محسن خلیلی

 محسن خلیلی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

محسن خلیلی

Mohsen Khalili

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antioxidant and Antiepileptic Activity of 1-[1-(3-Methoxyphenyl) (Tetralyl)] Piperidine as a New Derivative of Phencyclidine on Pentylentetrazole-Induced Kindling Mice (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 9، شماره: 2
2 ارزیابی تاثیر غلظت های چند کنه کش در کنترل کنه آرگاس پرسیکوس خانواده: آرگازیده در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 1
3 اندیشه تاسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروعیت (مطالعه موردی: اندیشه های ملک الشعرا بهار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 3، شماره: 6
4 Behavioral and Histological Analysis of Crocus Sativus Effect in Intracerebroventricular Streptozotocin Model of Alzheimer Disease in Rats (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 5، شماره: 1
5 بازخوانی نامه های امیرکبیر برپایه ی هدف های سه گانه ی سیاست خارجی (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 23، شماره: 12
6 برابرسنجی دلایل نقض بی طرفی ایران در جنگ های جهانی اول و دوم (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 19
7 بررسی اثر تجویز خوراکی و درازمدت ریشه بوزیدان بر یادگیری و حافظه موش صحرایی دیابتی شده با استفاده از آزمون اجتنابی غیر فعال (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 13، شماره: 2
8 بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 43
9 بنبان گذاری گروه درس های روش شناسی در دوره کارشناسی علوم سیاسی دانش افزایی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
10 بهینه سازی پارامتر شیارشدگی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 1
11 پس زمینه تاریخی/اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
12 پیوستار قدرت در سیاست خارجی از دیدگاه فروغی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 7، شماره: 2
13 تاثیر عوامل متغیر در ناهمانندی کارکردهای سیاست خارجی ایران 1357-1384 (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 1، شماره: 2
14 جایگاه مساله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار(بررسی برخی از گزارش های تاریخی) (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 1
15 چرایی فقدان فدرالیسم در قانون اساسی 1382 افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
16 دکترین نیکسون و سیاست نفتی ایران در دهه 1350 بررسی مقایسه ای بر اساس مدل پیوستگی روزنا (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 2، شماره: 2
17 سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 1
18 سنجش تساهل سیاسی و عوامل موثر بر آننمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 18
19 کژتابی ساخت زبانی در اصل نودونهم قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 2
20 کشاکش دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 1، شماره: 3
21 مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش ماهی قرمز (Carassius auratus) در مواجهه با غلظتهای تحت کشنده نانو اکسید روی (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 4، شماره: 2
22 مولفه های جغرافیا پایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات آلودگی کادمیم براکوسیستم های آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
2 ارائه یک طرح کنترلی بهینه شده انرژی برای جبران سازی اغتشاشات کیفیت توان بوسیله بازیاب کننده دینامیکی ولتاژ بدون ترانس تزریق (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جهان اسلام
3 ارزیابی تاثیر فاکتورهای اختلاط بر روی ویسکوزیته قیر اصلاح شده با پودر لاستیک (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
4 Determination of lethal concentration (LCR50R) values of ediphenphos on goldfish (Carassius auratus) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
5 L-carnosine improves short-term spatial recognition memory and passive avoidance learning and memory in streptozotocin-diabetic rats (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 بررسی و تحلیل چالش های امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
7 برنامه ریزی بهره برداری منابع تولید پراکنده در ریزشبکه با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
8 بهینه سازی دیفیوزر تونل باد مافوق صوت دانشگاه صنعتی مالک اشتر با تغییر پارامتر های هندسی دیفیوزر ( زاویه واگرایی دیفیوزر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
9 تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران
10 تحلیل پایداری و بهینه سازی شیب معدن بلبل خوان شرقی در آمل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
11 تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین دختران و زنان جوان شهر تهران سال 1396 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
12 تحلیل عناصر اقلیمی باد و تابش در خلاقیت های طراحی شهری کویر (مطالعه موردی شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
13 تعمیق شهر شاد،تقویت شهروندان با نشاط و تطلیف کهن الگوی غمین شهر مذهبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
14 تعیین غلظت کشنده (LC(50) 96 h) سم ادیفنفوس (Edifenphos) در ماهی گلدفیش (Carassius auratus) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
15 جایابی بهینه منابع تولید پراکنده و خازن به صورت هم زمان با استفاده از الگوریتم های تکاملی ژنتیک و ازدحام ذرات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
16 طراحی بهینه سیتم های هیبریدی بادی -خورشیدی همراه با باتری به عنوان ذخیره ساز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
17 کاربست فرضیه در پ ژوهش های تاریخی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
18 کاهش درگ اغتشاشی با استفاده از شار سطحی (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
19 کنترل جدید مزرعه خورشیدیPV به عنوان STATCOM (PV-STATCOM) برای افزایش محدودیت های انتقال شبکه در طول شب و روز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
20 مدلسازی رفتار شیارشدگی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک با استفاده از روش سطح پاسخ RSM (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
21 مدیریت سمت تقاضا در یک ریزشبکه هوشمند در حضور تولید تجدیدپذیر و پاسخگویی به تقاضا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
22 مدیریت شهری و انتخاب شهردار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
23 مروری بر انواع پلیمرهای مورد استفاده برای اصلاح قیر در صنعت راهسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
24 معدن، منابع طبیعی و توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
25 نشانه شناسی زوال دودمان قاجار در هفت متن ادبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
26 یک پروتکل خوشه بندی نابرابر و تحمل پذیر در برابر خطا مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) برای شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران
27 یکپارچه سازی تولید پراکنده در سیستم مدیریت توان راکتیو / ولتاژ برای شبکه های توزیع فعال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران