دکتر محمد آبدیده

دکتر محمد آبدیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

دکتر محمد آبدیده

Dr. Mohammad Abdideh

دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Evaluation of Rock Integrity and Fault Reactivation in the Cap Rock and Reservoir Rock Due to Pressure Variations (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 8، شماره: 3
2 آنالیز شکستگی ها به کمک نمودارهای تصویری در یکی از مخازن ایران (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 58
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Advancing Geological Zoning Based on Wavelet Transform Analysis Improves Production Screening in Iranian Oilfields (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
2 آشکار سازی شکاف با استفاده از نمودار اشباع آب و آنالیز تبدیل موجک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
3 آشکارسازی شکاف با استفاده از نمودار اشباع نفت و تبدیل موجک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
4 آشکارسازی شکاف در مخازن شکافدار طبیعی با استفاده از آنالیز تبدیل موجک (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی
5 آشکارسازی شکاف در مخازن شکافدار طبیعی با استفاده از نمودارهای معمول چاه پیمایی وتبدیل موجک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
6 آنالیز ابزارهای مکانیکی کنترل ماسه براساس پارامتر نمک نفت تولیدی در میدان آسماری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
7 آنالیز پایداری چاه در دو روشحفاری تحتتعادلی و حفاری بالای تعادلی (مطالعه موردی: یکی از چاه های سازند آسماری میدان اهواز) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 ارائه مدل ژئومکانیکی زمین با استفاده از داده های پتروفیزیکی مطالعه موردی مخزن آسماری یکی از مخازن جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
9 ارائه مدل ژئومکانیکی و آنالیز فشارشکست درسنگمخزن بنگستان مطالعه موردی: یکی از مخازن جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
10 ارزیابی پتروفیزیکی و اثر محتوای شیلی بر روی خواص سنگ مخزن مطالعه ی موردی مخزن آسماری یکی از میادین جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
11 ارزیابی پتروفیزیکی و انتخاب بهترین مدل محاسبه اشباع آب درماسه سنگهای شیلی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
12 ارزیابی خصوصیات پتروفیزیکی سازند آسماری میدان مارون بر مبنای نمودارهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
13 ارزیابی فشار شکست سازند توسط معیار موهر-کلمب پیش از فرایند شکاف هیدرولیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
14 استفاده از امواج صوتی در تمیز کاری چاه و ازدیاد برداشت نفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
15 استفاده ازمدل ژئومکانیکی در تحلیل پایداری چاه و طراحی وزن گل ایمن حفاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
16 انتخاب بهترین مدل حجم شیل برای محاسبه اشباع آب و ستون مفید هیدروکربور درماسه- سنگهای شیلی سازند آسماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
17 انتخاب بهینه مته حفاری با استفاده از روش هزینه حفاری واحد طول مطالعه موردی میادین جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
18 انتخاب بهینه مته حفاری بوسیله مدلسازی ژئومکانیکی (مطالعه موردی در دو میدان از میادین جنوب غربی ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
19 اهمیت گرادیان مچالگی سازند برای داشتن چاهی پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
20 بررسی آزمایشگاهی میزان نرخ تولید نفت در اثر تزریق سورفکتانت CTAB بر روی نمونه سنگ با استفاده از دستگاه Core Flooding (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
21 بررسی آزمایشگاهی نرخ تولید نفت در اثر تزریق سورفکتانت SDS روی نمونه سنگ با دستگاه Core Flooding (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
22 بررسی امکان شکاف هیدرولیکی بر اساس مدل مکانیکی در یکی از مخازن بنگستانی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
23 بررسی امکان عملیات شکست هیدرولیکی در مخزن بنگستان ( یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 بررسی پارامترهای موثر در بهینه کردن عملیات شکاف هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
25 بررسی تراوایی در یکی از مخازن جنوب غرب ایران با استفاده از داده های نمودار درون چاهی ویژه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
26 بررسی دقت اندازه گیری پارامتر تراوایی به وسیله نمودار NMR در یکی از مخازن ماسه سنگی جنوب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
27 بررسی فشار شکست و تهیه مدل ژئومکانیکی یکی از چاههای میدان نفتی مارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
28 بررسی فشارشکست و تهیه مدل ژئومکانیکی درسنگ مخزن بنگستان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 بررسی کارایی سیستمهای مختلف پلیمری - ژلی درمسدودسازی لایه های با تراوایی بالا درعملیات حفاری و کنترل هرزروری گل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
30 بررسی محدوده پایداری دیواره چاه و آنالیز حساسیت مطالعه موردی: جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
31 بررسی مقایسه ابزارهای کنترل ماسه با استفاده از نرم افزار SPSS در میدان نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت، دانشگاه وصنعت
32 بررسی مکانیسم های کاهش تراوایی وکاهش تخلخل طی رسوب آسفالتین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
33 بررسی موردی هزینه حفاری واحدطول و انرژی ویژه در عملیات حفاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
34 بررسی موردی هزینهحفاری واحد طول و انرژی ویژه بر اساس مته (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
35 بررسی و انتخاب بهترین لایه ها درمخزن بنگستان برای عملیات شکست هیدرولیکی مطالعه موردی دریکی از مخازن جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
36 بررسی و مطالعه ی موردی پارامتر های پتروفیزیکی و لیتولوژی در سازند آسماری میدان نفتی منصوری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
37 بررسی و مقایسه ابزارهای کنترل ماسه با استفاده از نرم افزار SPSS در میدان نفتی آسماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران
38 بهینه سازی انتخاب مته برای حفاری یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران با کمک پارامترهای ژئومکانیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
39 بهینه سازی انتخاب مته در حفاری میدان مارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
40 بهینه سازی بهره برداری در یک میدان گازی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
41 بهینه سازی تزریق نانو ذره در فرآیند سیلابزنی با آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
42 بهینه سازی زمان و هزینه های حفاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
43 پیش بینی سرعت و دبی بحرانی جهت جلوگیری از تولید ماسه با استفاده از مدلسازی ژئومکانیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
44 پیش بینی فشار منفذی و پایداری دیواره چاه به منظور افزایش بازده حفاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
45 پیش بینی لایه مناسب به منظور عملیات شکاف هیدرولیکی در سنگ مخزن بنگستان (مطالعه موردی در یکی از مخازن جنوب غربی ایران) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
46 پیش بینی و تحلیل ژئومکانیکی تولید ماسه در چاه های تولیدی(مطالعه موردی: مخزن آسماری در میدان اهواز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
47 تاثیر رسوب آسفالتین برکاهش نفوذپذیری مخزن و پیشنهادات ارایه شده جهت مدل سازی بهینه توسط نرم افزار CMG (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
48 تحلیل پایداری چاه توسط معیار مور – کلمب و تعیین پنجره ایمن گل در یکی از مخازن جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
49 تحلیل پایداری چاه توسط معیارهای شکست مور کلمب و موگی - کلمب دریکی ازمخازن جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
50 تحلیل پایداری چاه مخزن فهلیان میدان نفتی دارخوین با استفاده ازنرم افزار Flac3D (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 تحلیل پایداری دیواره چاه با مقایسه معیارهای شکست مور-کلمب وموگی-کلمب مطالعه موردی: مخازن جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
52 تحلیل پتانسیل تولید ماسه درمخزن آسماری یکی از میادین جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
53 تحلیل پنجره ایمن گل و نقش آن در استراتژی حفاری (مطالعه موردی مخزن بنگستان میدان نفتی اهواز) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
54 تحلیل تنش های برجا براساس تئوری آندرسون در مخزن آسماری یکی از میادین جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
55 تحلیل خواص ژئومکانیکی سازند آسماری براساس نمودارهای پتروفیزیکی مطالعه موردی یکی از مخازن جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
56 تحلیل زمین آماری پتانسیل تولیدی سنگ مخزن آسماری میدان نفتی رگ سفید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
57 تحلیل ژئومکانیکی فرآیند تولید ماسه در چاه های تولیدی( مطالعه موردی:مخزن آسماری در میدان اهواز ) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
58 تحلیل ژئومکانیکی لایه مخزنی بنگستان به منظور عملیات شکست هیدرولیکی مطالعه موردی میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
59 تحلیل ژئومکانیکی لایه مخزنی فهلیان به منظور عملیات شکاف هیدرولیکی (مطالعه موردی میدان نفتی دارخوین) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
60 تحلیل ژیومکانیکی جهت مشخص کردن اعماق مستعد مچالگی لوله جداری درمیدان نفتی مارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
61 تحلیل شکستگی های سنگ مخزن بوسیله مدل مکانیکی زمین (MEM) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
62 تحلیل فرایند تولید ماسه بوسیله معیار شکست مناسب برای مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
63 تحلیل میدان تنش و تعیین پنجره ایمن گل حفاری در چاه (مطالعه موردی: جنوب غربی ایران) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
64 تحلیل میدان تنشهای برجا در سازندهای مختلفیکی از میادین نفتی ایران با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
65 تحلیل نمودارهای خطی حاصل از شبیه سازی سه بعدی مچالگی لوله جداری در یکی از میادین جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
66 تحلیل و مقایسه ابزارهای درون چاهی کنترل ماسه با توجه به پارامتر فشارجریانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
67 تخمین تراوایی در مخازن کربناته توسط نمودار درون چاهی برشی صوتی (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
68 تخمین دبی بحرانی نفت جهت عدم ورود ماسه به درون چاه (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
69 تخمین مقاومت فشارشی تک محوره (UCS) سنگ با استفاده از شیوه های مختلف هوش مصنوعی (AI) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
70 تطابق نتایج تفسیرنمودار OBMI/UBI بانتایج مطالعه مغزه درمیدان نفتی مارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
71 تعیین الکتروفاسیس های مخزن با استفاده از الگوریتم های مختلف در میدان مارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
72 تعیین بهترین موقعیت مکانی به لحاظ پارامترهای سنگ مخزن جهت توسعه میدان بوسیله مدلسازی زمین آماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
73 تعیین بهترین نقاط جهت عملیات مشبک کاری درچاه های نفتی با استفاده ازتخمین تخلخل درنقاط مجهول (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
74 تعیین پارامترهای موثر بر پنجره ایمن فشار گل حفاری ؛ مطالعه موردی در یکی از مخازن جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
75 تعیین پنجره ایمن فشار گل حفاری و تحلیل آن در یکی از مخازن جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
76 تعیین پنجره ایمن گل حفاری و بررسی پایداری دیواره چاه بوسیله مدلسازی ژئومکانیکی (مطالعه موردی در دو میدان از میادین جنوب غربی ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
77 تعیین تراکم و مختصات شکستگی ها به وسیله نمودارهایتصویر گر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
78 تعیین تنش های برجا و نوع رژیم گسلش در یکی از مخازن جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
79 تعیین جهت بهینه حفاری و پیشگیری از ناپایداری دیواره چاه با استفاده از داده های پتروفیزیکی وتحلیل توسط نرم افزارStabview (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
80 تعیین خصوصیات پتروفیزیکی و تخمین ارتفاع ستون هیدروکربن با استفاده ازنمودارهای چاه پیمایی (مطالعه موردی: یکی از مخازن جنوب غربی ایران) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
81 تعیین رخساره های الکتریکی با استفاده از الگوریتم خوشه سازی MRGC در مخزن گدوان یکی از میادین دشت آبادان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
82 تعیین رخساره های الکتریکی با استفاده از الگوریتم های خوشه سازی MRGC و SOMو استفاده از آنها در مدل سازی رخساره ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
83 تعیین ضرایب الاستیک ژیومکانیکی در یکی از مخازن جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
84 تعیین فشارهای مرجع جهت انجام عملیات شکست هیدرولیکی با استفاده از مدلسازی ژئومکانیکی مخزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
85 تعیین ناحیه ی مناسب جهت عملیات سوراخ کاری در سازندهای زیرزمینی میدان نفتی آزادگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
86 تعیین ناحیه ی مناسب جهت عملیات سوراخکاری در ماسه سن گهای مخزن نفتی آسماری (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
87 تفسیر پتروفیزیکی چاه A در مخزن آسماری میدان نفتی مارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
88 تکنولوژی جدید نمودارگیری از درون مته حفاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
89 توسعه رابطه IPR جدیدبااستفاده ازاطلاعات مخازن بارانش گاز جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
90 توسعه میادین نفتی با استفاده از مدلسازی آماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
91 خصوصیات زیر لایه ها و تعیین واحدهای سنگی سازند آسماری میدان مارون با استفاده ازلاگهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
92 خواص حاصله از افزودن نانو ذراتal2o3 , mgo به پلی پروپیلن به کار رفته در خودروها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
93 رابطه جدید IPR برای مخازن با مکانیزم رانش گاز محلول در نفت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
94 رابطه ی بین سازندهای دارای انواع شکستگی و تنش های وارد برآنها با هرزروی گل حفاری و راه کارهای مبارزه با آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
95 ژئومکانیک حفره و طراحی چاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
96 ساخت مدل ژئومکانیکی به منظور پیش بینی بازه ایمن و پایدار وزن گل جهت جلوگیری ازناپایداری دیواره چاه بر روی یکی از چاههای میدان نفتی مارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
97 سرعت های امواج صوتی در شیل در یک چاه انحرافی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
98 شبیه سازی تزریق گاز دی اکسید کربن و تاثیر آن برحداقل فشار امتزاج پذیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
99 شبیه سازی عددی و دوبعدی مچالگی لوله جداری ناشی از خزش نمک در یکی از چا ه های میدان نفتی مارون (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
100 شناسایی لایه مناسب بهره برداری با استفاده از داده های پتروفیزیکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
101 طبقه بندی مهندسی سنگهای مخزن با نگرش مکانیکی سنگی مطالعه ی موردی یک از مخازن جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
102 طراحی پنجره ایمن گل به منظور پایداری دیواره چاه به کمک مدل ژئومکانیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
103 طراحی ژئومکانیکی عملیات شکست هیدرولیکی درسنگ مخزن بنگستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
104 طراحی مدل ژئومکانیکی سنگ مخزن در یکی از چاه های میدان نفتی آزادگان (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
105 طراحی مدل ژئومکانیکی و تعیین محدوده پنجره ایمن گل حفاری درسازندهای تولیدی یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
106 طراحی یک مدل سه بعدی برای پیش بینی تاپ سازند آسماری در یکی از میادین جنوب غربی ایران با استفاده از روشهای زمین آماری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
107 کاربرد دی اکسید کربن در افزایش بهره دهی از مخازن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
108 کاربرد روش انرژی ویژه در انتخاب بهینه مته حفاری (مطالعه موردی یکی از میادین (نفتی جنوب غربی ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
109 کاربرد نانو سیلیس در سیمان حفاری در جهت پایداری چاههای نفتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
110 لزوم بررسی رادیونوکلوئیدهای طبیعی درصنعت حفاری و اثرات و راه های پیشگیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
111 لزوم مطالعه آلودگی و پسمانئهای صنعت حفاری در محیط دریایی و راههای مقابله با آن ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
112 مدلسازی 3بعدی پایداری دیواره چاه با استفاده از نرم افزار Flac3D (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
113 مدلسازی بهترین موقعیت مکانی به لحاظ تخلخل و تراوایی جهت حفاری چاه های جدید با روش زمین آمار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
114 مدلسازی سه بعدی ناحیه هرزروی گل حفاری در سازند آسماری (مطالعه موردی: یکی از میادین جنوب غربی ایران) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
115 مطالعه ژئواستاتیکی و پتروفیزیکی ارتباط نمودار گامای اصلاح شده و نوع کانی رسی سنگ مخزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
116 مطالعه شکستگی های سنگ مخزن بوسیله تلفیق مدل ژئومکانیکی و نمودارهای تصویرگر، مطالعه موردی میدان نفتی مارون (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
117 مطالعه طول شکاف، دهانه شکاف، دانسیته شکاف، غلظت نانو ذره بر تولید نفت از مخازن شکافدار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
118 مطالعه نمودار گامای اصلاح شده و کاربرد آن درتشخیص نوع کانی رسی سنگ مخزن مطالعه موردی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
119 مقایسه آزمایشگاهی میزان تمیزسازی فیلترات گل در دو عملیات جت اسید و آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی(نفت،گاز و پتروشیمی)
120 مقایسه ابزارهای درون چاهی GP ESS برای دبی جریانی در مخزن نفتی آسماری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت، دانشگاه وصنعت
121 مقایسه ابزارهای درون چاهی GP و ESS برای دبی جریانی در میدان نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران
122 مقایسه انواع روش های ژئومکانیکی جهت بهینه سازی انتخاب مته حفاری (مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
123 مقایسه فنی و اقتصادی تزریق گازهای دی اکسید کربن و گاز طبیعی جهت ازدیادبرداشت در یک مخزن گازی میعانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
124 نگاهی برنرم افزارهای پردازش نمودارهای تصویرگر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
125 نگاهی دوباره به رابطه میان سرعت موج و دانسیته (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی