دکتر محمود متوسلی

دکتر محمود متوسلی استاد، دانشگاه تهران

دکتر محمود متوسلی

Dr. Mahmoud Motevaseli

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار توسعه ای بیمه زندگی از منظر سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 31، شماره: 2
2 آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 1
3 آیا دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه خوب است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 4
4 ارزیابی اثر مقررات حمایت شغلی بر اشتغال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 10، شماره: 4
5 ارزیابی تطبیقی سیاست گذاری فقر در رویکردهای نئوکلاسیکی و رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 2، شماره: 3
6 ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 4
7 استفاده از رویکرد فقر قابلیتی در تحلیل اثربخشی سیاستهای مبارزه با فقر در ایران طی سالهای پس از انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 12، شماره: 4
8 اقتصاد ارتدکس مطالعه ای در معنا، مفهوم و ویژگی های آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 4
9 اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا قرابت های فلسفی، نظری و عملی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 1
10 اقتصاد نهادگرای اصیل تاملی در اندیشه های کامنز و رویکرد مبادلاتی او (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 16، شماره: 1
11 اقتصاد نهادگرایی جدید: دستاوردهای گذشته و نگاهی به فرارو (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 7، شماره: 1
12 اقتصاددانان رفتاری و نظریه های آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 18، شماره: 1
13 الگوی ذینفع مداری مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقاء کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 41
14 الگوی مصرفی و درآمدی خانوار در دوران مشروطه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 18، شماره: 4
15 اهمیت تامین انرژی برق در توسعه اقتصادی و گذار از اقتصاد دوگانه (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 14، شماره: 2
16 باورها و عملکرد اقتصادی: بررسی تطبیقی آرای نورث و وبر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 18، شماره: 2
17 بدعت شومپیتری؛ چگونگی خلق، نسر و اثرگذاری آن (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 4
18 بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 5
19 بررسی تاثیر خلاقیت بر توسعه اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 78
20 بررسی تفاوت های منطقه ای طرف عرضه در ایران: بخش صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 6، شماره: 7
21 بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی براساس آزمون علی گرینجر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 4، شماره: 10
22 بررسی علل تغییرات اجتماعی از نگاه نورث، ویلیامسون، گریف و لاکلو و موف (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 5، شماره: 10
23 بررسی فرایند تغییرها در تعامل های انسانی از منظر علوم انسانی، با تاکید بر دو جریان اتریشی و نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 17، شماره: 4
24 بررسی ویژگی‎های الگوهای موفق مالیه خرد در جهت تعیین عوامل کلیدی موفقیت آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 2
25 بنیان های حقوقی اقتصاد پویا (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
26 پایه تئوریک نظریه پردازی ها در راستای ریشه یابی عملکرد ناموفق سیاست گذاری های اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 3
27 پیش بینی و تحلیل سیاستی از تقاضای حامل های انرژی در ایران (مدل های VAR، BVAR و پیشنهاد مدل SBVAR) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 4، شماره: 7
28 تاثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه‎ی موردی صنعت برق (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 2
29 تاثیر مسوولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی کسب وکارهای خانوادگی کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 11
30 تاسیس مراکز تامین مالی فرامرزی: راهکاری برای ورود به بانکداری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 13، شماره: 1
31 تاملاتی نقادانه در ژرفای کاستیهای اقتصاد متعارف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 39
32 تبیین بیمه‌های زندگی از منظر روش‌شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 2، شماره: 1
33 تبیینی از پیوند ساختار قدرت و تحولات اندیشه اقتصادی در قرن های ۱۷ تا ۱۹ میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 16، شماره: 63
34 تحلیل فلسفی روش شناسی جان رالز در استخراج معیار عدالت اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 16، شماره: 62
35 تحلیل نهادی بازار بیمه زندگی کشور ایران: با استفاده از مدل چهار سطح نهادی ویلیامسون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 3
36 تحلیلی بر تعاملات اقتصاد توسعه و اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 15، شماره: 1
37 تحلیلی بر تولید و مصرف فولاد و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 32، شماره: 1
38 تدوین سناریوهای محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران با رویکردی راهبردی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 6، شماره: 22
39 تغییر نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 16، شماره: 3
40 توسعه بومی، تغییری ضروری و بنیادین (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 18، شماره: 3
41 جوهر اقتصاد نهادگرا چیست؟ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 12، شماره: 3
42 درک رفتار اقتصادی براساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 2
43 ذهنی گرایی، بیناذهنیت و کنش خلاق در مکتب اتریشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 64
44 ذهنیت‌گرایی رادیکال به‌مثابه بنیان معرفت‌شناسی کنش کارآفرینانه ناول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 20، شماره: 76
45 روش شناسی اقتصادی: تئوری و عمل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 10، شماره: 3
46 رویکرد اقتصادی به اعتیاد؛ چرا اقتصاد رفتاری یک چارچوب تحلیلی مناسب است (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 3
47 رویکردهای متفاوت به هزینه مبادله و دلالت های آن برای محیط کسب و کار و اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 15، شماره: 2
48 رویکردی به ارزیابی سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 7، شماره: 3
49 ریطوریقای علم اقتصاد در نگاه مک لاسکی: آنارشیسم روش شناختی یا پلورالیسم روش شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 3
50 سرمایه اجتماعی از دید رویکرد منفی فوکویاما در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 1
51 سرمقاله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 32، شماره: 1
52 سرمقاله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 35، شماره: 2
53 سرمقاله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 32، شماره: 2
54 سرمقاله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 33، شماره: 2
55 سرمقاله نگرش روش شناختی بر اقتصاد آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 35، شماره: 1
56 شناخت جنبه های اقتصادی سیاستهای کاهش فقر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 34، شماره: 2
57 شناسایی عوامل موثر بر فرآیند شکل گیری سیستم نوآوری فناورانه در کشور: الگویی مبتنی بر نظریه برخاسته از داده (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 26، شماره: 1
58 شناسایی مولفه های موثر بر انتخاب مشتریان در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 3، شماره: 9
59 شناسایی نهادها و کسب و کارهای پشتیبان مورد نیاز، جهت توسعه بیمه زندگی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 2
60 عقلانیت و آشفتگی در برنامه ریزی: با تاکید بر تیوری عقلانیت گولت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 69
61 علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 6، شماره: 12
62 علوم شناختی و عملکرد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 2
63 عوامل موثر بر حضور بانک های خارجی در یک کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 15، شماره: 44
64 غفلت از نهادها دلایل و اثرات آن بر مطالعات بین رشته ای در اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 3
65 فرصتی برای پرداختن به مفهوم برنامه ریزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 92
66 کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه ریزی توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 3
67 کارکرد اقتصاد بازار در حل بیکاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 2
68 کنش جمعی؛ مکانیزمی در مسیر توسعه کارآفرینی مولد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 16، شماره: 61
69 کنش جمعی؛ نقطه اتصال تفکر نهادگرا و نگرش برنامهریزی ارتباطی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 21، شماره: 4
70 کنکاشی در باب اهمیت رویکردهای بدیل اقتصادی: تاملی در ضرورت های فلسفی و کاربردی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 2
71 گامی به سوی بازسنجی هرمنوتیکی نظریه ی انتخاب عقلایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 2
72 محاسبه شاخص فرصت های نوآورانه و فرصت های آربیتراژ فنی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 13، شماره: 2
73 مدل C۷ برای خلق دانش سازمانی و مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 11، شماره: 1
74 مدل مفهومی حکمرانی مبتنی بر منظومه فکری جان راجرز کامونز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 24، شماره: 2
75 مصرف تظاهری در آرای تورستین وبلن و موضوع پس‎انداز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 1
76 مقدمه ای بر شاخص های بومی اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 2
77 مکانیسم بازار و دموکراسی: تقدم با کدام است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 1
78 نقدی بر روش شناسی اقتصاد مرسوم (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 16، شماره: 2
79 نقدی دو لایه بر روش شناسی ابزارانگارانه میلتون فریدمن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 4
80 واکاوی چالش های نهادی تبادلات سرمایه گذاران خطرپذیر با شرکت های فناوری محور (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 4
81 همیلتون، فارستر، و بنیانی برای اقتصاد تکاملی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 12، شماره: 2
82 یادگیری، مدل های ذهنی و عملکرد اقتصادی با نگرش نهادی و علوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و نقش خلاقیت در توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2 تعیین میزان بهینه استفاده ازماشین آلات درکاشت محصول گندمم دراستان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی