دکتر حسین رحمان سرشت

دکتر حسین رحمان سرشت استاد گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حسین رحمان سرشت

Dr. Hosein Rahmanseresht

استاد گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد راهبردی شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 9، شماره: 18
2 اثر رهبری همنوا بر تعهد سازمانی از طریق نقش واسط اعتماد و تشریک دانش (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 7
3 اثر سلامت سازمانی و خلاقیت کارکنان بر بهره وری کارکنان با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 11، شماره: 3
4 اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 87
5 ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاههای کشور (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 13، شماره: 52
6 ارتباط ویژگی های روانشناختی اجتماعی بر قصد خرید کالاهای لوکس از طریق چشم و هم-چشمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
7 ارتقای اثربخشی تصمیم گیری شهودی به کمک مدل سازی ریاضی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 1
8 ارزیابی چندسطحی عوامل موثر بر رقابت مندی کل صنعت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 4
9 استقرار نظام مدیریت فناوری در سازمان های با فناوری سطح بالا (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 1
10 اعتبارسنجی مدل برندسازی سامانه (سیستم) منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 4
11 الگوی آمیخته ارتباطات و پیشبرد برای صنعت گردشگری ایران با نگرش به فرآیند تصمیم گیری گردشگران بین المللی در خرید سفر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 37
12 الگوی تعامل استراتژیک در شرکت های هلدینگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 12
13 الگوی راهبردی پیش خوانی پروژه های نوآوری با رویکرد مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 1
14 الگوی ساخت و انباشت قابلیت های فناورانه تولید محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای درحال توسعه:مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
15 الگوی سیاست گذاری جذب دانشجویان بین المللی در ایران (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 10، شماره: 1
16 الگوی هوشمندی بنگاه های مادر و شیوه مادری آن در مدیریت کسب وکارهای تابعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 24
17 الگوی یکپارچه پذیرش تغییرات با روش ترکیبی-اکتشافی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 20
18 الگویی برای انتخاب شیوه مادری شرکت‎های تابعه توسط شرکت مادر از دیدگاه مبتنی بر منابع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 2
19 الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 1
20 الگویی نظری برای تطابق سازمان با شرایط گسست محیطی با تاکید بر سازمان های پلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 8، شماره: 3
21 انگیزش های موثر بر انتخاب برندها در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 25، شماره: 2
22 International Strategic Alliances in the Iranian Home Appliance Industry: A Model of the Perceived Risks for Foreign Partners (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 12، شماره: 4
23 بررسی اثر اختیار مدیران و کنترل استراتژیک بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 38
24 بررسی اثر کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی بر راهبری اثربخش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 3
25 بررسی تاثیر متغیرهای کنترل استراتژیک بر اثربخشی شرکت های نمونه فعال در بازار بورس تهران (برای فاصله زمانی،( 79-1372)) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 44
26 بررسی تاثیر نوع دوستی و تعارض در رابطه بر قابلیت یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 10
27 بررسی رابطه راهبردهای بازار – محصول و عملکرد صادر کنندگان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 39
28 بررسی نقش مدل های ذهنی بر عملکرد سازمانی مدیران مبتنی بر کارت امتیازی متوازن پایدار (مورد مطالعه شعب بانک رفاه استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 7، شماره: 1
29 بررسی نقش میانجی قابلیت های پویا و استراتژی رقابتی ترکیبی در رابطه با ساختار و عملکرد سازمانی در شرکتهای تولیدی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 40
30 پیچیدگی در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 49
31 تاثیر هویت سازمانی و گرایش ارزشی نسبت به کار بر تعهد عاطفی کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 9
32 تأثیر انعطاف‌پذیری استراتژیک بر مدیریت سبز در راستای رقابت‌پذیری شرکت با توجه به نقش مشروعیت سازمانی و حمایت نهادی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 48
33 تبیین شرایط حاکم بر مدیریت روابط قدرت در لایه خرده فروشی زنجیره تامین محصولات غذایی: نظریه ای برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 17
34 تبیین نقش زمینه و معماری سازمانی بر توسعه دوسوتوانی فردی در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 13، شماره: 1
35 تجربه ای در زمینه تصمیم گیری گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 2
36 ترسیم ساختار واقعی سازمان: ترکیبی از ساختار رسمی و غیررسمی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 29، شماره: 3
37 تسهیل همکاری و به اشتراک گذاری دانش بین سازمانی به واسطه اعتماد بین سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 2
38 تغییر و تحولات جهانی، آموزش و پژوهش های مربوط به مدیریت و بازرگانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 4
39 تکامل و هم تکاملی قابلیت های فناورانه، سیاست های دولت و ساختار بازار در نظام نوآوری بخشی: صنعت توربین های گازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 4
40 چارچوب فراگیر اعمال تغییرات سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 21
41 چند روش برای ارزیابی گزینه های استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 5
42 حلقه شایستگی های مشاوران راهبردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 28
43 دسته بندی تصمیم ها و بردار رشد در مدیریت راهبردی (استراتژیک) با تکیه بر آثار ایگور . اچ انسف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 21
44 دی.ان.ای شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 49
45 رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه ای در معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 9، شماره: 23
46 رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 47
47 راهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 15
48 رویکردهای مدیریت دانش و الگوی شکاف های دانشی در عصر فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 20
49 شناسایی عوامل زمینه ای ارتقای مدیریت دانش در دانشکده های کشاورزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 3
50 شیوه های مدیریت ژاپنی و تاثیر آن بر استراتژی بازرگانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 4
51 عوامل کلیدی اجرای موفق سرمایه گذاری مشترک بین المللی (موردمطالعه صنعت خودروسازی ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 2
52 عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 13
53 مدل اجرای هوشمند خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی :مطالعه ای با روش داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 65
54 مدل تاب آوری استارتاپ ها در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعه چندموردی با رهیافت تاریخی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 2
55 مدل دینامیکی ارزیابی خط مشی های عمومی(مورد مطالعه: برنامه های توسعه) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
56 مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 22
57 مدل هم آفرینی ارزش راهبردی در صنعت بانکداری ایران خلق ارزش در پارادایمی نوین (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 40
58 مدلی برای برندسازی سامانه منابع انسانی با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 3
59 مدلی برای تبیین هوشمندی در شرکت های هولدینگ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 4
60 مدلی برای سنجش اثربخشی خدمات عمومی (آزمونی در بیمارستان های دولتی) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 4
61 مدلی برای شایستگی های مشاور استراتژی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 30، شماره: 101
62 مدلی برای شبکه ارزش در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 35
63 مدلی برای کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد کلاسیک (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 37
64 مروری بر نظریه نهادینگی ساختار سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 12، شماره: 2
65 مسیر شکل گیری و تکامل قابلیت های فناورانه ساخت محصولات و سامانه های پیچیده در بنگاه های متاخر: مطالعه موردی شرکت توگا (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 4
66 مشاهیر مدیریت ماری پارکر فالت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 20
67 معرفی روش کیفی تحلیل جامع پیچیدگی (GABEK) برای پژوهش های مدیریت (موردمطالعه: مدل همکاری میان سازمانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 2
68 نقش فرهنگ ملی در پیوستن شرکت های ایرانی به شرکت های فراملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 1، شماره: 1
69 نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای هویت سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 6، شماره: 20
70 نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در اثرگذاری عوامل نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 3
71 واکاوی پنجره های فرصت یادگیری فناورانه در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای متاخر: صنعت توربین های گازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 3
72 واکاوی رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده: صنعت توربین های گازی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 4
73 هم آفرینی ارزش در بانکداری ایران: تحلیل عناصر و روابط خلق ارزش (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی ساختار سازمانی (مطالعه موردی: جهاد کشاورزی استان کردستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
2 اثر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان آژانس های مسافرتی شهر یزد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
3 اثر شیوه شتابی و فوریت مدیران عامل بر کار آفرینی شرکتی با میانجی گری رهبری زمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
4 اثر فناوری اطلاعات بر دگردیسی ساختار سازمانی مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
5 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر راهبرد روابط درون فرآیندی خدمات بازرگانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
6 اثر مسئولیت اجتماعی بر مدیریت اثربخش، رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع سازمانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
7 اثر مسئولیت اجتماعی بر مدیریت اثربخش، رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
8 ارزیابی و تحلیل هزینه تأمین کنندگان به عنوان عامل افزایش کارآمدی زنجیره تأمین پروژه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
9 استراتژی فناوری با استفاده از رویکرد منبع محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
10 الگوی استقرار سیستم تخصصی آموزش در سازمانها با استفاده از مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
11 بررسی موانع مدیریت دانش در بانکداری الکترونیکی از دیدگاه کارکنان مطالعه موردی بانک پاسارگاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
12 تبیین ارتباط میان عدم تمرکز، مشارکت کارکنان و ظرفیت جذب در نوآوری و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)
13 تحلیل جامع ذی نفعان حلقه مفقوده تصمیم گیریهای استراتژیک در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
14 تحلیل رفتار خرید به مثابه یک فرآیند تعاملی عامل موفقیت تصمیم گیری در زنجیره خرید و تامین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
15 تعمیم کاربرد مفهوم سرمایه اجتماعی در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 تکامل دیالکتیک تئوری ذی نفعان و حاکمیت شرکتی، از سودگرایی هیوم تا اخلاق فضیلت ارسطو (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 جایگاه واحد تجاری راهبردی در شرکت های هلدینگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها)
18 جریان دانش در هیأت مدیره: پیچیدگی در قالب دانش هیأت مدیره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
19 رابطه بین تعلق خاطرکاری کارکنان و پذیرش تغییرمورد مطالعه : سازمانهای دولتی شهرسنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
20 رابطه تعامل اجتماعی و مدیریت دانش موردمطالعه: یک بانک تجاری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
21 رابطه ساختار هیأت مدیره با مشارکت آن در کنترل راهبردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
22 رابطه سرمایه اجتماعی با هویت سازمانی مورد مطالعه: شرکت پست استان کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
23 رویکرد مدیران به استراتژی در شرایط عدم اطمینان محیطی، مطالعه موردی: مدیران شرکتهای ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
24 سرمایه های فکری رویکرد نوین ارزش آفرینی در سازمانها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
25 عوامل محیط اجتماعی موثر در برند گزینی مشتریان صنعت بیمه مطالعه موردی بیمه پارسیان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
26 عوامل موثر در اتخاذ تصمیم های عمده تصمیم گیری در مورد خریدهای عمده شرکت ایران خودرو به عنوان یک مورد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
27 فناوری اطلاعات و ارتباطات و کنترل استراتژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
28 ماندگرایی راهبردی، چالش پیشروی برنامه ریزی استراتژیک: مورد، صنعت مواد غذایی استان تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
29 مدل ادراک ریسک در شراکتهای راهبردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
30 مدیریت دانش و مدیریت تنوع با رویکرد تولید دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
31 ملاحظات اصلی در متنوع سازی فعالیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک