دکتر اعظم قاسمی

دکتر اعظم قاسمی عضو هیئت‌علمی گروه فلسفۀ دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر اعظم قاسمی

Dr. Aazam Ghasemi

عضو هیئت‌علمی گروه فلسفۀ دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان معرفت عقلی به خداوند متعال از منظر حکیم سبزواری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 8، شماره: 3
2 انسان شناسی از دیدگاه سید حسین نصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 1، شماره: 1
3 بازتعریف مادی و مجرد با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 8، شماره: 1
4 بررسی انتقادی دیدگاههای سلبی جان دیویی از ایده آل های اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 9، شماره: 1
5 پژوهشی در نظریه شناخت در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 7، شماره: 2
6 تبیین ماهیت علم خداوند از دیدگاه ویلیام آلستون و بررسی تطبیقی آن با دیدگاه شیخ اشراق (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 7، شماره: 2
7 تحلیل و تبیین معرفت قدسی نزد سیدحسین نصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 3، شماره: 1
8 تحلیل و محک تهافت غزالی بر فیلسوفان و بررسی دفاعیه ی ابن رشد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 2، شماره: 4
9 چالش عقل و ایمان در سنت اسلامی: پژوهش موردی امام محمد غزالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 24، شماره: 1
10 حکمت مشرقی ابن سینا از منظر هانری کربن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 13، شماره: 42
11 درباره چگونگی علم خداوند به شرطی های خلاف واقع آزادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 19، شماره: 1
12 دیدگاه های سیدحسین نصر درباره بحران محیط زیست و راه حل های آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 2، شماره: 1
13 علل ناکارآمدی نظام های الهیاتی سنتی در پاسخگویی به مسئله شر از دیدگاه دیوید گریفین (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 1
14 فخر رازی: خاستگاه کلام فلسفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 6، شماره: 2
15 مبانی وجودی در حکمت متعالیه، مبنایی برای صلح پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 9، شماره: 32
16 مسئله اختیار و خلق الافعال از منظر فخر رازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 1، شماره: 2
17 نظام اخلاقی حارث محاسبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 1
18 نقد غزالی بر آموزه تعلیم؛ مبنای معرفت شناسی دینی شیعه اسماعیلیه با روایت ناصرخسرو (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 20، شماره: 2
19 نگاهی تحلیلی به روش تالیف آثار حارث بن اسد محاسبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 11، شماره: 18
20 نگاهی نقادانه به نقش نبی در معرفت شناسی دینی در دیدگاه غزالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 12، شماره: 1