانشجویان و اعضای هییت علمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
62 بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری منابع انسانی درتوسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
63 بررسی نقش محیط در ایجاد فرهنگ نوآوری و تاثیر آن بر نوآوری بازاریابی، نوآوری محصول و عملکرد بازار (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
64 بررسی نقش مدیریت محلی در توانمندسازی زنان و توسعه اقتصادی نواحی روستایی شهرستان ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
65 بررسی نقش نوآوری و خلاقیت درکارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
66 بررسی و مقایسه ارتباط دلبستگی شغلی و فرسودگی شغلی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران عادی کار و اقماری کار شاغل در بیمارستان های منطقه عسلویه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد
67 بکارگیری مدیریت فناوری اطلاعات در توسعه درون زای بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
68 بیومتریک و بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
69 پیش بینی انگیزش شغلی و تعهد سازمانی بر اساس سبک های مدیریتی مطالعه موردی: کارکنان ادارات دولتی شهر فراشبند (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
70 پیش بینی درگیری شغلی مدیران و معاونان دانشگاه های شیراز بر اساس سرمایه روانشناختی و منبع کنترل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک
71 تاب آوری ضرورت کارآفرینی: بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کارآفرینی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
72 تاب آوری و امنیت شغلی و سلامت روان کارکنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
73 تاثیر آموزش الکترونیکی بر دانش، دانش آموزان در خصوص پیشگیری از پوکی استخوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
74 تاثیر استفاده از E-HRM بر اثربخشی منابع انسانی در مترو شیراز (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران
75 تاثیر استقلال تیم بر میزان مشارکت کارکنان و اثر بخشی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
76 تاثیر چرخش شغلی در بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
77 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایتمندی مشتریان با بررسی متغیر کیفیت خدمات (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
78 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایتمندی مشتریان با بررسی متغیر کیفیت خدمات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
79 تاثیر مدیریت فناوری اطلاعات بر هوش تجاری با نقش واسطه ای چابکی سازمان دربیمارستان شهیدچمران شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
80 تاثیر هوشمندسازی سازمانی بر چابکی سازمان با نقش واسطه ای سبک های رهبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
81 تحلیل عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیک بر اساس مدل دیویس (بانک کشاورزی استان ک و ب) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
82 تعیین رابطه ی بین سبک های رهبری با مسائل روانشناختی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
83 تکنیکهای مدیریت دانش و عملکرد نوآوری سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
84 توانایی تاثیر تکنیکی رهبران بر نوآوری با نقش میانجی یادگیری کارکنا ن تامین اجتماعی شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
85 خدمات دولت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
86 خلاقیت سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
87 دانش گرایی و تحول سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
88 دوسوتوانی کیفیت، استراتژی های رقابتی و عملکرد مالی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
89 دولت الکترونیک و رسیدگی به شکایات مردمی در وب سایت های دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
90 رابط تعهد سازمانی و استرس شغلی با رضایت شغلی کارکنان پالایشگاه نفت آبادان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
91 رابطه ادراک از بانکداری الکترونیک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک توسط کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
92 رابطه بین ابعاد یادگیری سازمانی و عملکرد کارکنان مطالعه موردی ادارات دولتی شهرستان داراب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
93 رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
94 رابطه ی بین پذیرش سیستم های اطلاعاتی مدیریت با رابطه فرهنگ سازمانی در شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
95 رابطهی شایسته سالاری با نوآوری و تحول سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
96 راهکارها ی افزایش خشنودی شغلی پرستاران بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر شیراز در زمستان 1391 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
97 راهنمای تدوین اصل مقاله تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
98 رتبه بندی عوامل موثربر انگیزه کارکنان برای ادامه بکار با استفاده از روش دیمتل (مطالعه موردی : در کارخانه سیمان لامرد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
99 رشد شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
100 سنجش رابطه بین مدیریت تحول گرا، فرآیند نوآوری و عملکرد بهره وری (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان شهر شیراز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
101 سنجش سطح تعالی سازمانی شهرداری شیراز با استفاده از مدل تعالی الماسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
102 شناخت چالش های دو اصل شایسته گزینی و شایسته پروری در نظام شایسته سالاری در سطح مدیران و کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
103 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در یک شرکت دانش بنیان در حوزه پتروشیمی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
104 ضرورت به کارگیری مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
105 طراحی الگوی کارافرینی رانتی با تکیه بر درامدهای نفتی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
106 طراحی مدل اکوسیستم کسب و کار الکترونیکی متناسب با صنعت بانکداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
107 عارضه یابی فرهنگ سازمانی سیستم های مدیریت کیفیت (QMS) و پیشنهاد راهکارهای بهبود در شرکت برق منطقه ای فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
108 فرهنگ سازمانی جهادی در مدیریت جهادی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
109 کار آفرینی پاسخی به ناکار آمدی بوروکراسی در اشتغال زایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
110 کارآفررینی کودک، آخرین راه نجات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
111 مدیریت استعداد در سازمان ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
112 مدیریت تغییر در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
113 مدیریت داده ها و مدیریت منابع انسانی در شرایط پیش از بحران (بلایای طبیعی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
114 مدیریت دانش و آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
115 مدیریت دانشو خلاقیت و نقشآن ها در بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندهای سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
116 مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر جهانی شدن بهداشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
117 مدیریت منابع انسانی الکترونیک و اثر بخشی منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
118 مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
119 مروری بر ابعاد ویژگی شغلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
120 مروری بر استراتژی های حل تعارض در سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
121 مروری بر عوامل موثر بر کیفیت پیشنهادها در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
122 مروری بر مفهوم سلامت سازمانی با تاکید بر الگوی هوی و فیلدمن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
123 مروری بر نقش رهبری معنوی در افزایش توانمندسازی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
124 مروری بر نقش ویژگی شخصیتی در رضایت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
125 مسیر شغلی و چابکی سازمانی و یادگیری سازمانی در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
126 موانع پیاده سازی دولت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
127 نقش اعتیاد به کار در کیفیت زندگی کارکنان با تاکید بر مدل مفهومی وار و شربورن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
128 نقش جو اخلاقی در رضایت شغلی کارکنان بخش خدمات دولتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
129 نقش حمایت سازمانی ادراک شده در افزایش تعهد سازمانی در میان پرستاران بیمارستان های خصوصی و دولتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
130 نقش رهبری دانش محور در اقدامات مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
131 نقش رهبری دانش و آموزش های ضمن خدمت بر بهبود اثربخشی سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
132 نقش کیفیت زندگی کاری در جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
133 نقش مدیریت منابع انسانی باتاکید برعدالت سازمانی درکیفیت خدمات کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
134 نقش مدیریت و سازمان در پدیدآوردن خلاقیت و نوآوری (دریافت مقاله) دومین اجلاس مدیران تحقیق توسعه و فناوری کشور با رویکرد نسل چهارم تحقیق و توسعه
135 نقش معنویت در محیط کار در رابطه بین فرسودگی و بهره وری کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
136 نقش واسطه ای فضیلت سازمانی در رابطه ی بین رهبری اخلاقی با عملکرد سازمانی مدیران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
137 نقش ویژگی های شخصیتی (درون گرا و برون گرا) در کاربست سبک های مذاکره توسط مدیران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
138 نقش هوش معنوی و وجدان کاری در بهبود بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
139 نقشفرهنگسازمانی در بهبود عملکرد سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
140 واکاوی پیامدهای ناشی از اعمال گردش شغلی با بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوا* (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
141 ویژگی شغلی (تنوع مهارت، اهمیت، هویت ، استقلال و بازخورد) و رضایت شغلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
142 هوش رقابتی و موضوعات مرتبط با آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
143 یادگیری سازمانی،سازمان یادگیرنده و یاددهنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی