عباس سروش

 عباس سروش دانشیار،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

عباس سروش

Abass Soroush

دانشیار،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی رفتار مکانیکی سد مارون با استفاده از تحلیل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 1، شماره: 2
2 بررسی شکست ذرات مصالح سنگ ریزه ای در آزمایش سه محوری (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 5، شماره: 2
3 طراحی و ساخت دستگاه آزمایش فرسایش داخلی و ریزشویی در خاک ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 26، شماره: 1
4 مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته ی سد سنگریزه ای مسجد سلیمان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 25، شماره: 2
5 معرفی تکنیکی جدید برای ارزیابی رفتار و تغییرحجم خاک های غیراشباع (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 25، شماره: 2
6 مقایسه ی رفتار سد خاکی با مصالح رس خالص و رس مخلوط در بارگذاری های مختلف (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز تغییر شکل های افقی سدهای خاکی با هسته رسی با در نظر گرفتن اثر سه بعدی دره تنگ، مطالعه موردی: سد مارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
2 آنالیز عددی دو بعدی هسته رسی سدهای خاکی /سنگریزه ای دردره های تنگ (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
3 آنالیز عددی مجموعه پی و دیوار آب بند سد کرخه تحت بار زلزله (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
4 ارزیابی اثر گودبرداریهای شهری بر شریانهای حیاتی مدفون مجاور با استفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی رفتار گروه ستون سنگی پی مخازن میعانات گازی در برابر زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 ارزیابی قابلیت مدلهای هوشمند در تخمین جریان رودخانه(مطالعه موردی: رودخانه زرینه رود) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 استفاده از روشهای احتمالاتی در ارزیابی پایداری شیروانیها، استفاده از مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بررسی آزمایشگاهی رفتار بتن پلاستیک تحت اثر فشارهای همه‌جانبه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
9 بررسی آزمایشگاهی کاهش فرسایش پذیری خاک های رسی با کاربرد مصالح افزودنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
10 بررسی آماری پوش دانه بندی و حدود اتربرگ مصالح هسته در سدهای خاکی سنگریزه ای بزرگ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی اثر دره تنگ بر رفتار سد خاکی/سنگریزهای مسجد سلیمان با استفاده از تحلیل دو بعدی و سه بعدی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 بررسی اثر نوع مصالح، بر رفتار هسته سد خاکی/سنگریزه ای مسجد سلیمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
13 بررسی تأثیر پارامترهای مقاومتی مصالح بر رفتار هسته سد خاکی/سنگریزه ای مسجد سلیمان با استفاده از تحلیل سه بعدی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 بررسی رفتار خاکهای ناپایدار داخلی با روش المانهای مجزا (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
15 بررسی معیار فیلتر برای س دهای خاکی با مصالح هسته مرطوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
16 برنامه زمانی رفتارنگاری (Monitoring) در سدهای بزرگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
17 تحلیل پایداری تونلهای دوگانه بزرگراه رسالت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
18 تحلیل پایداری شیروانی های خاکی با توجه به ناهمسانی پارامترهای مقاومت برشی و شرایط بارگذاری کرنش صفحه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
19 تحلیل دینامیکی نیروگاه زیرزمینی کارون 3 در برابر زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
20 تحلیل سد بتنی دو قوسی کارون 3 با در نظر گرفتن مدلهای غیر خطی برای سنگ پی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
21 تحلیل عددی انتشار گسلش در خاک: بررسی پیامدهای مخرب فعالیت گسل در پی سدهای خاکی سنگریزهای با مصالح هسته مختلف (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 تحلیل عددی حفر بخشی و تعیین فواصل بهینة سینه کارهای فرعی در تونلهای دوگانه رسالت (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
23 تحلیل عددی رفتار استاتیکی سد خاکی تهم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
24 تحلیل عددی رفتار لرزه ای سد سن فرناندوپایین با در نظر گیری مولفه قائم زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
25 تحلیل عددی رفتار لوله های مدفون پلی اتیلنی تحت اثر گسلش امتداد لغز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 تحلیل عددی رفتار لوله های مدفون فولادی تحت اثر گسلش امتداد لغز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 تحلیل عددی سه بعدی و دو بعدی تراوش در یک سد بتنی دو قوسی بلند (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
28 تحلیل عددی فشار آب حفره ای سدهای خاکی/ سنگ ریزهای با هسته رسی با در نظر گرفتن اثر سه بعدی دره، مطالعه موردی: سد مارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
29 تخمین بارمعلق رودخانه هابااستفاده ازمدل فازی - عصبی مطالعه موردی: رودخانه سیمینه رود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
30 تخمین ضریب نفوذپذیری خاک های رس مخلوط متراکم با استفاده از شبک ههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
31 رابطه جدید برای محاسبه صعود موئینگی در خاکهای غیر اشباع (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
32 رفتار ماسه­ها در آزمایش سه­محوری با تنش تفاضلی ثابت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 روانگرایی پی های آبرفتی سدها بر اثر زلزله و روشهای علاج بخشی آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 ضرورت تدوین مقررات و دستورالعمل‌های زیست محیطی سدهای باطله – مطالعه موردی: سد باطله موته (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
35 مدلسازی عددی آزمایشهای آزمایشگاهی با در نظر گرفتن اثر ساختار ناهمسان در خاکها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
36 مدلسازی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی در زمین های سست ماسه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
37 مروری بر رفتار مکانیکی خاک¬های مخلوط (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
38 مروری بردیوار آب بند بتن پلاستیک سد کرخه با تأکید بر کیفیت اتصال بین پانلهای دیوار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
39 مطالعه اثر ستون سنگی روکش شده در تقویت خاکهای سست با استفاده از تحلیل عددی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 مطالعه رفتار سد سنگ ریزهای مسجد سلیمان با استفاده از نتایج ابزار دقیق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
41 مطالعه علل و پارامترهای موثر بر تشکیل درزه های بنتونیتی در دیوارهای آب بند بتن پلاستیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
42 مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
43 معرفی یک دستگاه آزمایشگاهی برای بررسی معیارهای فیلتر در سدهای خاکی و سنگریزه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
44 مقایسه رفتار سد خاکی با مصالح هسته رسی و رس مخلوط (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
45 مقایسه عددی مدلسازی دوبعدی و سه بعدی انتشار گسلش معکوس در سدهای خاکی ناهمگن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 مقایسه عملکرد مدل برنامه ریزی ژنتیک و ماشین بردارپشتیبان به منظور تخمین بارمعلق رودخانه سیمینه رود میاندوآب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران