دکتر نسیم نهاوندی

دکتر نسیم نهاوندی استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس

دکتر نسیم نهاوندی

Dr. Nasim Nahavandi

استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی مدل چند هدفه در مکانیابی تسهیلا ت شبکه سبز و زنجیره تامین حلقه بسته با وجود عد م قطعیت: مراکز خشکشویی بیمارستان های محب (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 4
2 A Mathematical Model and Grouping Imperialist Competitive Algorithm for Integrated Quay Crane and Yard Truck Scheduling Problem with Non-crossing Constraint (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 32، شماره: 10
3 Airplane Selection to Renovate Air Transportation System: a Multi-Criteria Decision-Making Problem (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 3
4 ارائه روش های ابتکاری برای حل مساله زمانبندی و انتخاب سفارشات در محیط سری انعطاف پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 2
5 ارائه یک مدل برنامهریزی سفارشات موجودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: صنایع فولاد آلیاژی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 2
6 ارایه مدل چند هدفه برنامه ریزی حمل و نقل کانتینر خالی ( مورد مطالعاتی: بنادر ایران ) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 1
7 ارزیابی پیمانکاران باکمک روشهای چندمعیاره فازی دارای روابط مستقل ووابسته مطالعه موردی: پیمانکاران راهبردی شرکت قطارهای مسافری رجا (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 3
8 ارزیابی کیفیت خدمات خطوط مترو در تهران با استفاده از یک روش ترکیبی بر مبنای مدل سروکوال و تکنیک تاپسیس فازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 1
9 ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان توربین ها برای مزارع بادی با استفاده از رویکرد تلفیقی ای اچ پی و تاپسیس با هدف توسعه پایدار صنعت برق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
10 الگوی اولویت بندی قطعات جاده های کوهستانی از لحاظ ریسک ریزش بهمن با بکارگیری احتمال برخورد وسیله نقلیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 4
11 اولویت بندی زیربخش های تولیدی صنایع ماشین سازی بر مبنای روش AHP و Topsis برای تهیه برنامه عملیاتی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 2
12 Construction projects performance evaluation model based on choquet integral case study power plant construction company in iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 27، شماره: 3
13 بررسی اثر مدیریت ریسک زنجیره تامین بر کارایی شرکت های توزیع دارو (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 1
14 تحلیل دینامیک تقاضای آب: مطالعه موردی شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
15 تخصیص کمی ریسک در پروژه های BOT در راهسازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 1
16 تعیین توالی ورود محصو لات به خط مونتاژ مدل ترکیبی به منظور کمینه کردن مجمو ع زمان های توقف خط (مطالعه موردی: شرکت سایپا) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 3
17 تغییر موقعیت کانتینر خالی تحت شرایط عدم قطعیت با رویکرد ترکیبی بهینه سازی استوار و مدیریت ریسک (مورد مطالعاتی: شبکه بنادر دریایی ایران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 3
18 توسعه مدل تصمیم گیری چندشاخصه برای انتخاب سامانه های اندازه گیری خودکار جریان در شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 2
19 توسعه مدل شبیه سازی برای ارزیابی سیستم کانبان تعمیم یافته با سیاست تنظیم پویای تعداد کانبان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 52
20 حل مساله زمانبندی کار کارگاهی چندهدفی انعطاف پذیر پویا به وسیله الگوریتم ژنتیک توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 3
21 حل مسئله چیدمان پویای تسهیلات با رویکرد بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم پیوندی جستجوی محلی و شبیه سازی تبرید (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 1
22 رتبه بندی قطعات جاده های برون شهری با استفاده از ترکیب شاخص شدت تصادفات و ممیزی ایمنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
23 سنجش کارایی دینامیکی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ای شبکه ای: مورد کاوی صنعت فرش ماشینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 9، شماره: 1
24 شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های ساخت پتروشیمی در ایران؛ مطالعه موردی: هلدینگ پتروشیمی باختر (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 33
