دکتر محمد شمسیان

دکتر محمد شمسیان دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، رتبه 1 مصاحبه

دکتر محمد شمسیان

Dr. Mohammad Shamsian

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، رتبه 1 مصاحبه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Review of the Various Suicide Methods Used Around the World (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 3، شماره: 4
2 اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر میزان اضطراب، تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله در بیماران مبتلا به سرطان: مطالعه تک آزمودنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران دوره: 6، شماره: 27
3 تاثیر مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی بر پاسخ ایمنی بدن در بیماری های مزمن: مرور نظام مند متون پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران دوره: 6، شماره: 28
4 تبیین تجربیات و چالش های کودکان مبتلا به سرطان: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران دوره: 6، شماره: 28
5 رابطه شیوه های فرزندپروری و دین مداری با تاب آوری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران دوره: 6، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار بیماری کووید-۱۹ بر اضطراب و وضعیت سلامت روان دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
2 اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
3 اثربخشی واقعیت درمانی بر افزایش جرات ورزی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
4 اثربخشی آموزش تاب آوری بر استرس ادراک شده و اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
5 اثربخشی آموزش خود تنظیمی هیجانی بر بهزیستی ذهنی و شادکامی مردان معتاد شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
6 اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر مثبت اندیشی بر تنظیم شناختی هیجانات و افکار منفی تکرارشونده در دانشجویان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
7 اثربخشی آموزش مراقبت معنوی بر کنترل تکانه در مردان وابسته به مواد تحت درمان با نگهدارنده متادون (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
8 اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر بهزیستی ذهنی و هوش هیجانی مردان معتاد شهر یزد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
9 اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر حساسیت اضطرابی در اختلالاسترس پس از سانحه (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
10 اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر دشواری در تنظیم هیجان دراختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
11 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی مادران کودکانADHD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
12 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان در بیماران مبتلا به ویتیلیگو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
13 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان مادران کودکانADHD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
14 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس در بیماران مبتلا به ویتیلیگو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
15 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی در پرستاران بخش کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی
16 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کیفیت خواب در اختلال استرس پس از سانحه در نوجوانان دختر ۱۵ تا ۱۸ ساله زلزله زده استان کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش
17 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشخوارفکری در اختلال استرس پس از سانحه در نوجوانان دختر ۱۵ تا ۱۸ ساله زلزله زده استان کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش
18 اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر میزان اضطراب، تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله در بیماران مبتلا به سرطان: مطالعه تک آزمودنی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی
19 اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی و کاهش ناامیدی افراد وابسته به مواد افیونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
20 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر خود کنترلی مردان معتاد تحت درمان با نگهدارنده متادون در شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
21 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر شادکامی مردان معتاد تحت درمان با نگهدارنده متادون در شهر یزد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
22 اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تنظیم شناختی هیجان مادران شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
23 اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خودکارآمدی مادران شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
24 اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی مادران شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
25 اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مهارت های ارتباطی و سازگاری زناشویی زوجین (دریافت مقاله) دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
26 بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب آوری و امید به زندگی سالمندان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
27 بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب آوری و کیفیت زندگی سالمندان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
28 بررسی برخی صفات فیزیولوژیک در هیبریدهای آفتابگردان تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
29 بررسی تاثیر آموزش برنامه پیشگیری از سوء مصرف مواد بر نگرش و آگاهی دانش آموزان نسبت به مصرف ماده محرک شیشه در شهر لردگان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
30 بررسی تاثیر تحریک الکتریکی از روی جمجمه بر ولع مصرف مصرف کنندگان مت آمفتامین پس از قطع کامل مصرف و علائم آن (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
31 بررسی تاثیر تحصیلات والدین بر نگرش و آگاهی دانش آموزان نسبت به سوء مصرف ماده محرک شیشه در شهر لردگان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
32 بررسی تاثیر طبقه اقتصادی بر نگرش و آگاهی دانش آموزان نسبت به سوء مصرف ماده محرک شیشه در شهر لردگان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
33 بررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور شهر شهرکرد در سال 1395 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
34 بررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و میزان تاب آوری در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر شهرکرد در سال 1395 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
35 بررسی رابطه بین شادکامی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
36 بررسی رابطه بین مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نورشهر شهرکرد در سال 1395 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
37 بررسی رابطه بین نگرش های فرهنگی و اجتماعی با تصویر بدنی نوجوانان شهرستان ابرکوه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
38 بررسی رابطه پرخاشگری و خودتنظیمی با سلامت روان دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
39 بررسی رابطه خلاقیت هیجانی با تیپ های شخصیتی A و B (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
40 بررسی رابطه سبک های هویت و شادکامی در دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد در سال 1395 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
41 بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری بااختلالات رفتاری کودکان 9الی 13 سال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
42 بررسی رابطه سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
43 بررسی مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در بین مادران کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن با مادران کودکان عادی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی
44 بررسی مقایسه رفتارهای درونی سازی شده و رفتارهای برونی سازی شده در بین مادران کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن با مادران کودکان عادی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی
45 تاثیر مداخلات مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر پیامدهای روانشناختی بیماران قلبی: یک مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
46 تعیین میزان سلامت روان در بین کارمندان بیمارستان روانپزشکی یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
47 رابطه بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی در دانشجویان متاهل شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
48 رابطه بین تکانشگری با رضایت زناشویی و مهارت های ارتباطی زوجین (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی
49 رابطه بین دشواری در تنظیم هیجان با رضایت زناشویی و مهارتهای ارتباطی زوجین (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی
50 رابطه بین سبک های فرزندپروری والدین و بحران هویت دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی ناحیه دو شهر یزد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
51 رابطه بین شیوه های یادگیری با انگیزش پیشرفت در بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی
52 رابطه بین شیوه های یادگیری با خودکارآمدی در بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی
53 رابطه رضایت زناشویی با کیفیت زندگی در دانشجویان متاهل شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
54 رابطه رضایت شغلی واستفاده بهینه از زمان در کارمندان بیمارستان روانپزشکی یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
55 رابطه هوش هیجانی با خلاقیت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد در سال تحصیلی 1393 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
56 ساخت و هنجاریابی آزمون نیازهای گلاسر فرم بلند در دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد شهر یزد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
57 ساخت و هنجاریابی پرسشنامه موفقیت در رشته تحصیلی دبیرستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
58 شیوع، سبب شناسی، تشخیص علائم و راهکارهای درمانی اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
59 مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک DBT بر کاهش علایم افسردگی در دوگروه زنان و مردان در بیماران افسرده شهر شهرکرد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
60 مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک DBT بر کاهش علایم افسردگی درافراد با تحصیلات مختلف در بیماران افسرده شهر شهرکرد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
61 مقایسه استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به آسم و افراد سالم در شهر اهواز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش
62 مقایسه دشواری در تنظیم هیجان و انعطاف پذیری شناختی در بیماران مبتلا به آسم و افراد سالم در شهر اهواز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش
63 مقایسه کیفیت زندگی دربیماران تحت درمان بانگهدارنده تنتور اپیوم ونگهدارنده متادون درمراجعه کنندگان به کلینیک های درمان اعتیادشهریزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
64 مقایسه میزان افسردگی در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی