دکتر علیرضا آخوندی

دکتر علیرضا آخوندی استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی

دکتر علیرضا آخوندی

Dr. Alireza Akhoundi

استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتخاب مدل مناسب EPC در پروژه های احداث نیروگاه خورشیدی مگاواتی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 11، شماره: 21
2 درآمدی بر تدوین نقشه راه نیروگاه خورشیدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 11، شماره: 21
3 راهبردهایی ملی برای احداث نیروگاه خورشیدی مگاواتی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 11، شماره: 21
4 شناسایی عوامل محیطی موثر بر موفقیت شرکت های دانش بنیان پزشکی : یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 16، شماره: 5
5 مروری نظام مند بر کاربرد رویکرد بازی امنیتی در حفاظت راهبردی داراییها (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 6، شماره: 21
6 موزه های علوم در ایران و جهان (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 18، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد 2004 PMBOK (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
2 F azzy Wavelet coeffi cients Discriminator For ECG Arrhvthmia Detection In Two Leads (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
3 بررسی تاثیر احساسات مثبت و منفی بر قصد وفاداری و تعاملات آنها با محرکهای سهم مشتریان (CEDs) در برندهای خطوط همراه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
4 بررسی تاثیرات زیست محیطی فعالیتهای معدنی در محدوده مجتمع مس سونگون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران
5 شناسایی شاخصهای ارزیابی مدیریت روابط با مشتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی