دکتر ایلدار صادقی

دکتر ایلدار صادقی دانشگاه صنعتی سهند

دکتر ایلدار صادقی

Dr. Ildar Sadeghi

دانشگاه صنعتی سهند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.