دکتر علی قربانپور آرانی

دکتر علی قربانپور آرانی استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان

دکتر علی قربانپور آرانی

Dr. Ali Ghorbanpour Arani

استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Nonlinear Dynamic Stability Analysis of Axially Moving CNTRC Piezoelectric Viscoelastic Nano/Micro Plate Based on MCST (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 55، شماره: 2
2 Nonlinear vibration and instability of embedded viscose-fluid-conveying pipes using DQM (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 7، شماره: 1
3 Nonlocal DQM for a Nonlinear Buckling Analysis of DLGSs Integrated with Zno Piezoelectric Layers (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 45، شماره: 1
4 The effect of small scale on the vibrational response of nano-column based on differential quadrature method (دریافت مقاله) مجله چالش های نانو و مقیاس خرد در علوم و فناوری دوره: 4، شماره: 2
5 تحلیل ارتعاشات آزاد پانل استوانهای ساختهشده از مواد مدرج تابعی قرار گرفته بر روی بسترالاستیک پاسترناک تحت تأثیر میدانهای مغناطیسی با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 1
6 کمانش الکتروترمومکانیکی نانوتیر پیزوالکتریک با استفاده از تئوری های الاستیسیته گرادیانکرنشی و تیر ردی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 3
7 میدانهای تنش و پتانسیل الکتریکی در سیلندرهای پیزوالکتریک (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 26، شماره: 2
8 میدانهای تنش و پتانسیل الکتریکی در سیلندرهای پیزوالکتریک (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 26، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز پیزوترموالاستیک کره توخالی جدارضخیم پیزوالکتریک FGM تحت گرادیان دمایی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 آنالیز ترموالاستیک مخازن جدار ضخیم کروی FGM در یک میدان مغناطیسی یکنواخت تحت بارهای مکانیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
3 آنالیز تنشترموالکترومگنتیک دیسک دوار از جنسمواد پیزوالکتریکمدرج تابعیFGPM (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
4 آنالیز تنشهای مگنتوترموالاستیکمخازن جدار ضخیم FGM (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 آنالیز دینامیکی صفحات ساندویچی دارای هسته ی الکتروریولوژیکال با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
6 اثر چیدمان و انباشتگی نانولوله در پایداری پیچشی سیلندر تقویت شده توسط نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
7 اثر مقیاسکوچکروی ارتعاشات محوری نانو میله تحت بارگذاریهای الکتریکی و گرمایی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
8 اثر مقیاسکوچکروی کمانشنانو لوله کربنی تک لایه تحت فشار شعاعی بر بستر الاستیک (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 ارتعاشات آزاد و تغییر شکل محوری نانو میله تحت بارگذاری طولی با استفاده از روش المان محدود موجک-پایه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
10 ارتعاشات الکتروترمومکانیکی نانو تیر پلیمری پیزوالکتریک بر بستر ویکوالاستیک با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی سینوسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
11 ارتعاشات عرضی غیرموضعی یک نانو لوله متصل به باکی بال با تکیه گاه درگیر در محیط وینکلر با مدل تیر تیموشنکو (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
12 ارتعاشات غیرخطی پوسته پیزوالکتریک تحت جریان سیال (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 انتشار موج پیچشی در نانو لوله کربنی چند جدارهی واقع در محیط الاستیک (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
14 انتشار موج تنش در یک ورق FGM مستطیلی واقع بر بستر وینکلر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
15 Bending analysis of magneto-electro-thermo-elastic functionally gradednano-beam based on Timoshenko beam theory (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
16 Electro-Mechanical Nonlinear Vibration of Pasternak Coupled DWBNNTs Based on Nonlocal Piezoelasticity Theory by Euler-Bernoulli Beam Theory (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
17 Thermal buckling analysis of polymeric piezoelectric nano-plate resting on elastic foundation (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
18 Vibrations of piezoelectric microbeams reinforced by carbon nanotubes in electrical and magnetic fields on viscoelastic foundation using sinusoidal shear deformation theory (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
19 بازتوزیع تنشها، کرنشها و پتانسیل الکتریکی ناشی از خزش در سیلندر پیزوالکتریکبا رفتار تابعی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
20 بررسی ارتعاشات غیرخطی ورق پلیمری پیزوالکتریک واقع در محیط الاستیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
21 بررسی پایداری تیر کامپوزیتهای پلیمری تقویت شده با نانو لولههای کربنی با مدلسازی چند مقیاسی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
22 بررسی تاثیر رینگ تقویت و ابعاد آن بر کاهش ضخامت کلگی های مخروطی به روش عددی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 بررسی و تحلیل ارتعاش در مخازن استوانه ای جدار ضخیم تحت فشار حاوی سیال آب شور با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک
24 بررسی و تحلیل ارتعاش در مخازن استوانه ای جدار نازک تحت فشار حاوی سیال آب شور با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
25 بررسی و تحلیل ترک ایجاد شده بر روی مخازن جداره نازک تحت فشارحاوی سیال با استفاده از نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
26 بهینه سازی ابعاد هندسی پوسته استوانه ای جدار نازک تحت ضربه محوری در جذب انرژی جنبشی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
27 بهینه سازی رفتار ارتعاشی پوسته ساندویچی مخروطی شکلبا هسته روغن هوشمند مغناطیسی به روش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
28 پاسخ دینامیکی استوانه توخالی پیروالکتریک FGM تحت بارگذاری حرارتی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 پایداری دینامیکی تیر تیموشنکو مدرج تابعی با تابع نمایی دوجهته تحت تغییرات دمای محیط (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
30 پایداری دینامیکی نانو لوله کربنی دوجداره واقع در محیط الاستیک تحت بارگذاری محوری به روش انرژی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
31 پایداری دینامیکی نانولوله کربنی دو جداره واقع درمحیط الاستیک تحت بارگذاری محوری به روش انرژی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
32 تاثیر حرارت بر کمانشپیچشی نانولوله کربنی دو جداره تحت فونداسیون پاسترناک (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
33 تاثیر دما بر پایداری و ارتعاشات نانولوله کربنی تک جداره کربنی حاوی جریان سیال با فرض شرط مرزی لغزشی بر بستر ویسکو پاسترناک (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
34 تاثیرحرارت برانتشارموج پیچشی درنانولوله ی چندجداره ی نیتریدبور آرمچیرحاوی جریان سیال (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
35 تأثیر انحناء و مقیاسکوچکبر روی کمانشحرارتی نانو لوله های کربنی دوجداره با مدل پوسته الاستیک (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
36 تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی کروی با هسته مگنتورئولوژیکال و رویه های پیزو - مگنتو الکتریک (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
37 تحلیل ارتعاشات پانل نانوکامپوزیتی پلیمری تحت میدانهای الکتریکی و مغناطیسی واقع بر بستر الاستیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
38 تحلیل ارتعاشات خطی نانولوله کربنی دوجداره تحت بار حرارتی بستر محیط الاستیک پاسترناک با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرموضعی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
39 تحلیل المان محدود میله تحت بارگذاری محوری به روش المان محدود موجک- پایه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
40 تحلیل بعد از کمانشپیچشی نانولوله کربنی دو جداره با استفاده از تئوری لایه مرزی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
41 تحلیل ترمو- الکترو – مکانیک دیسکدوار چرخشی از جنسپیزو الکتریک PZT-5 با ضخامت متغییر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
42 تحلیل تنش در سیلندر کامپوزیتی دوار تقویت شده با نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
43 تحلیل کمانش در نانو لوله های کربنی چند جداره تحت بار ترکیبی، تحت اثر مقیاس نانو بوسیله مدل پیوسته (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
44 حل دقیق استوانه جدار ضخیم ساخته شده از مواد مدرج پیزوالکتریک تحت بار حرارتی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
45 حل دقیق تنشهای ترمومگنتوالاستیکدر مخزن استوانه ای FGMتحت فشار داخلی و درجه حرارت گذرا (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
46 حل معادلات انتشار موج تنش در یک ورقFGM مستطیلی واقع بر بستر وینکلر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
47 شبیه سازی اجزاء محدود رینگ های چند لایه کوپلینگ به منظور تعیین ضرایب فنریت خمشی و پیچشی با استفاده از دو روش مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
48 طراحی کنترلر LQR جهت کنترل سرعت و ارتعاش فلاتر در پره های توربین گازی با کاربرد تئوری تیموشنکو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
49 کاهش پایه های نگهدارنده در اجسام دارای سطوح معلق در چاپ سه بعدی به روش رسوب گذاری ذوبی (دریافت مقاله) سی و دومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
50 مدل المان محدود برای محاسبه ضریب شدت تنش و پیش بینی عمر خستگی شافت با یک ترک شعاعی خارجی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
51 مدل کردن خواصالکتروترموالاستیککامپوزیت پیزوالکتریکی پلیمری تقویت شده توسط الیاف نانو لوله (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
52 مطالعه اثرات سیال الکترو-ریولوژیکال بر ارتعاشات تیرهای ساندویچی کوپله با رویه های نانوکامپوزیتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
53 مطالعه رفتار مگنتوترموالاستیک مخازن کروی جدار ضخیم FGM تحت بارهای مکانیکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
54 مطالعه و تحلیل ترک ایجاد شده بر روی مخازن جدار ضخیم تحت فشار حاوی سیال با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک