دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

Dr. Fereydon Rahnamarodposhti

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of Prediction Power of Various Candlestick Patterns in Foreign Exchange Market (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 21
2 آزادی های مدنی و توسعه حسابداری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 11، شماره: 43
3 آزمون توانایی نیروی حرکت و شکاف ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد در پیشبینی بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 18، شماره: 2
4 آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 3
5 آزمون فرضیه بازار فرکتال با مدل تغییر رژیم مارکوف در بازار بورس تهران(یک ترکیب و همگرایی امکانپذیر) A Survey of Fractal Market Hypothesis with the Markov Regime change model in the Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 54
6 اثر سیاست پولی دولت بر ارتباط میان حسابرسی صورت های مالی و اعتبار تجاری شرکت The Effect of Governmental Monetary Policy on the Relationship between Auditing of Financial Statements and Corporate Reputation (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 52
7 اثربخشی ارزش های انگیزشی شوآرتز و اخلاق حرفه ای حسابداری بر گزارشگری مالی متقلبانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 17، شماره: 66
8 ارائه الگویی از اثر ویژگی های سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سیستم مبتنی بر نقش تعدیلی عدم اطمینان کاری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 12، شماره: 47
9 ارزش گذاری رفتاری سهام با استفاده از گروه بندی سه بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 2
10 ارزیابی تاثیر ابعاد هیئت مدیره و شفافیت اطلاعات مالی حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 13
11 ارزیابی تاثیر ادراک اخلاقی و شهود بر قضاوت اخلاقی حسابداران نسبت به هشداردهی تخلفات مالی در بخش عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 3
12 ارزیابی تاثیر افشای رویه های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 2
13 ارزیابی تاثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش های توضیحی حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 19، شماره: 2
14 ارزیابی توان شاخص های مبتنی بر تئوری محدودیت ها در سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 15
15 ارزیابی توان شاخص های مبتنی بر تیوری محدودیتها در تبیینآثار نرخ مطالبات معوق بانک ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 35
16 ارزیابی توانایی و تبیین مدلهای اقلامتعهدی اختیاری و مدل درآمد اختیاری برای کشف مدیریت سود (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 23
17 ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران: (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 2، شماره: 8
18 ارزیابی عوامل موثر بر خسارات بیمه شخص ثالث و ارتباط آنها با ریسک شرکت های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 24، شماره: 1
19 ارزیابی کاربرد تئوری توازن پایدار در ساختار سرمایه شرکت (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 4، شماره: 15
20 ارزیابی مدل گزینش سبد سهام با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، آنالیز رابطه ای خاکستری(GRA) و برنامه ریزی آرمانی(GP) (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 2، شماره: 6
21 ارزیابی مدیریت ریسک شرکت با استفاده از کاربرد تصمیم گیری چند معیاره خاکستری با وزن آنتروپی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 46
22 ارزیابی مقایسه‎ای توانمندی معیارهای عملکرد اقتصادی و حسابداری در تبیین ارزش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 15، شماره: 1
23 ارزیابی وضعیت و تاثیرآموزشهای حسابداری برای مدیران غیر مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 2، شماره: 1
24 الگوسازی و مقایسه مدل های توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 27
25 الگوی رویکرد حسابداران و حسابرسان به استانداردهای حسابداری و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 9، شماره: 33
26 الگوی سرمایه فکری بانک های دولتی با رویکرد شایستگی و اخلاق حرفه ای مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
27 برآورد ارزش در معرض خطر مبتنی بر محدودیت بر ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی فعال در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 24
28 بررسی اثر نقدشوندگی بازار ثانویه بر قیمت عرضه اولیه بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 1، شماره: 1
29 بررسی الگوی ریاضی انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری مبتنی بر مالی رفتاری (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 3، شماره: 12
30 بررسی بازده در شرکت سرمایه گذاری با سه روش مارکو سویچینگ، بازده متقارن و نامتقارن (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 29
31 بررسی تاثیر سرریز نوسانات در بازارهای مالی و ویژگی های بازاری در پیش‌بینی ترکیدن حباب قیمت در بورس با رویکرد تلاطم‌های شرطی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 44
32 بررسی تاثیر سوگیری های روانشناختی بر تردید حرفه ای حسابرس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 2
33 بررسی تاثیر فرصت های سرمایه گذاری و ساختارتامین مالی شرکت ها بر سیاست های پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 4، شماره: 1
34 بررسی تاثیر مولفه های رفتاری آشوبناک بر برون سپاری فروش (مطالعه موردی: شرکت زمزم) (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 31
35 بررسی تطبیقی الگو های ریسک اعتباری مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار از دیدگاه ذینفعان (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 13، شماره: 50
36 بررسی تمایل به افشاگری تقلب حسابداری در بین حسابداران بخش خصوصی و عمومی مبتنی بر عدالت رویه ای، تعاملی و توزیعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 4
37 بررسی چگونگی سازوکار قیمت گذاری آربیتراژ (APT) با استفاده از تحلیل عاملی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 7، شماره: 1
38 بررسی حسابداری و حسابرسی خودکار در بستر بلاک چین با رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی دوره: 4، شماره: 4
39 بررسی دیدگاه های اخلاقی استفاده کنندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی نسبت به مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 1، شماره: 2
40 بررسی رابطه بین شاخص های پرتفوی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با شاخص های صنعت واسطه گری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 22، شماره: 3
41 بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با سودآوری سهام شرکت های گروه قند پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 2، شماره: 2
42 بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با هشداردهی(سوت زنی) در موسسات حسابرسی: با تاکید بر نظریه های هوش هیجانی و هویت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 1
43 بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 2
44 بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه سازی مارکویتز (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 18
45 بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 22
46 بررسی کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 16، شماره: 2
47 بررسی کارکرد تکنیک قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 7، شماره: 2
48 بررسی و ارزیابی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکتها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
49 بهینه سازی الگوی سرمایه گذاری در نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب رویکرد عوامل ناهمگن و مدل سازی عامل بنیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 42
50 پیش بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی) DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۷۸۳۱۲۱۳.۱۳۹۹.۱.۲.۳.۴ (دریافت مقاله) مطالعات امنیت اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
51 تاثیر تعداد سهامداران بر رفتار و ارزش شرکت ها مبتنی بر دو مدل یانگ و بودناروک و اوستبرگ (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 38
52 تاثیر سرمایه گذاران مومنتوم بر رفتار بازار سهام بر اساس مدل (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 18
53 تاثیر شخصیت حرفه ای گرا، ضد اجتماعی و بیش اعتمادی حسابرسان بر قضاوت آن ها در حل تعارض میان حسابرس و مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 32
54 تاثیر فرصت های سرمایه گذاری و جریان های نقدی آزاد بر نسبت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 4، شماره: 3
55 تبیین الگوی ارزیابی عملکرد مالی در بنگاه های کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 1، شماره: 1
56 تبیین الگوی هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 2، شماره: 5
57 تبیین توان درجه اهرم اقتصادی جهت آزمون ضریب حساسیت و سنجش عملکرد شرکت (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو دیزل) (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 15، شماره: 2
58 تبیین قیمت‎گذاری دارایی سرمایه ای: مقایسه تطبیقی مدل ها (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 17، شماره: 4
59 تبیین کاربرد تئوری اختیار واقعی با تاکید بر میزان نوسانات بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 13
60 تحلیل چگونگی تاثیرگذاری نااطمینانی بر چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 43
61 تحلیل رفتار هزینه مبتنی بر نظریه آشوب (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 48
62 تحلیل عوامل موثر بر توسعه اقتصاد دایره ای در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 8، شماره: 1
63 تحلیل نقش حسابداران مدیریت به عنوان مشاوران استراتژیک شرکت ها براساس آزمون الگوی اقتضایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 10، شماره: 3
64 تدوین استراتژی با رویکرد ارزش آفرینی در موسسات مالی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 1، شماره: 4
65 تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 1
66 حق انتخاب حسابرس و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 60
67 حل مساله بهینه سازی سبد سهام شرکت های خصوصی در شرایط کمبود داده با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC) (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 35
68 خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی با مدل شبیه سازی عامل بنیان (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 36
69 رابطه انگیزه های ریسک پذیری مدیران و فعالیت های اجتماعی غیرمسئولانه The Relationship between CEO Risk-Taking Incentives and Socially Irresponsible Activities (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 49
70 رابطه میان وجدان اخلاقی و تمایل به بیش نمایی سود : آزمون نظریه مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 19، شماره: 1
71 رابطه میانگین بازده سهام و اندازه شرکت با چرخه نوسانات سود و جریانهای نقدی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 18
72 رتبه بندی صنایع بورس تهران بر اساس معیارهای ریسک از منظر سرمایه گذاران نهادی؛ رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 4، شماره: 2
73 رویکرد داده کاوی در بخش بندی بازار مشتریان به منظور اتخاذ استراتژی های کارا (مطالعه موردی صنعت مخابرات) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 11، شماره: 41
74 سنجش اثر چرخه سیاسی بر شاخص کل وشاخص قیمت وبازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 3
75 سنجش عملکرد و توان تبیین روش CANSLIM و مقایسه آن با مدل CAPM در انتخاب سهام برتر (مورد مطالعه بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 3، شماره: 10
76 سیاست تقسیم سود: آزمون تجربی نظریه کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 1
77 شکست بازار با استفاده از سبد توصیه شده بر مبنای بازی ائتلاف (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 33
78 شناخت و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای اقتصاد دایره ای در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط(SME) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 11، شماره: 38
79 ضرورت چارچوب نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی از منظر خبرگان حرفه ای و دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
80 طراحی الگوی پیش بینی بازده تعدیل شده بر حسب ریسک نامطلوب؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 45
81 طراحی سبد سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد سناریو نگاری با بکارگیری روش برنامه ریزی بر پایه فرض (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 28
82 طراحی مدل وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 10، شماره: 4
83 طراحی مدل وفاداری مشتریان سازمان تامین اجتماعی با روش نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 8، شماره: 3
84 علل پدیده فرارمالیاتی درایران با تاکید بر شکاف بین دیدگاه مودیان و کادر مالیاتی براساس مدل AHP (مطالعه موردی استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
85 عملکرد مالی و کارکردهای مدیریت لحن نوشتار در گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 2
86 قدرت مدیر عامل و ساختار سرمایه مبتنی بر مدل لی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
87 کاربرد تئوری های روانشناسی در حسابداری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 4
88 کاربرد راهبردهای توالی و معکوس در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 31
89 کاربست BSC و روش‌های نوآورانه توسعه‌یافته در حسابداری مدیریت و تصمیم‌های استراتژیک سنجش عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 4، شماره: 3
90 کارکرد الگوی مدیریت دارایی بدهی بر درک ارتباط بین ریسک و بازده با نقدینگی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 40
91 گروه بندی پرتفوی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بر اساس ماتریس شبکه و مقایسه عملکرد پرتفوهای حاصل از این روش با استفاده از نسبت پتانسیل مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 13، شماره: 32
92 مدل سازی تاثیر تورش های رفتاری بر رکود بازار سرمایه براساس رویکرد تفسیری– ساختاری (ISM) (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 19
93 مدل سازی ریسک ساختار تامین مالی مطابق تئوری تصمیم احتمالی از طریق ANP (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 47
94 مدل کسب‎ و‎کار دایره ‍ ای ابزار توسعه در فرایند گذار به اقتصاد دایره ای: ارائه یک مدل در سطح شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 4
95 مدیران اجرایی متخصص و بقاء شرکت های دارای عرضه اولیه عمومی سهام (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
96 مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعه ای مبتنی بر الگوی مسائل کلامی ریاضی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 34
97 مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدلهای تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR) (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 3، شماره: 13
98 مدیریت، مدیریت نوشتار و مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 2
99 معیار ارزیابی ریسک تعدیل شده بر اساس ظرفیت مطلوب در تصمیمات سرمایه گذاری و بهینه سازی سبد سهام (زیربنای نظریه پردازی و ابزارسازی نوین مالی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 2، شماره: 2
100 مفاهیم شکل و محتوا و فاصله آنها درحسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 20، شماره: 3
101 مقایسه ارزش در معرض ریسک سهام تهران با بازارهای سهام بین المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین شرطی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 52
102 نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار سنجش اجتناب مالیاتی یا مدیریت سود افزایشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 2
103 نقش حمایت دولتی از شرکت ها در ارزش آفرینی (ارزیابی کارکرد خصوصی سازی) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 2، شماره: 3
104 نقش خودشیفتگی در تمایل به مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 4
105 نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی خطاکاری در موسسات حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 13، شماره: 1
106 واکاوی رفتار مدیران واحد گزارشگر نسبت به تهیه صورت های مالی متقلبانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون عوامل موثر بر استقرار نظام حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
2 اثر تغییرات هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی بر کیفیت سود در چارچوب مدل کوتاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
3 ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با رویکرد ترکیبی (FTOPSIS-BSC) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
4 ارزیابی مالی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار به کمک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
5 بررسی اثر ویژگیهای شخصیتی بر اهداف سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
6 بررسی اثرات پویای استرس مالی بر عملکرد صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
8 بررسی رابطه بین بازدهی های سهام وشاخص امتیاز مرکب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
9 بررسی رابطه بین مخازن فعالیتهای نوآورانه وناهنجاری های عرضه اولیه سهام دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
10 بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و ریسک: مطالعه ساختار و فرآیندهای هیات مدیره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
11 بررسی ریسک سرریز نوسان در اکوسیستم نوآوری با تاکید بر فین تک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
12 بررسی ساز وکارهای انتقال مدیریت شرکتهای دولتی مشمول واگذاری به بخش خصوصی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران
13 بررسی ضرورت و ارائه الگوی هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
14 بررسی نقش ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان( مطالعه موردی : بانک های صادرات استان گیلان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
15 بررسی و مقایسه معیارهای شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد پرتفوی حاصل از ماتریس شبکه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
16 بهینه سازی پرتفوی تحت شرایط ریسکی با استفاده از الگوریتم های هوش جمعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، اقتصاد و حسابداری صنعت محور
17 تاثیرکارایی سرمایه گذاری در منابع انسانی بر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
18 تبیین مهندسی مالی و کاربرد آن در صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر
19 تحلیلی برگزارشگری پاسخگویی شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
20 زمینه یابی تشکیل صندوق های وجوه وقفی در ایران با رویکرد تامین مالی توسعه آموزش، پژوهش و تولید علم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
21 زمینه یابی تشکیل صندوق های وجوه وقفی در ایران با رویکرد تأمین مالی توسعه آموزش، پژوهش و تولید علم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
22 شناسایی و ارزیابی ریسک های ناشی از تحول دیجیتال در صنعت بیمه (دریافت مقاله) بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه
23 شناسایی و توسعه توانمندی نوآوری در صنعت خودرو ایران (از طریق بکارگیری فناوری کانون ارزیابی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
24 طراحی کارت امتیازی متوازن 1 در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
25 طراحی نقشه استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
26 کاربرد BCS (معیار جامع) جهت سنجش عملکرد و نقش آن در تدوین استراتژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
27 محاسبه پیشرفت و پسرفت شرکت های پتروشیمی عضو بورس اوراق بهادار به وسیله تکنیک متا مالمکوییست در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی
28 مدل تابآوری مالی کسب وکار کارآفرینانه و اولویت بندی مولفه ها با استفاده از معادلات ساختاری (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران
29 مدیریت ریسک در کارآفرینی و کسب و کارهای نوین (استارتاپ ها): ضرورت رونق تولید در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش مالی اسلامی
30 نسبت سنجی نظام رتبه بندی توزیع بودجه پژوهشی وکیفیت انجام تحقیقات مطالعه موردی دانشگاه غیردولتی (دریافت مقاله) نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
31 نقش منابع انسانی و توسعه آن در چابک سازی سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی