محمدرضا حمیدی زاده

 محمدرضا حمیدی زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران

محمدرضا حمیدی زاده

Mohammad Reza Hamidizadeh, phd

استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمادگی سازمانی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده جهت کسب مزیت رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 1، شماره: 2
2 ارائه مدل پویای تصمیم گیری سرمایه گذار در شرایط زیان با استفاده از PLS (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 7، شماره: 28
3 ارزیابی اثربخشی تحول استراتژیک سازمانی شرکت ملی حفاری ایران برای ارتقای سطح مزیت رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1395، شماره: 25
4 ارزیابی اثربخشی تحول استراتژیک سازمانی شرکت ملی حفاری ایران برای ارتقای سطح مزیت رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 25
5 الگویابی تعالی مدیریت دانش راهبردی (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی حبایهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران برحسب اندازه شرکت و نوع صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 14
7 بررسی و ارزیابی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور برای دستیابی به الگوی بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 46
8 بررسی و تحلیل تاثیرات عدالت ادراک شده بر تمایلات رفتاری مشتریان و کیفیت خدمات ادراک شده (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 9
9 پیشایند های ارزش ویژه برند شرکتی، در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 3، شماره: 3
10 تاثیر توانمندی های محوری بنگاه های اقتصادی مواد غذایی بر آمادگی ورود به بازارهای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 35
11 تاثیر تورم بر بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 3، شماره: 1
12 تبیین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در سیره پیامبر اکرم (ص) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 32
13 تبیین روش نرم افزاری دانش راهبردی برای ارتقای سلامت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 13
14 تبیین قابلیت های توانمندساز سیستم خبره برای ارتقای تصمیمات راهبردی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
15 تبیین کارایی و تحلیل بازده ها نسبت به مقیاس صنعت برق کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 7، شماره: 26
16 تبیین مدل شایستگی برای استراتژی زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 43
17 تبیین مهارت های کارآفرینی سازمان در نیل به موقعیت برتر راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 17
18 تبیین نقش پیش بینی و آینده نگری در نظام مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 20
19 تبیین و ارزیابی استراتژی های کسب و کار دانشی و استراتژی های توسعه دانش (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 16
20 تبیین و ارزیابی الگوی درونداد دانش آفرینی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 20
21 تبیین و ارزیابی کارایی سیستم خبره تصمیمات راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 25
22 تبیین و ارزیابی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 9
23 تبیین و اعتباریابی راهبرد توسعه صادرات سنگ کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
24 تدوین الگوی توسعه صادرات سنگ های تزئینی کارشده ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
25 تدوین الگوی یکپارچه سازی سرآمدی مدیریت دانش راهبردی با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
26 تدوین الگوی یکپارچه سازی سرآمدی مدیریت دانش راهبردی با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
27 تدوین و ارزیابی الگوهای کارآمد بخش بندی بازار صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 9، شماره: 34
28 توسعه توانمندی های برنامه ای کارکنان دانشگرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 28
29 دارایی موزون بانک ها بر حسب ریسک و بازده مقطعی سهام (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 12
30 راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر ریسک غیرسیستماتیک و ساختار مالکیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 16
31 راهبرد طراحی سیستم و مهندسی دانش (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 36
32 راهبرد کوچ ارزشی رشدی و بهره وری سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 26
33 رویکرد و استراتژی های دانش آفرینی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 1، شماره: 2
34 سیاست گذاری مهار تلفات جاده ای در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 31
35 شناسایی و ارزشیابی الگوی عوامل کلیدی بازآفرینی علامت تجاری در سطح شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 4
36 ضرورت ها و پیامدهای برندیابی برای شهرهای کشور با تاکید بر حوزه اقتصاد گردشگری شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 21
37 طراحی الگوی راهبردی بهبود فرآیندهای سازمان امور مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 29
38 طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبردی پابرجا در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 5
39 طراحی مدل فرآیندی راهبرد پابرجا با استفاده از رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 2
40 طراحی و اعتباریابی مدل بازدارندگی جابجایی مشتریان صنعت لوازم خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 19
41 طراحی و اعتباریابی مدل موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 19
42 طراحی و تبیین الگوی همکاری-رقابت: مورد مطالعه گروه سایپا (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 20
43 طراحی و تبیین مدل توانمندی بین المللی شرکت های صادرکننده محصولات کشاورزی برای ورود به بازارهای جهانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
44 طراحی و تبیین مدلهای توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 37
45 علت یابی رویگردانی مشتریان با ارزش صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 24
46 کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه ها در صنایع با فناوری پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 37
47 کارکردهای مدیریت دانش بازاریابی بر توانمندسازی مزیت های رقابتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 21
48 محک زنی الگوهای دانش سازمانی از طریق استقرار نظام تولید و توسعه دانش (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 3، شماره: 10
49 محک زنی رویکردهای طراحی و استقرار مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 3، شماره: 9
50 مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتار مصرف کنندگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 6
51 نظریه زمان و آینده پژوهی براساس نظریه فهم و درک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی استراتژی ها در تجارت گل و گیاه ایران (مورد مطالعه: بازار صادرات گل و گیاه خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
2 ارایه الگوی پنج وجهی ارزیابی تصویر سازمانی بانک (مورد مطالعه: مشتریان بانک کشاورزی تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
3 ارتقاءسازی مدل ارزشی برنامه کار مهندسی ارزش در پروژههای عمرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
4 ارزیابی میزان حاکمیت تفکر استراتژیک و رابطه آن با عملکرد سازمانی هولدینگ تاپیکو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
5 ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر مدل بلوغ مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان مورد مطالعه) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
6 استراتژی توسعه بازار و مقابله با رقبا در صادرات گل وگیاه خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
7 استراتژی های شکوفایی کسب و کارها و راه کارهای مقابله با شکست در فعالیت های بین المللی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
8 اولویت بندی ابعاد ریسک ادراک شده از دید مشتریان بانکداری اینترنتی 14/01/1396 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
9 برررسی تاثیر آمیختگی مدیریت کیفیت جامع و مدیریت زمان بر جایگاه محوری عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
10 بررسی اثر بخشی الگوهای یادگیری سازمانی درارتقای کیفیت آموزشی شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
11 بررسی ارتباط میان TRIZ و کیفیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
12 بررسی تاثیر استراتژیهای توانمندسازی بربهره وری منابع انسانی موردمطالعه: بیمارستان گلستان اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی
13 بررسی تاثیر انواع نه گانه هوش بر یادگیری در سازمانهای یادگیرنده مطالعه موردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
14 بررسی تاثیر تجربیات مصرف بر روی تمایلات رفتاری مشتریان از نظر عرضه کنندگان گوشی های تلفن همراه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
15 بررسی تأثیر انواع یادگیری مدیران بر استقرارو پایداری مدیریت کیفیت جامع (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
16 بررسی تأثیر مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
17 بررسی تعیین ارتباط به اشتراک گذاری دانش با میزان خطای فنی نیروی انسانی در شرکت پیراحفاری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
18 بررسی تعیین ارتباط خطای فنی نیروی انسانی با بهره وری نیروی انسانی در شرکت پیراحفاری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
19 بررسی چگونگی ارتقای مدیریت کیفیت جامع در شرکت لوله سازی اهواز براساس مدل EFQM (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
20 بررسی رابطه عملکرد سازمانی با خلق دانش مطالعه موردی: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
21 بررسی رابطهی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی با رضایت شغلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
22 بررسی موانع دستیابی به سازمان تندامموز در کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
23 بررسی موانع و راهکارهای دستیابی به دانش ضمنی و تبدیل آن به دانش سازمانی در مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
24 بررسی نقش عوامل درون سازمانی بر تقویت توانمندی های مدیریت دانش مطالعه موردی : شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
25 بررسی و تبیین الگوی موفقیت در اثربخشی مذاکرات با رویکرد پیشرانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
26 بررسی و تحلیل راهبردهای رقابتی شرکت فولاد خوزستان در مقابله با رقیبانش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
27 بررسی وضعیت و نقش رسال ههای تحصیلات تکمیلی در تولید علم (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
28 برنامه های راهبردی طراحی و استقرار مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
29 تاثیر شاخص آمادگی فناورانه بر استقرار هوش تجاری در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
30 تبیین استراتژی های کسب و کار دانشی بر پایه استراتژی های توسعه دانش ( مطالعه موردی: شرکت گاز استان خوزستان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
31 تبیین الگوی موفقیت استقرار مدیریت دانش برپایه عوامل راهبردی سخت افزاری و نرم افزاری درسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
32 تبیین راهبردوسناریو تسهیم دانش برای مراکزدانشگاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
33 تبیین رویکرد سیستمی دستیابی به مهندسی و معماری استراتژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
34 تبیین قابلیتهای هوشندی رقابتی صنایع غذایی چهارگانه کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
35 تبیین مدل آمیخته یادگیری سازمانی برای نیل به خلق دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
36 تبیین مدل آمیخته یادگیری سازمانی برای نیل به نو آوری دانشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
37 تبیین مدل فرایندی دستیابی به عوامل کلیدی موفقیت در تفکر استراتژیک برای بهبود و تحول اداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری
38 تبیین نقشه جامع همکاری های سه جانبه بر پایه الگوی تخصصی گرایی بخش بندی بازار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
39 تبیین و ارزیابی ارتباط همخوانی شخصیت برند با تبلیغات توصیه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
40 تحلیل طبقه بندی های محیطی برای دستیابی به مسائل استراتژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
41 تعالی فرایند های تدریس و یادگیری از طریق تبیین تصویر ذهنی و فرایندهای ادراکی در آموزش مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
42 جستجو گری ارزش آفرینی دانش سازمانی بر پایه مدل چهار محوری شهاب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
43 خردورزی، عزت‌گرایی و بصیرت‌یابی (دریافت مقاله) کنفرانس ویژگی های ملی ۵ گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران
44 خطا، تله ها و آسیب های برنامه ریزی راهبردی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
45 دستیابی به سازمان تندآموز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
46 دستیابی به عوامل کلیدی موفقیت تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
47 راهکارهای توانمندسازی مراکز پژوهشی برای دانش آفرینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
48 رویکردی برای اندازه گیری نرخ بیکاری بخش آموزش عالی اقتصاد (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
49 شکست سازمان ها در مدیریت دانش و ارائه مدل موفق مدیریت دانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
50 شناسایی عوامل حیاتی هوش رقابتی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
51 شناسایی موثرترین عامل فاز تهیه و تدارکات کالا دربه تاخیر افتادن پروژه های EPC شرکت های بهره بردار نفت و گاز با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
52 شناسایی نقاط ضعف و مشکلات شرکت های داخلی در اجرای پروژه های EPC صنایع نفت و گاز با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) سومین همایش ارتقای توان داخلی با رویکرد مدیریت نوآورانه پروژه
53 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نگهداشت منابع انسانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
54 ضرورت ها و پیامدهای برندآفرینی شهری و اثرات آن بر جذب گردشگر با تأکید بر نقش رضایت شهروندان ساکن (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
55 طراحی رویکرد شناسایی محل احداث سد با استفاده از فنون پژوهش عملیاتی و سیستمهای دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
56 طراحی مدل ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مبتنی بر بهبود مستمر (PEBCIM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
57 طراحی و تبیین عوامل موثر بر نوآوری سازمانی (مطالعه موردی:شرکت دمسان رایانه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
58 عارضه یابی استقرار مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
59 عوامل استراتژیک موثر به منظور موفقیت سرمایه گذاری در حوزه آبزی پروری از دیدگاه کارشناسان و آبزی پروران شیلات خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
60 عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی های بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
61 عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در تجارت الکترونیکی : مطالعه ای در وب سایت های خرده فروشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی
62 گرایش به کارآفرینی و عملکرد بازاریابی کسب وکارهای کوچک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
63 مدیریت سرمایه گذاری در بخش آبزی پروری : بررسی وضعیت ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
64 مساله شناختی سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
65 مطالعه ی کارایی و اثربخشی بر بهره وری منابع انسانی از طریق استراتژیهای توانمندسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
66 ناکارآمدیهای موثر در صادرات گل و گیاه (مورد مطالعه: بازار صادرات گل و گیاه خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
67 نظامنامه مدیریت دانش : رویکرد عملیاتی استقرار و بهره گیری از دانش فردی و سازمانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه