دکتر عبدالحسین فقهی

دکتر عبدالحسین فقهی (دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

دکتر عبدالحسین فقهی

Dr. Abdolhosein Feghhi

(دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی روشمند متون ترجمه شده از عربی به فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 2
2 الصوره الفنیه قدیما وحدیثا بین عبد القاهر الجرجانی و«جابر عصفور»، الاستعاره نموذجا (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 13، شماره: 2
3 بررسی مختصر ارکان دبیرخانه مرکزی دولت در «عصر ممالیک» براساس کتاب «صبحالاعشی» (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 1، شماره: 2
4 تحلیل انتقادی کتاب فی الشعر العباسی، تحلیل وتذوق (دریافت مقاله) نقدنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 1، شماره: 2
5 تحلیل محتوای کتاب های «عربی زبان قرآن» متوسطه دوم (عمومی) بر اساس برنامه درسی و رویکرد ارتباطی آموزش زبان (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 17، شماره: 58
6 جایگاه مفاهیم تربیتی فردی و اجتماعی در داستان های کوتاه علی حجازی با تکیه بر کتاب «النعاس و امیر العواصف» (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 2، شماره: 17
7 دراسه الاتجاهات العابره للحدود الوطنیه فی اشعار عبد الوهاب البیاتی (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 17، شماره: 4
8 مقارنه الاسطوره فی آراء شفیعی کدکنی وادونیس النقدیه (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 14، شماره: 48
9 نقد و بررسی نسخه خطی زبده الاعراب تالیف عبدالله بن محمد (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 14، شماره: 1