دکتر کتایون علیزاده

دکتر کتایون علیزاده

دکتر کتایون علیزاده

Dr. katayoon alizadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر کتایون علیزاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
_JOURNAL_POSITION_

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی انگیزه های پنهان روستاییان در زمینه مهاجرت (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خوسف) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 4، شماره: 1
2 ارزیابی اثرات شاخص های گردشگری فرهنگی در توسعه نمونه موردی شهرستان خواف (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 11، شماره: 41
3 ارزیابی تاثیرشاخص های اقتصاد تجربه بر توسعه گردشگری سالمند (نمونه موردی : شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 35
4 ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری نمونه موردی: شهر بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 3
5 ارزیابی میزان آسیب پذیری زیرساخت های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر شیروان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 72
6 بررسی ایجاد بازارمحلی آب درحوزه نفوذ منطقه و شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 35
7 بررسی تاثیر شرایط اقتصادی بر امنیت غذایی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان پایین ولایت از بخش رضویه شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 82
8 بررسی رابطه مکانی- فضایی مادرشهر مشهد و دهستان فریمان (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 27
9 بررسی رابطه مکانی- فضایی مادرشهر مشهد و دهستان فریمان (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 30
10 بررسی نقش و مشارکت مردم در اداره امور شهری (نمونه موردی منطقه ۱۰ شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 1
11 تاثیر گردشگری بر افزایش درآمد روستاییان با تاکید بر مولفه های زیست محیطی (مطالعه موردی: روستاهای بخش چابکسر شهرستان رودسر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 6، شماره: 9
12 تبیین عوامل موثر بر رفتار فضایی گردشگران مذهبی در شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 9، شماره: 2
13 تبیین نقش ارزش ویژه نام تجاری شهر بر میزان هویتمندی و مهاجرت متخصصان مطالعه موردی کلان شهر مشهد مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 16
14 تحلیل رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط شهری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر اسفراین (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 4
15 تحلیل فضایی - مکانی میزان مشارکت اجتماعی در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 3
16 تحلیل و تبیین الگوهای رفتار فضایی گردشگران با تاکید بر جغرافیای رفتاری (مطالعه موردی: گردشگران مذهبی مشهد) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 38
17 دلایل عدم تحقق طرح های تفصیلی در مناطق حاشیه نشین ( نمونه موردی : شهرک شهید باهنر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 2، شماره: 4
18 سنجش نقش عوامل اجتماعی بر مشارکت شهروندان در بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 35
19 شاخصهای اجتماعی فرهنگی موثر در حضور پذیری کودکان ۱۴-۰ ساله در فضاهای عمومی شهر شاندیز (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 34
20 مقایسه تطبیقی میزان درآمدزایی تولید گیاهان دارویی نسبت به سایر تولیدات زراعی در روستاهای شهرستان کلات (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 3
21 نقش حکمروایی خوب در برندسازی شهری مطالعه موردی: شاندیز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 1
22 نقش گردشگری در درآمدزایی مناطق روستایی با ارائه یک مدل راهبردی در توسعه گردشگری روستاها (مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 2
23 نقش گیاهان دارویی در توسعه سکونتگاههای روستایی با تاکید بر اشتغالزایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کلات) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 40
24 نقش نظام های بهره برداری در توسعه پایدار کشاورزی ایران (نمونه موردی : بخش مرکزی تربت حیدریه) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده توسعه فیزیکی مشهد براساس عوامل اجتماعی و زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
2 اثرات توسعه کالبدی شهرها بر تغییر کاربری اراضی پیرامونی در ایلام (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
3 اثرات گسترش کالبدی شهرها بر محیط زیست پیرامون (نمونه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
4 ارزیابی پتانسل ها و محدودیت های گردشگری روستایی در دهستان دشت ارزنه شهرستان باخرز با استفاده از تکنیکSWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
5 ارزیابی فضای محیط شهری بر روابط اجتماعی در شهر بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
6 امکان سنجی شاخص های استراتژی توسعه شهری درشهر بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
7 بازشناسی مفهوم هویت در ساختار بصری و فضایی سیمای شهر اسلامی (نمونه مورد مطالعه: خیابان شیرازی شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
8 بررسی آسیب پذیری فیزیکی کالبدی شهر به منظور مدیریت بحران و امنیت شهری با تاکید بر زلزله (نمونه موردی شهر جاجرم) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
9 بررسی آیین های خاص و آداب و رسوم فولکلوریک حرم مطهر رضوی و تاثیر آن بر کالبد معماری صحن عتیق، دوره صفوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
10 بررسی تاثیر عامل مذهب بر جهتگیری خانه های بافت سنتی - رون رو به حضرت در شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
11 بررسی تطبیقی سیر تحول ساختار، عملکرد، معنا و تزئینات مدارس در شهر مشهد - دوره تیموری و صفوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
12 بررسی جایگاه و نقش بازار در شهرهای ایرانی- اسلامی (نمونه مورد مطالعه: بازار بزرگ ایرانی- اسلامی شهر جدید اندیشه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
13 بررسی ظرفیت هاو چالش های توسعه گردشگری شهر های کویری بااستفاده از مدل SWOT نمونه موردی: شهر بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
14 بررسی کاربری اراضی شهر پلدشت با استفاده از مدل TOPSIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
15 بررسی میزان احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر(مطالعه موردی :شهر خوی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
16 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تسهیل روند توانمندسازیسکونت گاههای غیر رسمی ،مطالعه موردی :محله جمشیدآبادشهر خوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
17 بررسی نقش گردشگری در توسعه کالبدی - زیربنایی دهستان دشت ارزنه شهرستان باخرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
18 پتانسیل ها، چالش های و استراتژی های توسعه گردشگری بیابان لوت با تاکید بر شهر نهبندان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
19 تاثیر به کارگیری اصول نو شهرگرایی در بهبود ساختاری فضایی محلات سنتی با تاکید بر اصل توسعه پایدار (نمونه مورد مطالعه: محله باغ خونی شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
20 تاثیر پذیری فضاهای روستایی از پتانسیل های گردشگری در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی نمونه موردی: (دهستان طرقبه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
21 تاثیر مدرنیته در کالبد شهر مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
22 تأثیر گردشگری بر پایداری زیست محیطی مطالعه موردی : دهستان قلعه میران ، شهرستان رامیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
23 تحلیل وضعیت گردشگری فرهنگی- تاریخی در شهرستان نیشابور از منظر توریسم پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
24 تحلیلی بر شرایط کالبدی مکان های وقوع جرم در مادر شهرها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
25 راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT دهستان قلعه میران، شهرستان رامیان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
26 شهر دوستدار کودک، گامی به سوی شهر پایدار آینده (نمونه مورد مطالعه : شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
27 فضاهای چند منظوره زیرسطحی، رویکردی نوین در مدیریت بحران شهری (نمونه موردی منطقه ثامن شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
28 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران سیلاب (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
29 مدلسازی گسترش آتش سوزی در عرصه جنگلی با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی عامل مبنا مکانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
30 مکان یابی پهنه های کشت محصولات زراعی دیم با استفاده از فرآیند AHP مبتنی بر GIS )مطالعه موردی: بخش رضویه شهرستان مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
31 نقش الگوی مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری با استفاده ازGISنمونه موردی: منطقه ثامن مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
32 نقش رعایت عدالت جنسیتی در افزایش کارآیی فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
33 نقش فرصت های گردشگری در اقتصاد پایدار شهر (مطالعه موردی شهر طبس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران