دکتر احسان اله اشتهاردیان

دکتر احسان اله اشتهاردیان دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احسان اله اشتهاردیان

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An analysis on the reduction of accidents in the spaces of construction site by using the Internet of Things in Tehran (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 2
2 ادغام خودکار مدل سازی اطلاعات ساختمان و داده های بهنگام حس گر به منظور ارتقای مدیریت تسهیلات ساختمان (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 4
3 ارائه مدل شبکه ی عصبی کوهونن جهت مشخص کردن سهم هر یک از عوامل درگیر در تاخیرات (مطالعه موردی: آزاد راه تهران - شمال) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 3
4 ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابیهای موجود (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 2
5 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت تخمین هزینه های ساخت پروژه های مسکونی در فاز امکان سنجی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 6
6 استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای انتخاب تامین کننده برتر (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 2، شماره: 3
7 امکان سنجی استفاده از واقعیت مجازی با تاکید بر کاهش هزینه نازک کاری در پروژه های مسکونی(مورد مطالعاتی: پروژه های ساختمانی مناطق ۱ تا ۳ شهر تهران) (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 1
8 بهینهسازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 35
9 پذیرش فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت های ساختمانی استان تهران با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی دوره: 2، شماره: 4
10 تبیین اثر مولفه های فرهنگ ملی در پذیرش فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت های ساختمانی استان تهران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 38، شماره: 1
11 تعیین میزان ریسک عدم قطعیت های موجود در قراردادهای آزاد راهی به روش BOT با استفاده از روش های آماری مطالعه موردی: ازاد راه ساوه سلفچگان (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
12 راهبرد بهینه ی کارفرما و پیمانکار در پروژه ی مواجه با تاخیر، با رویکرد نظریه ی بازی ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 2
13 راهکارهای تسهیل پذیرش فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان در شرکت های ساختمانی ایران، مبتنی بر اثر مولفه های فرهنگ ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 4
14 شناسایی مسیرهای ادعای منتهی به افزایش هزینه در پروژه هایDBF ایران با استفاده از رویکرد الگوسازی پویایی سیستم (مطالعه موردی: پروژه های مترو کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 7، شماره: 2
15 شناسایی و تحلیل ارتباط ریسک ها و ذینفعان در پیاده سازی دولت الکترونیک (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
16 مدیریت ضایعات حاصل از ساخت و تخریب در پروژه های صنعت ساخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 4
17 موازنه زمان-هزینه-کیفیت در روش زنجیره بحرانی با فعالیت های چندحالته با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ریسک در پروژه های عمرانی درون شهری با استفاده از شبکه های اعتقادی بیزین، مطالعه موردی: بزرگراه امام علی(ع) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 آنالیز شبیه سازی پویای مدیریت ضایعات حاصل از ساخت و تخریب در پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
3 ارائه روشی ترکیبی برای انتخاب پیمانکار با رویکردغیر قطعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
4 ارائه سیستم پشتیبان تصمیم گیری در انتخاب بهترین تامین کننده با دو رویکرد ANP،AHP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
5 ارائه و تحلیل یک مدل پویایی شناسی سیستم ها در مدیریت ضایعات پروژه های صنعت ساخت در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
6 ارایه مدل شبکه عصبی کوهونن جهت پیش بینی سهم هر یک از عوامل درگیر درتاخیرات آزاد راه تهران- شمال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
7 ارایه مدل شناسایی، طبقهبندی و تحلیل یکپارچه ذینفعان پورتفولیو (مطالعه موردی: معاونت فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.ا- وزارت راه و شهرسازی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
8 ارزیابی ریسک تغییرات پروژه های ساخت با روش درخت رویداد فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
9 استفاده از اسکنرهای لیزری محلی به منظور پایش از راه دور میزان مطابقت پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
10 استفاده از برنامه ریزی خطی ، برای اتخاذ راهبرد مناسب درمدیریت منابع انسانی پروژه های ساخت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 استفاده از برنامه ریزی خطی با هزینه پله ای آموزش برای ارتقاء سطح بهره وری منابع انسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
12 استفاده از برنامه ریزی خطی با هزینه پله ای آموزش برای ارتقاء سطح بهره وری منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
13 استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM به منظور ارتقاء مدیریت ایمنی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
14 انتخاب پروژه جهت شرکت در مناقصه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
15 انتخاب مدیریت پروژه با اعمال معیار های خاکستری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
16 ایجاد سامانه مدیریتپلهای شهر تهران در راستای مدیریتبهینه داراییها و منابع مالیدر کلانشهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
17 بررسی تفاوت های سطوح مختلف بلوغ مدیریت پروژه (بر مبنای مدلهای بلوغ پنج سطحی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
18 بررسی چالش ها و راهکارهای نهادینه کردن فرایندهای مدیریت پروژه های عمرانی در سازمان های پروژه محور مطالعه موردی: پیاده سازی فرایندهای مدیریت پروژه در معاونت فنی و زیربنایی شرکت راه آهن ج.ا.ا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
19 بررسی چالش های پیاده سازی سامانه های اداری از منظر مدیریت پروژه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
20 بررسی علل تاخیر زمان اجرای پروژه های عمرانی شهری با توجه به عوامل پروژه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
21 بهبود فرایندهای مدیریت پروژه تغییری سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
22 بهینه سازی پروژه تحت شرایط قیود منابع با در نظر گرفتن موازنه زمان - هزینه توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
23 بهینه سازی زمان بندی در گود برداری با سیستم نیلینگ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
24 بهینه سازی زمان-هزینه پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بهینه سازی موازنه هزینه – زمان : استفاده از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی درعدم قطعیت هزینه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
26 پیش بینی هزینه تهیه و نگهداری مصالح در پروژه های عمرانی با بهره گیری از شبکه های عصبی بمنظور کاهش هزینه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
27 تجهیز کارگاه و چیدمان تاور کرین با تمرکز بر کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
28 تخصیص منابع با استفاده از تغییر مدت فعالیتها در محدوده مجاز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
29 تسطیح منابع به روش INLP اصلاح شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
30 چارچوبی برای مقایسه و ارزیابی BIM در پروژه ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
31 چگونگی اندازه گیری بلوغ سازمانی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) (مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری مسکن) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
32 روش مسیر بحرانی فازی براساس ریسک پذیری و خوش بینی مدیر پروژه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
33 رویکرد منطق فازی و الگوریتم نخبه گرای ژنتیک در بهینه سازی موازنه هزینه – زمان- کیفیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
34 سیستم پشتیبان تصمی مگیری شرکت یا عدم شرکت در مناقصه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
35 شبیهسازی ریسک و بازده سرمایهگذاری پروژههای ساخت مسکن با استفاده از روشهای هوش مصنوعی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
36 شناسایی معیارهای کلیدی در انتخاب بهترین تامین کنندگان در شرکتهای ساختمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
37 شناسایی و بررسی چالش های پیاده سازی فرایندهای مدیریت پورتفولیوی پروژه در سازمان های دولتی پروژه محور (مطالعه موردی: معاونت فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.ا وزارت راه و شهرسازی) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
38 شناسایی و رتبه بندی ذینفعان در پروژه ها بر اساس استاندارد PMBOK) نمونه موردی: پروژه احداث خط سوم و چهارم ریلی تهران-کرج شرکت راه آهن ج.ا.ا) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
39 شناسایی و طبقه بندی ریسک پرورژه های EPC و تعامل آنها با اهداف پروژه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 طراحی بهینه تعداد تیر و ستون در سازه های بتن مسلح با استفاده از الگوریتم برنامهریزی غیر خطی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
41 طراحی سیستم ارزیابی عملکرد پیمانکاران/مشاوران پروژه های شرکت راه آهن ج.ا.ا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
42 طراحی مدل بلوغ سنجی و طرح ریزی راهکارهای بهبوددر حوزه فنی و زیربنایی شرکت راه آهن ج.ا.ا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
43 مدل برنامهریزی خطی جهت بهینه سازی تعداد ماشین آلات با هدف کاهش زمان و هزینه عملیات خاکی در پروژههای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
44 مدلسازی تاثیر تاخیر در سفارشات مصالح بر پیشرفت پروژه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
45 مدلسازی علل ادعاهای مشارکت پیمانکار و تامین کننده مالی در قراردادهای DBF با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
46 مدلی ریاضی برای تعیین محل بهینه تاورکرین و نقاط بارگیری در چیدمان کارگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
47 مدیریت اولویت بندی تعمیر و نگهداری پلها: با مطالعه موردی پلهای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
48 مدیریت بازی با ذینفعان: به کارگیری تیوری بازی ها در مدیریت اثربخش ذینفعان (نمونه موردی: طرح جامع ایستگاه های را هآهن تهران، مشهد و قم مشاور فرانسوی AREP وزارت راه و شهرسازی شرکت را هآهن ج.ا.ا) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
49 مروری سیستماتیک بر موانع و معیارهای موفقیت پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
50 مطالعات آماری با بکارگیری از روش دلفی به منظور تدوین یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری در مناقصات پیمانکاران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
51 مقایسه وضعیت موجود و مطلوب در بکارگیری فرایندهای مدیریت پروژه مطابق استاندارد PMBOK در صنعت ساختمان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
52 موازنه هزینه - زمان با در نظر گرفتن زمانبندی غیرقطعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه