سمانه روحی

 سمانه روحی دانشجوی دکتری میکروب شناسی

سمانه روحی

Samaneh Rouhi

دانشجوی دکتری میکروب شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی میوه زیتون تلخ (Melia azedarach) بر مالاسزیا فورفور (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 2
2 Effects of different temperatures and durations of heating on the reduction of Ochratoxin a in bread samples (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 4
3 Prevalence of blaOxacillinase-23 and blaOxacillinase-24/40 carbapenemase genes in Pseudomonas aeruginosa isolated from patients with nosocomial and non-nosocomial infections in West of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 13، شماره: 3
4 Survey on association between Mycoplasma hominis endocervical infection and spontaneous abortion using Polymerase Chain Reaction (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 14، شماره: 3
5 Synergistic antibacterial effects of methanolic extract of Melissa officinalis L. and Mouthwash Vi-one on Streptococcus mutant and Streptococcus sanguinis (دریافت مقاله) مجله بین المللی بیومدیکال و بهداشت عمومی دوره: 2، شماره: 4
6 بررسی و مقایسه تاثیر فرآیندهای مختلف آبکشی و پخت بر میزان باقی مانده فلزات سنگین سرب و کادمیوم در برنج های طارم کشت شده در شالیزارهای شهر قائم شهر در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
7 تعیین میزان افلاتوکسین B در نمونه های آرد گندم شهرستان چالوس (استان مازندران) به روش الیزا (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 44
8 جداسازی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های عامل عفونت های سیستم ادراری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان توحید سنندج در سال های 93-1392 (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 50
9 فراوانی باکتری های جدا شده و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در نمونه های کشت خون مثبت جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش های مختلف بیمارستان توحید شهر سنندج 1393 - 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 18، شماره: 60
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Antibacterial effect of Alcoholic extract of Ruscus Hyracanus on Staphylococcus aureus (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2 EVALUATION OF THE PRODUCTION RATE OF EXTENDED-SPECTRUM BETA-LACTAMASE ENZYMES BY GRAM-NEGATIVE BACTERIA IN DIFFERENT CLINICAL SAMPLES ISOLATED FROM PATIENTS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
3 Systematic review and Meta-analysis of Prevalence blaVIM and blaIMP genes in P. aeruginosa in Iranian patients (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
4 بررسی اثر عصاره آبی و الکلی سیر بر رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و آفلاتوکسین B1 در آرد گندم (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
5 بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ارزیابی ژن Temorina در سویه های بالینی اشریشیا کلی مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف جدا شده از بیماران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
6 بررسی ساختار نانوکلاستری تربانتین ون و اثرات ضدباکتریایی آن روی سودموناس آیروژینوزا و استافیلوکوکوس اوریوس (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
7 بررسی ساختار نانوکلاستری تربانتین ون و اثرات ضدباکتریایی بر کلبسیلا پنومونیه جدا شده از تراکئال بیمار (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
8 شناسایی و جداسازی سودوموناس آیروژینوزا وبررسی فراوانی اگزوتوکسین A در بیماران بستری سوختگی ساری در سال 1395 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور