دکتر رضا جهانی نژاد

دکتر رضا جهانی نژاد دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان

دکتر رضا جهانی نژاد

Dr. Reza Jahani-Nezhad

دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.