علی شمس اردکانی

 علی شمس اردکانی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

علی شمس اردکانی

Ali Shams ardakani

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.