دکتر حبیب الله سیاری

دکتر حبیب الله سیاری استاد دانشکده مدیریت دانشگاه دفاع ملی

دکتر حبیب الله سیاری

Dr. Habibullah Sayyari

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه دفاع ملی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه سیاستهای راهبردی نظام مقدس ج.ا.ا در اداره امور حملونقل دریایی مبتنیبر گفتمان ولایتفقیه (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 1، شماره: 2
2 ارائه مدل نقشه شناختی فازی عوامل ناب - چابکی زنجیره تامین در لجستیک دریائی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 19، شماره: 1
3 ارایه ی ملاک های ارزیابی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 3، شماره: 4
4 الگوی موازنه قدرت در راهبردهای امنیتی خیلج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 6، شماره: 14
5 بررسی تغییرات تراز دریا در اثر پارامترهای اقلیمی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم در سواحل شمالی دریای عمان (مکران ساحلی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 1
6 تاثیر آموزش مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 23
7 تاثیر عوامل ژئوپلیتیک نظامی دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 67
8 تاثیر هوش هیجانی برقابلیت های چابکی سازمانی (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 2
9 تحلیل و ارزیابی کیفیت ارایه ی خدمات آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر بر اساس الگوی سیپ (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 2، شماره: 1
10 تدوین راهبردهای توانمندسازی فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 14، شماره: 66
11 طراحی الگوی راهبردی ایجاد پایگاه های دریایی ج.ا.ایران در غرب اقیانوس هند (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 19، شماره: 2
12 طراحی الگوی راهبردی پدافند غیرعامل بنادر جنوب کشور با تاکید بر تهدیدات دریاپایه (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 14، شماره: 65
13 عوامل موثر بر اندیشه نظامی فرماندهان ارتش در دوران دفاع مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 9، شماره: 4
14 مقاله پژوهشی: بررسی ظرفیت های ژئوپلیتیکی سواحل مکران و نقش آن در امنیت پایدار منطقه جنوب شرق (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 14، شماره: 3
15 مقاله پژوهشی: تبیین جایگاه مولفههای صنایع دریایی در قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 81
16 مقاله پژوهشی: نقش عوامل ژئواکونومیک در ارتقاء وزن ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران درخلیج فارس (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 20، شماره: 90
17 نقش نیروی دریایی بر حفظ قدرت و سیادت دریایی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 5، شماره: 11
18 واکاوی الزامات ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی سازمان های دفاعی بر مبنای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرافزایش سرعت برروی ناحیه جدایی جریان پشت روسازه شناورتریماران (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
2 توسعه سواحل مکران در جایگاه مرکز هویت ساز و الهام بخش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران (با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور)
3 توسعه سواحل مکران و تاثیر آن برتعاملات فضایی و همگرایی ملی و منطقه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی