دکتر امین میرزا بروجردیان

دکتر امین میرزا بروجردیان استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امین میرزا بروجردیان

Dr. Aminmirza Boroujerdian

استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Assessment of the Impact of Pedestrian Refuge Islands on Vehicle Speed Changes and Pedestrian Safety:Case Study in Tehran (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
2 Analysis of Speed Profiles at An Unsignalised Intersection for Left Turning Vehicles (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 2
3 Analysis of the Impact of users’ Violations on the Saturation Flow Rate at Signalized Intersections (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
4 اثر سنجی مشخصات ظاهری عابران پیاده بر احتمال وقوع تصادف در راه های جداشده برون شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 4
5 اثرسنجی عوامل موثر بر تداخل عابران پیاده و وسایل نقلیه در تقاطعات شهری بر اساس شاخص) PET1 مطالعه موردی: تقاطع بزرگراه-وصال( (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 17، شماره: 1
6 ارزیابی شاخص تداخل وسیله نقلیه با موتورسیکلت بر اساس سرعت کاربران در تقاطعات شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 3
7 استفاده از مدل های اقتصا دسنجی فضایی در پیش بینی نرخ تصادفات راه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
8 استفاده ازروش بیز دربرآورد مخاطره مناطق درمحورهای همسان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 4
9 Enhancing Skid Resistance of Two-Component Road Marking Paint using Mineral and Recycled Materials (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
10 Identification of Hazardous Situations using Kernel DensityEstimation Method Based on Time to Collision, Case study: Leftturnon Unsignalized Intersection (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 4
11 Pedestrian Gap Acceptance Logit Model in Unsignalized Crosswalks Conflict Zone (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 2
12 Prioritization of Suburban Accident Factors Based on Analytical Network Process (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
13 بررسی تاثیر جهت حرکت وسیله نقلیه بر ایمنی عابر پیاده در تقاطع های شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 4
14 بررسی تاثیر شرایط جوی و بارندگی بر سرعت جریان آزاد و ظرفیت تردد در آزاد راه ها: (مطالعه موردی آزاد راه تهران - قم) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 4
15 بررسی تاثیر مشخصات عابران پیاده بر ایمنی آن ها در تداخلات ترافیکی ناحیه عملکردی تقاطع های بدون چراغ (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 21، شماره: 1
16 بکارگیری افزودنیهای معدنی و بازیافتی بهمنظور افزایش مقاومت لغزشی رنگهای دوجزیی خط کشی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 1
17 تاثیر نور بر تصادفات عابران پیاده در تقاطع های هم سطح شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 10، شماره: 1
18 تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی، مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
19 تعیین کریدوراولیه شریانهای حمل ونقل زمینی براساس محدودیت های نقاط اجباری ومناطق ممنوعه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
20 تعیین مدل فاصله بهینه عبورگاه ها در راه های یک خطه دو طرفه مجهز به سیستم های حمل و نقل هوشمند (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 2
21 شناسایی پارامترهای موثر در مدل های شبیه سازی خردنگر ایمنی (مطالعه موردی بزرگراه برون شهری مشهد-سبزوار-تهران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 1
22 شناسایی متغیرهای تاثیر گذار در ایمنی عابر پیاده در تداخل با موتورسیکلت در تقاطع بدون چراغ بر اساس شاخص زمان تا تصادف (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 3
23 مدل تشخیص خطر راننده بر مبنای تحرک و سرعت حرکت عوامل خطر در عرض جاده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
24 مدل تعیین حداقل فاصله خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر مبتنی بر حجم اطلاعات مندرج بر روی تابلو (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 50، شماره: 94
25 مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
26 مقایسه ایمنی عابر پیاده در تداخل با اتومبیل ها و موتورسیکلت ها بر اساس شاخص های تداخلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سنجی میزان تاثیر تابلوی گویا در افزایش ایمنی عابر پیاده درمعابر شهری به اساس شاخص های تداخل ترافیک زمان مانده تا برخورد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 اثرسنجی جان پناه های ترافیکی عابرپیاده شهر تهران با رویکرد ایمنی عابرپیاده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 ارائه مدل مکانیابی نصب دوربین های کنترل سرعت بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: رینگ سوم شهر همدان) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
4 ارائه مدلی جهت سنجش ریسک تصادف قطعات پر تصادف و مقایسه آن با شاخص تصادفات (مورد مطالعه: محور همدان به ملایر ) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 ارایه شاخص خطر کلی تقاطع بدون چراغ مبتنی بر شاخص های تداخلات ترافیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 ارایه شاخص و مدل کمی نوین برای ارزیابی درک خطر راننده جهت بکارگیری در آزمون دریافت گواهینامه رانندگی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 ارتقاء مدیریت ایمنی راه‌ها با استفاده از اقتصادسنجی فضایی (مدل خطا فضایی) مطالعه موردی آزاد راه زنجان - قزوین (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 ارزیابی تاثیر کاهش خط بر جریان ترافیک آزادراه، با شبیه سازی توسط نرم افزار Aimsun (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 ارزیابی شاخص های تداخل ترافیکی به عنوان معیارهایی جایگزین در ارزیابی ایمنی ترافیک (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
10 ارزیابی مدل های پیشبینی تصادفات در راههای درون شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
11 ارزیابی میزان کارایی و اولویت بندی شاخص های تشخیص خستگی و خواب آلودگی رانندگان جهت استفاده در سامانه تشخیص به هنگام خواب آلودگی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
12 الگوی رتبه بندی نقاط حادثه خیز مسیر برونشهری با استفاده از ممیزی ایمنی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 امکان سنجی استفاده از سامانه هوشمند کاهنده سرعت تابلوگویا (مطالعه موردی: بزرگراه یادگار امام (ره) تهران) (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
14 اولویت بندی دورههای آموزش موتورسواران کشور برای بکارگیری شبیهساز موتورسیکلت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 اولویت بندی محورهای اصلی استان همدان در به کارگیری تجهیزات حمل و نقل هوشمند با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
16 Prioritization of suburban accident factor based on analytical network process (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
17 بررسی ایمنی عابران پیاده در ناحیه عملکردی تقاطعات چهارراهی بدون چراغ (مطالعه موردی: چهارراه امام حسین ع همدان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
18 بررسی تاثیر بکارگیری روسازی های بتنی در ایمنی احتراق تونل ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
19 بررسی تاثیر حرکت عابر پیاده در ایمنی تقاطعات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
20 بررسی تاثیر سن عابران پیاده بر ایمنی آنها مبتنی بر شاخص زمان تا برخوردTTCدرتقاطعات شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
21 بررسی چگالی ریسک خطر حرکت چپگرد با حرکت مستقیم در تقاطع بدون چراغ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
22 بررسی روش های مضرس سازی در ایمنی رویه های بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
23 بررسی روش های مکان یابی بهینه تابلو های هشدار دهنده ایمنی پیام متغیر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
24 بررسی سطح خدمت دهی آزادراه تحت شرایط جوی ناپایدار(مطالعه موردی آزادراه تهران -قم) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
25 بررسی سیستمهای حمل ونقل هوشمندو تاثیر آن بر کاهش تصادفات عامل انسانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی عوامل موثر بر ایمنی موتور سیکلت در مسیر های برون شهری با مدل سازی آمار تصادف راکبان در استان خراسان شمالی به وسیله نرم افزار Eviews (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
27 بررسی عوامل موثر بر عملکرد ایمنی میدانهای شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
28 بررسی عوامل موثر در مدت زمان سبقت گیری درراه های دوخطه برونشهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
29 بررسی عوامل موثردرتصادفات اتوبوسهای برون شهری بااستفاده ازمدل لوجیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
30 بررسی مدل های شبیه سازی حمل و نقلی و انتخاب نرم افزار برتر جهت کاربردهای ترافیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
31 بررسی و تحلیل قوانین ترکیب رنگ تابلوهای راهنمای مسیر خروجی در شهر تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
32 بررسی و شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء ایمنی عابران پیاده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
33 پیش بینی تصادفات ناشی از بی احتیاطی با بهره گیری از مدل رگرسیون دوجمله ای منفی مطالعه موردی: بزرگراه های برون شهری استان همدان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
34 تحلیل تاثیر عوامل طرح هندسی راه بر سرعت عملکردی در قوس های افقی راه های کوهستانی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
35 تخمین شاخص PET با استفاده از مدلسازی رگرسیون خطی و مقایسه ایمنی عابر پیاده در تداخل با موتور سیکلت و اتوموبیل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
36 توسعه مفهوم شاخص نسبت فاصله توقف برای ارزیابی ریسک وقوع تصادفات متقاطع (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
37 مدل احتمال وقوع تصادف در راه های برون شهری بر مبنای ویژگی های خطرات غیرخودرویی شامل رنگ و متحرک بودن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
38 مدل ارزیابی شیوه تاثیرگذاری شاخص های طرح هندسی بر سرعت وسایل نقلیه در راه های دو خطه برون شهری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
39 مدل انتخاب مقاطع دارای مشکل سرعت در طول راهها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
40 مدل پیش بینی شدت و تعداد تصادفات میدان های تداخلی بر اساس مشخصات هندسی با استفاده از تحلیل لوجیت-مبنا و الگوریتم بیان ژنی (مطالعه موردی شهر قم) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک