مهندس ابوالقاسم محی الدینی

مهندس ابوالقاسم محی الدینی شهردار، شهر یزد

مهندس ابوالقاسم محی الدینی

Abolghasem Moheidin

شهردار، شهر یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.