مسعود مینائی

 مسعود  مینائی

مسعود مینائی

Masood Minaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Cold Season’s Air Temperature Geostatistical Modeling: Considering the Landsat Thermal Band and Snow Cover Area (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 4
2 جهان کوه دماوند مستندسازی و دیده بانی فعالیت های انسانی با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 16، شماره: 61
3 کاربرد GIS به منظور تجزیه و تحلیل کیفیت هوا در شهر Taichungتایوان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 65
4 نقش پدیدههای ژئومورفولوژی در برقراری امنیت و دفاع از مرزهای شمال شرق (مطالعه موردی: لطفآباد، یاقول، نوخندان و باجگیران) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری کاربری های آموزشی شهر مشهد از منظر مدیریت بحران کاریزهای متروکه با استفاده از GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
2 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهر مشهد بر اساس پردازش تصاویر ماهواره ای سال های 1365 تا 1397 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
3 استخراج شاخص گرادیان طولی آبراهه مبنی بر DEM برای ارزیابی اثرات تکتونیک (مطالعه موردی: دردوی سنگان خواف) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
4 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت و تحلیل فضایی مبلمان پارک (نمونه موردی: پارک ملت مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 برآورد پتانسیل تولید رواناب حوضه آبخیز قرهقوم با استفاده از روش GIS و SCS-CN (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
6 بررسی آلودگی نیترات آب زیرزمینی در سازه هیدرولیکی قنات: روستاهای جلمبادان و رامشین، شمال سبزوار (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 بررسی منابع آب منطقه افیولیتی شمال سبزوار جهت مصارف کشاورزی با اشاره بر عناصر Cr و Ni (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
8 بررسی و بصری سازی تغییرات بستر رودخانه تلخاب با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه: بخش مرزی ایران و پاکستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
9 پتانسیل سنجی بهره برداری از انرژی خورشیدی در روستاهای خراسان رضوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل AHP (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
10 تحلیل آماری پدیده های گردوغباری ایستگاه سینوپتیک شهر بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
11 تحلیل عوامل موثر بر مکان یابی پاسگاه های مرزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی (نمونه موری مناطق مرزی استان خراسان رضوی و افغانستان) (دریافت مقاله) همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی
12 تحلیل فضایی دفاتر خدمات الکترونیک (پیشخوان دولت) با استفاده از GIS (مطالعه موردی: مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
13 تحلیل فضایی عملکرد سامانه های دفاع موشکی بومی ایران و تاثیر آن بر امنیت با استفاده ازGIS منطقه مورد مطالعه: سواحل جاسک تا پسابندر (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
14 تحلیل های چند معیاره GIS برای کشاورزی حومه شهری؛ و اهمیت آن در امنیت وتوسعه شهر پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
15 ژیومورفولوژی منطقه ای شمال شرق (مطالعه موردی: لطف آباد تا باجگیران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
16 سنجش میزان انطباق پذیری ایستگاه های دوچرخه شهری مشهد با معیارهای شهر پیاده محور به عنوان نوعی از حمل و نقل شهر پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
17 شاخص کیفی آب زیرزمینی GQI در محیط GIS، منطقه افیولیتی افچنگ، شمال سبزوار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
18 شناسایی اجزای اطلاعاتی پایگاه های داده جغرافیایی برای مطالعات حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
19 کاربرد سنجش از دور در آمایش و سازماندهی منابع مشترک مناطق مرزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
20 کانی شناسی و ارزیابی خطر اکولوژیک عناصر سنگین گردوغبار شهری سروستان، استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
21 مسیریابی بهینه تانکرهای سوخت با بکارگیری الگوریتم های map-matching (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی
22 نقش پدیده های ژیومورفولوژی در مسایل امنیتی و دفاعی مرزها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
23 نقش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شبکه هوشمند برق (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری