احمد عاطف احمد

 احمد عاطف احمد استاد مطالعات اسلامی دانشگاه کالیفرنیا (یو سی سانتا باربارا)

احمد عاطف احمد

Ahmad Atef Ahmad

استاد مطالعات اسلامی دانشگاه کالیفرنیا (یو سی سانتا باربارا)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.