رضا تقوی زنوز

 رضا تقوی زنوز دانشگاه علم و صنعت ایران

رضا تقوی زنوز

Reza taghavi

دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی آیرودینامیکی مجموعه فن و کمپرسور محوری موتور های توربوفن با نسبت کنار گذر دلخواه به روش انحنای خطوط جریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Experimental Investigations on Bypass Transitional Flows under Variable Streamwise Pressure Gradients using Hot Wire Anemometry (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
2 neural networks based analysis and prediction of effects of T-strip flaps on a wing (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 Numerical Analysis of Effects of Gurney Flaps ConsideringDeflected Configurations (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
4 Numerical Boundary Layer Measurement of Different Airfoilsafter Adding Gurney Flaps (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
5 Preparation, characterization, and catalytic performance of copper content SBA-15 in the synthesis of aryl ethers (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
6 Silica-based nanospheres supported Palladium nanoparticles as a recyclable catalyst for synthesis of primary amide (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
7 Synthesis and Application of a Novel Ionically Tagged Polymer as a Nano-Heterogeneous Catalystfor Synthesis of N-Heterocycle Spiropyrans under Mild and Green Conditions (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
8 بررسی اثر بارگذاری ایرودینامیکی بر عملکرد پره های فن موتور توربوفن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 بررسی اثر تعداد پره روی عملکرد آیرودینامیکی پره های فن موتور توربوفن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
10 بررسی اثر دور محور بر شکل هندسی پره های فن موتور توربوفن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
11 بررسی پایداری و رفتار اغتشاشات در جریان کانال (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
12 بررسی تجربی تاثیرات زاویه برخورد وعدد رینولدز برجریان دنباله نوسانی درپره های کسکید کمپرسور محوری با استفاده از جریان سنج سیم داغ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
13 بررسی تجربی لایه مرزی در حال گذار تحت تاثیر گرادیان فشار متغیر و شدت توربولانسی جریان آزاد به وسیله جریان سنج سیم داغ (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
14 بررسی تجربی و عددی عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 0012 در رینولدز های پایین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
15 بررسی عددی و تجربی اثرصلبیت برروی ضریب فشار درکسکید کمپرسور محوری (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
16 بررسی و تحلیل عملکرد موتور توربوفن در شرایط کنترلی خاص (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
17 پیش بینی انتقال برگشتی در لایه های مرزی به کمک مدلی فیزیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 پیش بینی رفتار لایه مرزی درحال گذار روی صفحه تخت به کمک مدل ترکیب خطی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
19 پیش بینی عملکرد مجموعه فن و کمپرسور محوری موتور توربوفنبه روش انحنای خطوط جریان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
20 پیش بینی فرایند گذار در لایه مرزی بر مبنای مدل سازی نوسانات جریان لایه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
21 تحلیل تجربی عملکرد واقعی دستگاه بادسنج سیم داغ و مقایسۀ عملکرد پروب های سیم داغ و فیلم داغ دراندازه گیری سرعت جریان ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 تحلیل جریان نشتی نوک ناپایا دررتور کمپرسور محوری ایزوله شده به روش شبیه سازی گردابههای بزرگ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
23 تست و بهینه سازی عددی هندسه پروفیل پره های مافوق صوت کمپرسورهای محوری (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
24 حل جریان درز نوک در کسکید کمپرسور محوری به روش شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
25 شبیه سازی مستقیم آشفتگی با استفاده از روش طیفی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
26 طراحی آیرودینامیکی مجموعه فن و کمپرسور محوری موتورهای توربوفن با نسبت کنارگذر مطلوب به روش انحنای خطوط جریان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
27 طراحی بهینه یک موتور توربوفن برای پرواز در یک شرایط خاص با کمک الگوریتم بهینه سازی نلدر-مید (Nelder-Mead) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
28 طراحی دیفیوزر بدون پره برای کمپرسور سانتریفیوژ به کمک تحلیل جریان با استفاده از روش انحنای خطوط جریان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
29 طراحی و تحلیل عددی جریان درمجرای هوای ورود مافوق صوت با بیشینه بازیابی فشار (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
30 طراحی یک کمپرسور کم هزینه و پربازده برای متراکم کردن گاز CO2 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
31 محاسبات عملکرد خارج از طرح کمپرسورهای محوری به روش ردیف به ردیف (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
32 مطالعه تجربی و تحلیل عددی ورتکسنشتی نوک در کسکید کمپرسور محوری (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
33 معرفی یک نوع توربین گازی جدید و طراحی بخش کمپرسوری آن (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک