دکتر فرشاد درویشی

دکتر فرشاد درویشی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

دکتر فرشاد درویشی

Dr. Farshad Darvishi

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.