دکتر مهوش صلصالی

دکتر مهوش صلصالی Professor of Nursing, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

دکتر مهوش صلصالی

Dr. Mahvash Salsali

Professor of Nursing, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.