علی اصغر سعیدی

 علی اصغر سعیدی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

علی اصغر سعیدی

Ali Asghar Saeedi

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازگشت به خانه : مطالعه کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی . (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 34
2 بررسی جامعه شناختی اقتصادی بازارچه های مشترک مرزی (مطالعه موردی: بازارچه های مرزی سردشت و پیرانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 45
3 جایگاه گردشگری در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 2، شماره: 7
4 جایگاه گردشگری در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 17
5 چالش ها و فرصت های تدوین نظام رفاهی جامع در ایران بعد از انقلاب (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 14، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی آب رودخانه های تجن و بابلرود به انگلها ( تخم کرمهای نماتود) با منشاء انسانی دراستان مازندران (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
2 آلودگی شانه دار دریای سیاه Beroe ovata به باکتری Shewanella sp (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
3 اثر جیره غنی شده با پودر سیر بر برخی از فاکتورهای خونی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان درشرایط استرس دمایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
4 ارزیابی آسیب شناسانه سازمان های فرهنگی بر مبنای خط مشی گذاری فرهنگی (دریافت مقاله) همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران
5 انتقال تجربی ( آزمایشگاهی ) بیماری استرپتوکوکوزیس به بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان با باکتری Streptococcus sp (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 انگلهای ماهیان تالاب مصبی رودخانه تجن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
7 Sanitary microbiological and parasitological of M. leidyi and Beroe ovata (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
8 بررسی آلودگی شانه دار دریای سیاه به انگل تریکودینا Trichodina sp در شوری های مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
9 بررسی اثرات حاد باکتری استرپتوکوک فسیوم( Streptococcus faecium بر روی بعضی از بافتها مشخصه های خون شناسی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 بررسی برخی شاخص های رشد و تعیین درصد بازماندگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورش یافته با استفاده ازآبهای شور در استخرهای خاکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
11 بررسی تنوع پلانکتونی در استخرهای خاکی تغذیه شده با آب شور جهت پرورش قزل آلای رنگین کمان و ارزیابی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آبهای این استخرها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
12 بررسی رابطه سازمان اجتماعی کار و سبک زندگی (با تاکید بر مدیریت بدن)کارکنان شاغل در مجتمع صنعتی-معدنی گل گهر شهر سیرجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
13 بررسی میانگین رشد، ضریب رشد ویژه و ضریب چاقی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورش یافته با استفاده از آبهای شور در استخرهای خاکی استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
14 بیماری استافیلوکوکوزیس در مزارع منتخب تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان مازندران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
15 بیماری استرپتوکوکوزیس چا لش پیش روی صنعت آبزی پروری (ماهیان سردابی) در کشور ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
16 بیماری نوظهور کفال ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر و خطرات اکولوژیک ناشی از آن (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
17 بیماریهای عفونی انگلی کرمی و باکتریایی ناشی از مصرف وتماس با جانوران آبزی وآب دریا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
18 تراکم باکتری های هوازی در آبهای سواحل حوزه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
19 تراکم تعداد باکتریهای هوازی در تخمهای لقاح یافته ماهی قره برون داخل انکوباتورها آب انکوباتور ،لاروو آب ونیرو مجتمع شهید رجایی ساری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
20 تنوع زیستی در برکه رودخانه تجن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
21 جداسازی شناسایی باکتریهای گرم منفی شانه داران مهاجم دریای خزرovata Beroe Mnemiopsis leidyi (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
22 درآمدهای پایدار شوراها: محدودیت ها و چالشها (دریافت مقاله) همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز
23 ساپرولگنیازیس چالش پیش روی هچری ماهیان خاویاری مجتمع شهید رجایی ساری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
24 شناسایی مولکولی بعضی از عوامل ایجادکننده استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان قزل آلا در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
25 شیرابه کود گاوی و استفاده از آن در صنعت آبزی پروری ماهیان گرمابی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
26 فون انگلی مولدین ماهی قره برون تخم لارو بچه ماهی قره برون مجتمع شهید رجایی ساری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
27 کلاینوستومیازیس (بیماری انگلی مشترک بین انسان و ماهی ) در سیاه ماهی رودخانه شیرود در استان مازندران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
28 مقایسه تعداد گلبولهای سفیدخون انواع آن در مولدین ماهی خاویاری قره برون (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
29 مقایسه فون انگلی و فلور باکتریایی شانه دار مهاجم دریای خزر Mnemiopsis leidyi و شانه دار دریای سیاه Beroe ovata (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی