سعید رضا صباغ یزدی

 سعید رضا صباغ یزدی استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سعید رضا صباغ یزدی

Saeed Reza Sabagh Yazdi

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون مدل احجام محدود میانیگین عمقی جهت شبیه سازی جریانات دو بعدی ناشی از باد در دریاچه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 استفاده از شبکه عصبی - فازی درمدلسازی سری زمانی هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
3 بررسی تاثیر نیروی کریلیوس بر جریانات دریای خزر با کمک یک مدل عددی دو بعدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
4 بررسی حساسیت مقدار عمق طراحی در محاسبه مناسب پروفیل جریان بر روی سرریز اوجی در روش حجم محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 بررسی ضریب دبی در سرریزهای جانبی در پروژه های پخش سیلاب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 تحلیل جریان ناشی از ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاه به کمک برنامه نویسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 شبیه سازی توزیع فشار و سرعت روی تاج سرریز لبه پهن با پیش آمدگی در ابتدای تاج آن توسط نرم افزار Flow-3d (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 شبیه سازی جریان دو بعدی در تندآب با دیوارهای غیر موازی با روش احجام محدود برروی شبکه بی سازمان ریز شده تطبیقی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
9 کاربرد روش بی­نیاز از از عملیات ماتریسی گالرکین – حجم محدود در نرم افزار NASIR برای تحلیل مسائل تحت بارگذاری تنش­ صفحه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 مدلسازی دو بعدی جریان آشفته بر روی صفحه تخت و مقایسه نتایج در حالت اعمال پروفیل سرعت و بدون اعمال آن در مجاورت دیواره (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 مدلسازی عددی تاثیر فشار بر روی سرریز اوجی با استفاده از نرم افزار NASIR (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران