دکتر کاظم دزفولیان

دکتر کاظم دزفولیان استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر کاظم دزفولیان

Dr. Kazem Dezfoulian

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازگشت ادبی و مختصات زبانی شعر آن دوره (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی برخی همپوشانی ها و اختلافات بین شاهنامه، گرشاسب نامه و کوش نامه در مورد جمشید،فریدون، مازندران و . . . (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 7، شماره: 2
3 بررسی ناسیونالیسم ایرانی و عربی و بازتاب آن در شعر دوران مشروطه ایران و نهضت عرب (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 17
4 بررسی نسخه خطی ایاصوفیه از کتاب ترجمه تفسیر طبری (از سوره مریم تا پایان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی و تحلیل دو مولفه صدای راوی و کانونی شدگی در شازده احتجاب گلشیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 69
6 تاثیر نظام طبقاتی و فره ایزدی در عناصر ثابت منظومه های حماسی بر پایه ریخت شناسی پراپ (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 1، شماره: 1
7 تحلیل صحنه آغازین و بخش مقدماتی منظومه های حماسی: بانوگشسب نامه، برزونامه، بهمن نامه و گرشاسب نامه، بر پایه نظریه پراپ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 3، شماره: 2
8 تحلیل منطق الطیر بر پایه روایت شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 20
9 رمان پاورقی و تاریخ سیاسی معاصر: خوانشی تحلیل گفتمانی از رمان ده نفر قزلباش (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 7، شماره: 1
10 روایت شناسی تاریخ بیهقیبررسی ساز و کار روایت «حکایت بوبکر حصیری» بر اساس نظریه ژنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 1، شماره: 2
11 رویکردی انتقادی به رأی باختین در باب حماسه با محوریت شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
12 فرامز و هفت خان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 2، شماره: 3
13 متن شناسی ترجمه‌های فارسی قصص الانبیای کسایی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 7، شماره: 4
14 متن شناسی کتاب مناهج الطالبین فی معارف الصادقین و معرفی نسخه های خطی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 8، شماره: 2
15 مقایسه اساطیر یونان و ایران بر پایه اندیشه های باختین (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 3
16 ناگفته‌هایی از قصص‌ الانبیای دیدوزمی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 8، شماره: 4
17 نگرش عرفانی و دینی مولانا به چیستی و چرایی مرگ در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 کیمیای عشق در شعر سنایی،خاقانی و فضولی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 نور و رنگ در مثنوی معنوی مولوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی