مجید افشاری راد

 مجید افشاری راد هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی

مجید افشاری راد

Majid Afshari Rad

هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار تجارت خارجی بر تقاضای بینالمللی گردشگری ایران مطالعه موردی: هند و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 19
2 اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده های بانکی در ایران (رهیافت میانگین گیری بیزین در داده های تابلویی) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 41
3 برآورد رابطه بلند مدت بین صادرات و شاخص های کیفیت زیست محیطی مطالعه موردی ایران 1350-1386 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 15، شماره: 44
4 بررسی ارتباط متقابل بین تبلیغات درجه تمرکز و سودآوری در صنایع ایران رهیافت معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 15، شماره: 45
5 بررسی تاثیر تغییرات نرخ کرایه ها بر تغییر رفتار مسافران مطالعه موردی مترو تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
6 بررسی تاثیر قیمت سوخت بر تقاضای حمل و نقل جاده ای: رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان و الگوریتم کالمن-فیلتر (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 2
7 بررسی تاثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 10، شماره: 19
8 بررسی تاثیر نظام های بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران (رهیافت غیرخطی الگوی چرخشی مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
9 بررسی رابطه بین توسعه بخش های صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران (رهیافت تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 3، شماره: 3
10 تاثیر توسعه موسسات مالی غیربانکی بر تولید ناخالص داخلی GDP در ایران مطالعه موردی: عقود اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
11 تاثیر فساد اداری بر نرخ پس انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه ی MENA رهیافت داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
12 تاثیر نابرابری درآمد بر مصرف بخش خصوصی مطالعه موردی کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
13 تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران رهیافت TVP (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
14 رقابت پذیری برق زمین گرمایی در مقایسه با روشهای متداول تولید برق در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 18
15 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی از دید گروه های مختلف اجتماعی (مطالعه ی موردی: قطار تهران مشهد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 3
16 مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای شاخص آلودگی آب ( مطالعه موردی کشورهای قاره آفریقا، آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آمریکا) (روش گشتاور تعمیم یافته) (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
2 اثر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران (آزمون نظریه رشد بگواتی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
3 ارائه الگویی برای بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی در شهرداری تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
4 QUALITATIVE & QUANTITATIVE ANALYSIS OF OFF-SHORE WIND ENERGY PROJECT S RISKS (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست
5 بازاریابی عصبی در تحقیقات بازاریابی( اهداف، کاربردها و مفاهیم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 بررسی تاثیر نرخ ارز بر شاخص قیمتی صادرات کشورهای منتخب اسلامی (رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
7 بررسی تاثیر نوآوری سازمانی و گرایش استراتژیک بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
8 بررسی رابطه بلندمدت بین درآمد سرانه و آلودگی آب (آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس) (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
9 بررسی رابطه تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی با همزمانی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
10 بررسی عوامل موثر بر سهم بازار صنایع ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
11 تاثیر توسعه مالی بر شاخص توزیع درآمد در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
12 تاثیر متغیر های سهم بازار،هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغات بر سود آوری صنایع نساجی،پوشاک و چرم ایران(رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
13 تجزیه نابرابری درآمد بر حسب زیر گروه های جمعیتی در جوامع روستایی و شهری در ایران، 1392 - 1387 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
14 تجزیه نابرابری درآمد بر حسب مولفه های تشکیل دهنده درآمد در خانوارهای روستایی در ایران، 1392-1378 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
15 تخمین عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل تولید در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (رهیافت غیر خطیSTAR) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
16 تخمین هزینه های اقتصادی تصادفات جاده ای در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
17 تعیین نابرابری درآمد در مناطق روستایی و شهری ایران، -2931 2931 : رویکرد مبتنی بر رگرسیون (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
18 شناسایی تغییرات ساختاری چندگانه در فرایند اتورگرسیو با واریانس ناهمسان: رویکردی کاربردی در برآورد مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
19 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خرید خریداران خودروهای وارداتی در منطقه یک شهر تبریز با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
20 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خرید خریداران خودروهای وارداتی در منطقه یک شهر تبریز با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
21 کالیبره کردن مدل بلک-شولز (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران
22 کالیبره کردن مدل بلک-شولز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران