فرخ پارسی‌زاده

 فرخ پارسی‌زاده استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

فرخ پارسی‌زاده

Farokh Parsizadeh

استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.