دکتر اکبر غفارپور رهبر

دکتر اکبر غفارپور رهبر استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دکتر اکبر غفارپور رهبر

Dr. Akbar Ghaffarpour Rahbar

استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.