علی پارسا

 علی پارسا استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی

علی پارسا

Ali Parsa

استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.