اشرف سادات شاه ولایتی

 اشرف سادات شاه ولایتی دانشیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی

اشرف سادات شاه ولایتی

Ashraf Sadat Shah Velayati

دانشیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج مقادیر جزئی یون Cu+2 بوسیله نانوصفحه های اکسید روی اصلاح شده با مشتق s استخلاف شده تیواوراسیل (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
2 بررسی خاصیت سایتوتوکسیک مشتق تیازول بر پایه آلانین بر روی سرطان کولون انسان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
3 حذف رنگ مستقیم آبی 15 با استفاده از نانوترکیب تهیه شده Cu1.5Mn1.5O4 (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار