فریدون رهنمای رودپشتی

 فریدون رهنمای رودپشتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

فریدون رهنمای رودپشتی

Fereydon Rahnamarodposhti

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of Prediction Power of Various Candlestick Patterns in Foreign Exchange Market (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 21
2 آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 3
3 ارزش گذاری رفتاری سهام با استفاده از گروه بندی سه بعدی (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 2
4 ارزیابی عوامل موثر بر خسارات بیمه شخص ثالث و ارتباط آنها با ریسک شرکت های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 24، شماره: 1
5 برآورد ارزش در معرض خطر مبتنی بر محدودیت بر ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی فعال در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 24
6 بررسی بازده در شرکت سرمایه گذاری با سه روش مارکو سویچینگ، بازده متقارن و نامتقارن (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 29
7 بررسی تاثیر سوگیری های روانشناختی بر تردید حرفه ای حسابرس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 2
8 بررسی تاثیر فرصت های سرمایه گذاری و ساختارتامین مالی شرکت ها بر سیاست های پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 4، شماره: 1
9 بررسی تاثیر مولفه های رفتاری آشوبناک بر برون سپاری فروش (مطالعه موردی: شرکت زمزم) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 31
10 بررسی دیدگاه های اخلاقی استفاده کنندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی نسبت به مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 22
12 بهینه سازی الگوی سرمایه گذاری در نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب رویکرد عوامل ناهمگن و مدل سازی عامل بنیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 42
13 تاثیر تعداد سهامداران بر رفتار و ارزش شرکت ها مبتنی بر دو مدل یانگ و بودناروک و اوستبرگ (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 38
14 تاثیر سرمایه گذاران مومنتوم بر رفتار بازار سهام بر اساس مدل (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 18
15 تبیین الگوی ارزیابی عملکرد مالی در بنگاه های کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 1، شماره: 1
16 تبیین الگوی هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 2، شماره: 5
17 حق انتخاب حسابرس و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 60
18 حل مساله بهینه سازی سبد سهام شرکت های خصوصی در شرایط کمبود داده با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 35
19 خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی با مدل شبیه سازی عامل بنیان (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 36
20 سیاست تقسیم سود: آزمون تجربی نظریه کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 1
21 شکست بازار با استفاده از سبد توصیه شده بر مبنای بازی ائتلاف (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 33
22 ضرورت چارچوب نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی از منظر خبرگان حرفه ای و دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
23 طراحی سبد سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد سناریو نگاری با بکارگیری روش برنامه ریزی بر پایه فرض (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 28
24 علل پدیده فرارمالیاتی درایران با تاکید بر شکاف بین دیدگاه مودیان و کادر مالیاتی براساس مدل AHP (مطالعه موردی استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
25 عملکرد مالی و کارکردهای مدیریت لحن نوشتار در گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 2
26 قدرت مدیر عامل و ساختار سرمایه مبتنی بر مدل لی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
27 کاربرد راهبردهای توالی و معکوس در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 31
28 کارکرد الگوی مدیریت دارایی بدهی بر درک ارتباط بین ریسک و بازده با نقدینگی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 40
29 مدل سازی تاثیر تورش های رفتاری بر رکود بازار سرمایه براساس رویکرد تفسیری– ساختاری (ISM) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 19
30 مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعه ای مبتنی بر الگوی مسائل کلامی ریاضی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 34
31 مدیریت، مدیریت نوشتار و مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 2
32 معیار ارزیابی ریسک تعدیل شده بر اساس ظرفیت مطلوب در تصمیمات سرمایه گذاری و بهینه سازی سبد سهام (زیربنای نظریه پردازی و ابزارسازی نوین مالی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 2، شماره: 2
33 نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار سنجش اجتناب مالیاتی یا مدیریت سود افزایشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون عوامل موثر بر استقرار نظام حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
2 اثر تغییرات هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی بر کیفیت سود در چارچوب مدل کوتاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
3 ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با رویکرد ترکیبی (FTOPSIS-BSC) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
4 ارزیابی مالی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار به کمک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
5 بررسی اثر ویژگیهای شخصیتی بر اهداف سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
6 بررسی اثرات پویای استرس مالی بر عملکرد صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
8 بررسی رابطه بین بازدهی های سهام وشاخص امتیاز مرکب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
9 بررسی رابطه بین مخازن فعالیتهای نوآورانه وناهنجاری های عرضه اولیه سهام دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
10 بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و ریسک: مطالعه ساختار و فرآیندهای هیات مدیره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
11 بررسی ساز وکارهای انتقال مدیریت شرکتهای دولتی مشمول واگذاری به بخش خصوصی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران
12 بررسی ضرورت و ارائه الگوی هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
13 بررسی نقش ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان( مطالعه موردی : بانک های صادرات استان گیلان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
14 بررسی و مقایسه معیارهای شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد پرتفوی حاصل از ماتریس شبکه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
15 تاثیرکارایی سرمایه گذاری در منابع انسانی بر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
16 تبیین مهندسی مالی و کاربرد آن در صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر
17 تحلیلی برگزارشگری پاسخگویی شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
18 زمینه یابی تشکیل صندوق های وجوه وقفی در ایران با رویکرد تامین مالی توسعه آموزش، پژوهش و تولید علم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
19 طراحی کارت امتیازی متوازن 1 در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
20 طراحی نقشه استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
21 کاربرد BCS (معیار جامع) جهت سنجش عملکرد و نقش آن در تدوین استراتژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
22 محاسبه پیشرفت و پسرفت شرکت های پتروشیمی عضو بورس اوراق بهادار به وسیله تکنیک متا مالمکوییست در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی
23 نسبت سنجی نظام رتبه بندی توزیع بودجه پژوهشی وکیفیت انجام تحقیقات مطالعه موردی دانشگاه غیردولتی (دریافت مقاله) نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
24 نقش منابع انسانی و توسعه آن در چابک سازی سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
25 هوش تجاری مالی (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
26 هوش تجاری مالی FBI (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار