علی اکبر رسولی

 علی اکبر رسولی

علی اکبر رسولی

Akbar Rasoli

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد احتمال وقوع توفانهای تندری بهاره با استفاده از مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 18
2 بررسی پراکنش فراوانی رعد و برق ها و ارتباط آن با ارتفاع در جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 106
3 بررسی شرایط سینوپتیکی و ترمودینامیکی توفان تندری منجر به سیل شدید 28 تیرماه سال 1394 در البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 18
4 پیاده سازی مدل سنجش تناسب اراضی برای کشت کلزا با استفاده از سیستم استنتاج فازی (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 15
5 توزیع زمانی و مکانی پدیده رعد و برق در ایران با استفاده از داده های سنجنده ثبت رعد و برق (LIS) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 21
6 شبیه سازی واداشت های تابشی گردوغبار در غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 22
7 مدل سازی تغییرات دینامیک کاربری اراضی با استفاده از پردازش شی گرا تصاویر ماهواره ای و مدلCA-Markov مطالعه موردی: شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 108
8 مدل سازی و روندیابی شاخص های حدی دما و بارش حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بارش های سیل آسا با استفاده از تصاویر ماهواره ای و رادار هواشناسی (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
2 ارزیابی دقت شاخصهای پوشش گیاهی استخراج شد از تصویر ماهواره ای NOAA-AVHRR (مطالعه موردی: استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
3 ارزیابی روش شبکه عصبی (MLP) و طبقه بندی شی گرا در استخراج کاربری اراضی مطالعه موردی: شهرستان مرند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 ارزیابی و برآورد زمانی- مکانی تغییرات پوشش/کاربری اراضی اطراف معدن مس سونگون با استفاده از داده های چند زمانه سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
5 اعتبار سنجی دقت شاخصهای پوشش گیاهی مورد استفاداه در سنجش از دور مطالعه موردی: شمالغرب کشور (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
6 بارزسازی تغییرات پوشش سبز شهرستان اردبیل با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
7 بررسی پدیده گردوغبار و عملکردآن بااستفاده ازنرم افزار ARC MAP مطالعه موردی: استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
8 بررسی تغییرات آب دریاچه اورمیه با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
9 بررسی روشهای محاسبه ای رسوب رودخانه دز در محل کانال آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی شهرستان مراغه و تاثیر آن بر تعدیل دما با استفاده از تصاویرماهواره لندست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 بررسی مکانی روند بارش سالانه با استفاده از روش من ـ کندال در شمال غرب کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
12 پایش نوسانات دریاچه ارومیه با پردازش تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
13 تثبیت ریزگردها در حوضه غربی دریاچه ارومیه با استفاده از مالچ پاشی و کاشت نهال بر اساس تصاویر ماهوارهای (مطالعه موردی : روستای جبل کندی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
14 تجزیه و تحلیل پدیدة جوشش در پانل های دیوارآب بند سد کرخه و بررسی راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
15 تشخیص تغییرات دراز مدت کاربری اراضی دریاچه ارومیه با پردازش تصاویر ماهوارهای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
16 تشخیص تغییرات کاربری اراضی شهرستان بانه با پردازش تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
17 توزیع مکانی بارانهای رعد و برقی منطقه سیدنی استرالیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
18 حفاظت و ساماندهی رودخانه بالا رود در محدوده سیفون معکوس بالارود (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 خشکسالی وتأثیر آن برمنابع آب زیرزمینی درمنطقه جیرفت با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
20 شواهدوپیش بینی های تغییرات اقلیمی درخاورمیانه و اثرات آن برایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
21 کاربرد GIS در بررسی و پهنه بندی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آبهای زیرزمینی در غرب و جنوب غربی حوضهی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
22 کاربرد ژئو تکستایل در حفاظت دیوارهها و بستر مسیلهای طبیعی و کانالهای انتقال آب و مقایسه آن با سایر روشها (مطالعه موردی کانال E2 شبکه دز) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
23 محاسبه بیلان آبی شهرستان جیرفت و مدیریت آن دردوره خشکسالی باتوجه به روش پنمن ـ مونتیث (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
24 مد لسازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز با استفاده از تصاویر ماهوار های و GIS مطالعه موردی: حوضه لگشای نکارود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
25 مدلسازی مکانی مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان مرند (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
26 مطالعه تغییرات پوشش برف و یخ ارتفاعات کوهستان سبلان در طی سه دهه گذشته با استفاده از سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک