دکتر صادق سلیمی

دکتر صادق سلیمی دانشیار ، گروه حقوق بین الملل کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر صادق سلیمی

Dr. Sadegh Salimi

دانشیار ، گروه حقوق بین الملل کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری در پرتو کنفرانس بازنگری 2010 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 16، شماره: 43
2 The Concept of Genocide and Crime against Humanities in the Chambers of Cambodjia Court (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 12، شماره: 4
3 بررسی تاثیر جرایم زیست محیطی در امنیت ملی با رویکردی فقهی، حقوقی و جرم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 2
4 تاثیر مقرره گذاری بر تحدید اختیارات نیروی انتظامی در صدور مجوز سازمان های غیردولتی مبارزه با فساد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 49
5 تحلیل جرایم علیه محیط زیست در ارتباط با امنیت ملی و نظم عمومی؛ چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 4، شماره: 4
6 تضمین حقوق طرفین قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارت دبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 22
7 تعیین قلمرو تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 23، شماره: 74
8 جبران خسارت ناشی از ارتکاب جنایات بین المللی در دیوان بین المللی کیفری برای بزه دیده در پرتو آراء صادره (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 3، شماره: 36
9 جنایت سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 20، شماره: 28
10 چالش های حقوقی مقابله با پول شویی ناشی از بیت کوین با نگاهی به قوانین و مقررات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 53، شماره: 4
11 چالش های دیوان بین المللی کیفری در رابطه با اصل منع بی کیفری؛ مطالعه موردی داعش (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 3، شماره: 6
12 حفظ منافع اساسی کشور میزبان در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 27، شماره: 17
13 حقوق نرم در پرتو الزامات سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست کاربردی دوره: 4، شماره: 1
14 روش تعیین خط مرز در رودخانه های مرزی با تاکید بر تاسیسات احداثی در رودخانه مرزی ارس (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 10، شماره: 3
15 عوامل تشدید مجازات در آرای دیوان بین المللی کیفری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 16، شماره: 18
16 غلبه موازین بین المللی حقوق بشری بر حاکمیت دولتها در پرتو دادگاه های نسل سوم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 59
17 محدودیتهای دیوان بین المللی کیفری در اعمال صلاحیت نسبت به مرتکبین جنایت تجاوز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 22، شماره: 69
18 مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری در ایران و دیوان بین المللی کیفری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 10، شماره: 1
19 مفهوم و مرجع احراز «منافع عدالت» در دیوان بین المللی کیفری در پرتو وضعیت افغانستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق کیفری دوره: 12، شماره: 1
20 نقدی بر موضع حقوق کیفری ایران در رابطه با دفاع مشروع (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 1، شماره: 1
21 نهاد تعویق صدور حکم کیفری در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 2، شماره: 1
22 همگرایی موازین حقوق بشری ملی و بین المللی در پرتو آراء دادگاه های ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 53، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 چالشهای مقابله با جرائم علیه امنیت سایبری در هوانوردی بینالمللی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی