محمدرضا ضمیری

 محمدرضا ضمیری استادیار دانشگاه پیام نور

محمدرضا ضمیری

Mohammad Reza Zamiri

استادیار دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی، از دیدگاه احادیث (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 7، شماره: 3
2 چیستی شهود و جایگاه آن در نظریه اخلاقی دیوید راس و ملاصدرا (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 1، شماره: 7
3 کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 6، شماره: 4
4 وقف پول در فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی وضعیت و ارائه راهکارهایی برای تعادل بخشی به نظام شهریخراسان شمالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
2 اصول طراحی منظروفضاهای سبزشهری پایدارسازگار بامناطق خشک ونیمه خشک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
3 امکانسنجی به کارگیری رشد هوشمند در توسعهی بافت حاشیهی شهربجنورد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 بازنمایی هویت در طرح یادمان های ورودی شهرها منطبق بر بستر و فرهنگ ( نمونه موردی طراحی یادمان میدان علم وصنعت ابرکوه ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
5 بررسی و تحلیل نقش تبلیغات شهری درمنظرشهری خیابان امام ارومیه (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
6 به کارگیری روشهای کمی در تعیین ارزش تفرجی گردشگاههای طبیعی (روش کلاوسون) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
7 تاثیر مذهب در تشدید و تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
8 تاثیر مذهب در تشدید و تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
9 تحلیل عوامل موثر برای وقوع جرم در مناطق شهری کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
10 تحلیل نقش، وظایف و توقعات معماری و شهرسازی در ایران با هدف افزایش کارآمدی نظام آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
11 راهکارهای ساماندهی کالبدی محله ی خیام شهر ایلام با رویکرد مشارکت مردمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
12 شرایط مسئولیت کیفری از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
13 مبنا شناسی مسئولیت جزایی در اسلام (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
14 مبنا شناسی مسئولیت جزایی در اسلام (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
15 مسئولیت جزایی غیرشیعه در حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
16 مسئولیت جزایی غیرشیعه در حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
17 میزان تاثیر شهر خلاق بر توسعه پایدار شهری (نمومه موردی : شهر بجنورد) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی