علیرضا عراقیه

 علیرضا عراقیه دانشیار، گروه مطالعات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامشهر

علیرضا عراقیه

Alireza Araghie

دانشیار، گروه مطالعات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing the Position of Safety Culture Education in ۲۰۱۹-۲۰۲۰ Elementary School Textbooks in Iran's Education System (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 13، شماره: 2
2 آینده پژوهی هویت ملی در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ دوره: 2، شماره: 2
3 ارائه الگوی برنامه درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 1
4 ارائه الگوی برنامه درسی چندفرهنگی برای دوره دوم متوسطه (مطالعه موردی مدارس شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه درسی و آموزش یادگیرنده محور دوره: 2، شماره: 3
5 ارائه الگوی سیاست گذاری آموزشی مهارت آموزی دانش آموزان دوره اول متوسطه: با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 7
6 ارائه الگوی نظام آموزش اثربخش برای کارکنان ستاد وزارت نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 44
7 ارتقای هوش اجتماعی دانش آموزان حاشیه نشین، راهکارهای برای اجرای عدالت در برنامه درسی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 6، شماره: 66
8 اعتبارسنجی الگوی مفهومی برنامه درسی تلفیقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 1، شماره: 3
9 الگوی مدیریت سازمان های آموزشی مردم نهاد (حوزه مدرسه سازی) (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 4
10 الگوی مدیریت سازمان های آموزشی مردم نهاد فعال در حوزه مدرسه سازی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 45
11 بررسی چالش های هویت ملی دربرنامه ی درسی دوره دوم متوسطه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 1، شماره: 2
12 بررسی مولفه های برنامه درسی چندفرهنگی و تعیین ابعاد و شاخص های آن (مطالعه موردی دوره دوم متوسطه مدارس شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 17، شماره: 69
13 پردازش الگوی مدیریت مهارت آموزی در دوره ابتدایی، در نظام تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه و مدیریت منابع دوره: 1، شماره: 4
14 تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر پرورش خلاقیت دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش بهارستان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 3
15 تبیین رابطه بین مدیریت زمان و اثربخشی مدیران در مدارس راهنمایی پسرانه منطقه بوستان و گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 2
16 تبیین رابطه سرمایه فکری با اثربخشی معلمان؛ مطالعه با تمرکز بر مدارس ابتدایی شهر بهارستان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 8، شماره: 1
17 تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی به روش ویلیام رومی و مقایسه آن با مطالعات اجتماعی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 6، شماره: 64
18 تلفیق راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چند فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
19 توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی از طریق احترام به تنوع فرهنگی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 2
20 جایگاه چندفرهنگی در آموزش مدرسه ای و آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 5، شماره: 17
21 چالش ها و آسیب های آموزش مجازی در دانشگاه در دوره همه گیری کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 4
22 چالش ها و ضرورت های تحقق برنامه درسی چند فرهنگی در نظام آموزشی تمرکزگرا (غالب) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 1
23 سلامت روان دانش آموزان ابتدایی در همه گیری کرونا؛ نقش کلیدی سواد سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 72
24 شناسایی چالش های آموزش فلسفه برای کودکان از نظر مربیان پیش دبستانی(یک مطالعه پدیدار شناسانه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 12، شماره: 1
25 شناسایی عوامل پیشران توسعه فرهنگ سازمانی اسلامی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 3
26 شناسایی مولفه های رهبری خلاق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 2
27 شناسایی نیازهای مهارتی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 40
28 شناسایی و تبیین ابعاد آموزش ایمنی کودکان در حوادث غیرمترقبه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 9، شماره: 4
29 کاوش در انتقال یادگیری به عنوان دغدغه بزرگ محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 65
30 گونه شناسی رهیافت های میان رشته ای و دلالت های آن در طراحی برنامه درسی چند فرهنگی در آموزش عالی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 13
31 مبانی معرفت شناسی اموزش هنرهای تجسمی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 52
32 مشارکت والدین بعد مغفول برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 16، شماره: 67
33 مطالعه تطبیقی بین المللی سازی برنامه های درسی آموزش عالی درکشورهای فنلاند ،انگلستان وچین (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 7، شماره: 32
34 نگاهی به فرآیند مدیریت تحول در سازمان های آموزشی بر اساس رویکرد سیستمی (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 1، شماره: 9
35 نیازسنجی آموزشی کارشناسان آموزش شرکت توسعه نفت و گاز مپنا مبتنی بر الگوی دیکوم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فراگیر دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل آموزش یادگیری معکوس برای دانش آموزان حاشیه نشین شهر اسلام شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی – فرهنگی شهری با تمرکز بر چالش های نوظهور
2 بررسی تغییر نگرش دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر قم نسبت به مسایل ایمنی و مدیریت بحران در مرکز آموزشی کودکان آماده در مدرسه (کام) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
3 بررسی خط مشی هاوسیاست گذاریهای آمایش آموزش عالی درایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
4 بررسی رابطه بین سبک مدیریت و اثربخشی مدارس ابتدایی مورد مطالعه: مدارس دولتی منطقه ۵ تهران (دریافت مقاله) کنگره علمی پژوهشی فقه، حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
5 بررسی نقش مرکز آموزش های کودکان آماده در مدرسه (کام) بر نگرش ایمنی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر قم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد تاب آوری شریان های حیاتی و ایمنی صنعتی
6 بی وضعیتی در آینده پژوهی به مثابه چالش برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا
7 تاثیر آموزش شهروندی بر سازگاری عاطفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره
8 تاملی بر پارادایم های اثبات گرایی و هرمنوتیک در پژوهش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
9 تبیین آینده پژوهی در ارتقاء برنامه های درسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
10 تبیین آینده پژوهی در ارتقاء برنامه های درسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
11 تبیین شبکه های اجتماعی به عنوان راهبردی در مهارت آموزی و اشتغال نوجوانان مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی – فرهنگی شهری با تمرکز بر چالش های نوظهور
12 تحلیلی بر رابطه بین سبک رهبری مدیران و رفتار نوآورانه بر رضایت شغلی معلمان ابتدایی دخترانه مدارس بهارستان با کاربرد مدلیابی معادلات ساختاری SEM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
13 تعامل آموزش و یادگیری در نظام آموزش مجازی در دوره کرونا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
14 جایگاه و تاثیر روش های تدریس فعال و مشارکتی بر یادگیری مادام العمر در دانش آموزان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
15 جهانی شدن و ضرورت برنامه های درسی فراتر ازاستاندارد (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
16 جهانی شدن وضرورت برنامه های درسی فراتر ازاستاندارد (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
17 حکمت اسلامی و تعالی تعلیم و تربیت با محوریت تعلیم و تربیت تمدن ساز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
18 خلاقیت و نوآوری در فضای مجازی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
19 رابطه بهره گیری از فناوری اطلاعات با افزایش انگیزه دانش آموزان دوره ابتدایی در درس علوم تجربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی
20 رابطه بین خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه اسلامشهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
21 رابطه سبک رهبری مدیران و رضایت شغلی معلمان ابتدایی دخترانه مدارس بهارستان با میانجیگری رفتار نوآورانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
22 رابطه ویژگیهای دموگرافیگ با فرسودگی شغلی پرسنل دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
23 روایت تجربه زیسته معرفی فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی به کودکان جهان؛ مطالعه موردی کودکان برزیل و چین (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
24 شناسایی پیامدهای اثرات اجتماعی رهبری دیجیتال در سازمانهای آموزشی(مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی – فرهنگی شهری با تمرکز بر چالش های نوظهور
25 شناسایی عوامل سازنده تربیت شهروندی دانش آموزان حاشیه نشین با نگاه به چالش های فرهنگی نوظهور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی – فرهنگی شهری با تمرکز بر چالش های نوظهور
26 شیوع شناسی ناتوانی یادگیری خواندن، نوشتن و محاسبه ای در دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهرستان اسلامشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
27 ضرورت طراحی برنامه درسی مبتنی بر تفکر تأملی در دروس ریاضی دوره متوسطه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
28 طراحی الگوی برنامه درسی مجازی مبتنی برشبکه اجتماعی دانش آموز (شاد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی
29 معرفی راهکار حل مساله گوشه نشینی و انزوای دانش آموزان مدرسه با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی – فرهنگی شهری با تمرکز بر چالش های نوظهور
30 نقش طرد همسالان در مدرسه و پرخاشگری مدرسه ای در پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
31 نیازهای حرفه ای معلمان در آشنایی با روش های نوین آموزشی (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
32 نیازهای حرفه ای معلمان در استفاده از تکنولوژی آموزشی (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری