دکتر غلامعلی پاشازاده

دکتر غلامعلی پاشازاده دانشیار-دانشگاه تبریز

دکتر غلامعلی پاشازاده

Dr. gholamali Pashazadeh

دانشیار-دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندیشه اصلاح خط سعاوی و رد پای آن در آثار و مناسبات آخوندزاده و شیخ الاسلام قفقاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 1
2 بررسی تطبیقی وصیت نامه های اصلاحی اندیشمندان ایران و عثمانی: مستشارالدوله و فواد پاشا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی نقش جشن‎های برگزارشده در آذربایجان دوره رضاشاه پهلوی از منظر اشاعه سبک زندگی جدید (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 12، شماره: 29
4 جایگاه تاریخی رساله تقدیرالمقاییس در بحث اصلاح مقیاس‎ها در دوره قاجاریه (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 32
5 جودت پاشا: پیوند تاریخ نگاری و اندیشه سیاسی با مبانی غربی- اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 5، شماره: 17
6 دولت و استقرار نظام متریک در ایران (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 12، شماره: 26
7 راه آهن و ترقی از نگاه اندیشمندان ایران عصر ناصرالدین شاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 4
8 رویکرد مستشارالدوله به نظام مشروطه غرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 2، شماره: 3
9 کتابچه امتیاز فواید عامه و جایگاه آن در تاریخ اقتصادی ایران عصر ناصری* (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 9، شماره: 2
10 ملکم و جنبش اصلاح خط (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 3
11 ملکم و نقش آفرینی در تنظیمات عثمانی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 زن و جامعه ایران عصر قاجار در خاطرات بیبی مریم بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)