25 طراحی کارت امتیازی متوازن پویا با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل سازی پویایی شناسی سیستم ها (SDM) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 2
26 طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه با استفاده از روش تلفیقی BSC-DEA (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
27 مساله زمانبندی کار کارگاهی چند هدفی انعطاف پذیر پویا با در نظر گرفتن محدودیت نگهداری و تعمیرات (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 1
28 مقایسه دو رویکرد توسعه سمت عرضه انرژی الکتریکی در مقابل مدیریت سمت تقاضا با روش سیستم های دینامیک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A fuzzy multi-objective approach for interdependent Information system project selection (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه الگویی برای استفاده از ابزارهای فرآیند تفکر تئوری محدودیتها جهت رفع علل شکست در برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه با استفاده از سیستم دینامیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
4 ارائه مدل جدید برنامه ریزی حمل و نقل کانتینر خالی(مورد مطالعاتی : بنادر ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
5 ارائه ی مدل چند هدفه حمل و نقل زنجیره تامین سبزشرکت خودرو سازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
6 ارائه یک روش تخمینی برای محاسبه معیارهای عملکرد خطوط جریان تولید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
7 ارایه یک مدل جهت ارزیابی و انتخاب سبد پروژه ، مطالعه موردی پروژه های شهرداری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
8 ارایه یکتا الگوریتم تکامل تفاضلی جدید برای مسایل بهینه سازی صفر و یکت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
9 ارئه مدل ارزیابی موفقیت HSE پروژه های ساخت با در نظر گرفتن تأثیر فاکتورهای بیرونی ( مطالعه موردی- پروژه های خاتمه یافته نیروگاهی شرکت توسعه دو مپنا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 ارزیابی ریسک های زنجیره تامین خودروسازی به کمک روش تجزیه تحلیل عوامل شکست تلفیق آن با روش تاپسیس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 ارزیابی عملکرد ارایه سرویس های ارتباطی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC) مدلسازی سیستم دینامیک (SD) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 ارزیابی عوامل عملکرد مدیریت زنجیره تامین ۱شرکت به پخش با فرآیند سلسله مراتب تحلیلی ۲ (AHP) و SWARA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
13 استفاده از رویکرد فرآیند تفکر تئوری محدودیتها در زنجیره تأمین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
14 انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش در صنعت برق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
15 انتخاب دستگاه بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های ایران با استفاده از روش تاپسیس (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 اولویت بندی زمینه های بهبود سازمانی مدیریت پروژه در مدل 3 OPM با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
17 Evaluation of information technology effects on efficiency of human resources by Data Envelopment Analysis method (DEA), Iranian banks case study (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
18 Sport league scheduling using constraint programming approach; case study of Iran’s Pro-league (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 The Enhancement of Organizational Commitment through Internal Marketing among State-owned bank (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
20 برآورد ظرفیت تولید مورد نیاز انرژِی الکتریکی درایران با رویکرد پویایی های سیستم با درنظرگرفتن سیاست های حذف یارانه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 بررسی اثرات یکپارچه سازی تصمیمات عملیاتی و مالی بر میزان سودآوری شرکتهای تولیدی در شرایط بحران مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
22 بررسی کاربردی و راهبرد بهینه سازی الگوریتم انتشار لوونبرگ مارکوارت در ارزیابی عملکرد زنجیرهتامین صنعت شوینده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی
23 برنامه ریزی سفارشات کالا از یک تامین کننده با مدل مقدار تولید اقتصادی همراه با بازرسی محصولات و محدودیت فضای انبار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
24 بهبود سیستمیک با استفاده همزمان از تئوری محدودیتها و TRIZ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
25 بهینه سازی دوره وارانتی از دو دیدگاه تولیدکننده و خریدار با رویکرد نظریه صف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 تاثیر trust , perceived usefulness , perceived risk بر پذیرش e-services از سوی کاربران ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
27 تئوری محدودیت ها و کاربرد آن در بخش خدمات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
28 تحلیل دینامیک تقاضای آب در شهر قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
29 تحلیل دینامیکی تاثیر پستهای بدون تصدی بر جذب نیروی انسانی در یک سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
30 تحلیل و ارزیابی موانع موثر بر پیاده سازی زنجیره بلوکی در مدیریت زنجیره تامین پایدارهلدینگ توسعه صنایع بهشهر: چارچوب یکپارچه IFAHP-DEMATEL (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین (اکوسیستم های تحول آفرین، نوآور و دانش پایه)
31 تحلیل و بررسی دینامی کی سرمایه گذاری در بخش تولید برق ایران با در نظر گرفتن سیاست حذف یارانه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 تصمیم گیری مسیله احتمالی چند هدفه تعیین نیروی انسانی در سیستم تولیدی کارگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
33 تعیین استراتژی برون سپاری فناوری اطلاعات با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی: مطالعه موردی در بانک های ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
34 تعیین اندازه بافر در مدیریت پروژه زنجیره بحرانی با محدودیت منابع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
35 توسعه مدل دوهدفه زمان بندی پروژه با محدودیت منبع با در نظر گرفتن تبادل زمان-هزینه و حل آن با الگوریتممرتبسازی نامغلوب ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 توسعه مدل ریاضی جدید برای مساله زمان بندی یکپارچه جرثقیل های اسکله ای وکامیون های محوطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
37 حل مساله MO-FDJSPM با وجود محدودیت نت با GA توسعه یافته (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
38 حل مساله زمان بندی کار کارگاهی چند هدفی انعطاف پذیر پویا با ماشین های موازی توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
39 حل مسئله تولید چند هدفه برای کالاهای فاسد شدنی با استفاده از روش تبدیل به قید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
40 رویکرد برنامه ریزی آرمانی به مسئله مکان یابی - تخصیص جذب جریان رقابتی دو هدفه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 طراحی مدل مفهومی و شبیه سازی روند گسترش شایعه سازمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
42 عنوان: برنامه ریزی سفارشات کالا از یک تامین کننده با مدل مقدار تولید اقتصادی همراه با بازرسی محصولات و محدودیت فضای انبار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
43 عنوان: مدل مقدار تواید اقتصادی با فروش محصولات معیوب تولید شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
44 کاربرد فرایند تفکر تئوری محدودیت ها در تشخیص گلوگاه استراتژی سازمان (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
45 کمینه سازی در مساله کار کارگاهی پویای انعطاف پذیر با ماشین های موازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
46 کنترل عدم قطعیت پروژه در روش زنجیره بحرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
47 کنترل عدم قطعیت پروژه در روش زنجیره بحرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
48 مدل پویاشناسی تولید ذرت دانه ای در کشور با در نظر گرفتن عوامل پایداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
49 مدل سازی دینامی کی نقش سرمایه گذاران خطرپذیر در اکوسیستم نوآوری صنعت زیست فناوری ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستم ها
50 مدلسازی با پویایی شناسی سیستم در مدیریت پروژه و بیان ناکارآمدی های رویکرد کلاسیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
51 مدلسازی دینامیکی فقر در خانوار روستایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
52 مدلسازی سیستم تولید سلولی پویا با مسیرهای جایگزین برای پردازش و در نظرگرفتن خرابی ماشین (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 مدلسازی سیستم دینامیکی اعتیاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
54 مدیریت زنجیره تامین و تکنولوژی اطلاعات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
55 مقایسه دو رویکرد توسعه سمت عرضه انرژی الکتریکی در مقابل مدیریت سمت تقاضا با روش سیستم داینامیک (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
56 نقش فناوری اطلاعات برعملکرد زنجیره تامین با تاکید بر یکپارچگی و انعطاف پذیری مطالعه موردی شرکتهای قطعه ساز ی خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی