سعید بشیریان

 سعید بشیریان استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

سعید بشیریان

Saeed Bashirian

استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ارتباط ساز ههای الگوی اعتقاد بهداشتی با رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت «ب » در معتادین مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد شهر همدان (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 24، شماره: 2
2 بررسی تاثیر برنامه آموزشی کاهش سوء مصرف مواد در رانندگان اتوبوس های بین شهری مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 21، شماره: 4
3 بررسی تأثیر آموزش بهداشت جنسی بر میزان رعایت اصول بهداشت جنسی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 21، شماره: 4
4 بررسی تأحیر برنامه آموزش پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث مدرسه ای در دانشآموزان دوره اول دبیرستانی شهر فامنین بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 3
5 بررسی رابطه خود کنترلی با تمایل نوجوانان به مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 20، شماره: 1
6 بررسی مقایسه ای تأثیر بوپیواکائین بین جنبی و متادون داخل عضلانی بر روی دردهای بعد از عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 11، شماره: 4
7 بررسی مقایسه ای میزان افسردگی در نوجوانان مبتلا به بیماریهای خاص و نوجوانان سالم شهر همدان (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 20، شماره: 2
8 بررسی میزان کفایت دیالیز در بخش همودیالیز بیمارستان اکباتان همدان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 10، شماره: 3
9 بررسی وضعیت بهداشت دهان ودندان کودکان 2- 5 سال و نقش رفتارهای مراقبتی مادران (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 21، شماره: 4
10 بررسی وضعیت سوء مصرف ترامادول و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سه مرکز آموزش عالی شهر همدان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 19، شماره: 3
11 تاثیر برنامه آموزشی ترغیب رفتارهای جنسی ایمن درمعتادین مرد تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد شهر همدان: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 1
12 عوامل پیش بینی کننده رفتارهای تغذیه ای براساس تئوری شناختی اجتماعی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 4
13 فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در بین متقاضیان دریافت گواهینامه شهر همدان با بهره گیری از تیوری رفتار برنامه ریزی شده در سال 1391 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 13، شماره: 4
14 کاربرد روش آموزشی یاری کودک به خانواده در پیشگیری از بیماری تب مالت (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 17، شماره: 1
15 کاربرد مدل بزنف درپیش بینی انجام فعالیت فیزیکی پس از زایمان در بین مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 3
16 مصرف اسید فولیک قبل از بارداری (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 18، شماره: 2
17 مقایسه فرآیندهای درک کارآمدی و تهدید در پیش بینی مصرف سیگار در بین دانشجویان با بهره گیری ازمدل فرآیند توسعه یافته موازی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 21، شماره: 1
18 میزان استرس زندگی دانشجویی و عوامل مرتبط با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1394 (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 2، شماره: 4
19 نقش سلامت معنوی و حمایت اجتماعی درپیش بینی کیفیت زندگی پرستاران (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 2، شماره: 1
20 وضعیت رفتارهای تغذیه ای و عوامل مرتبط با آن در بین زنان باردار شهر تبریز: یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 FACTORS ASSOCIATED WITH WATERPIPE SMOKING AMONG MALE ADOLESCENTS: A CROSS-SECTIONAL STUDY (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
2 Investigating Effective Factors on Breast Self-examination Behavior in Iranian Employed of Medical Careers (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
3 PSYCHOSOCIAL AND ENVIRONMENTAL DETERMINANTS OF RELAPSE IN DRUG USERS: A SYSTEMATIC REVIEW (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
4 طراحی، اجرا و ارزشیابی نظام برنامه ریزی عملیاتی مسیله محور در دانشگاه علوم پزشکی همدان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز