زهرا تسلیمی

 زهرا تسلیمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

زهرا تسلیمی

Zahra Taslimi

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد بیمماری ایدز در سال 1393 :مقایسه بین دانشکده های پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 14، شماره: 1
2 استقرار ارزشیابی هماهنگ و متمرکز درس تربیت بدنی در مدارس: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
3 حوزه های به کارگیری داوطلبان در ورزش شهروندی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 INVESTIGATION OF PREFRONTAL CORTICAL CELL FIRING DURING REINSTATEMENT OF METHAMPHETAMINE-SEEKING IN RAT: ROLE OF GLUCOCORTICOID RECEPTORS IN THE BASOLATERAL AMYGDALA FOLLOWING ACUTE AND CHRONIC RESTRAINT STRESS (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد