دکتر نعمت الله ایران زاده

دکتر نعمت الله ایران زاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر نعمت الله ایران زاده

Dr. Nematollah Iranzadeh

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب‌شناسی کاربرد زبان علم در کتاب‌های دانشگاهی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 23، شماره: 45
2 ادراک خانه در رمان چراغ ها را من خاموش می کنم؛ برمبنای نظریه پدیدارشناسی ادراک (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 8، شماره: 1
3 The Role of Descent, Oblivion and Captivity of the Wayfaring Soul in the Experience of Boundary Situations (with a Focus on Suhrawardi’s Symbolic Stories) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 30، شماره: 93
4 بازخوانی مولفه های گفتمان مدحی نظامی گنجوی در دیباچه اقبال نامه، بر بنیاد نظریه فرکلاف (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 3، شماره: 3
5 بازنمایی انگاره مرگ اندیشی در نسبت با امید و ناامیدی در ملکوت (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 88
6 بازنمایی دوگانه امید و ناامیدی در رمان چشمهایش با تاکید بر اندیشه های گابریل مارسل (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 10، شماره: 3
7 بررسی ساختار ادب غنایی از دیدگاه زبانشناسی باتکیه بر نظریه نقشهای زبانی یا کوبسن (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 69
8 بررسی شعر «یادداشتهای درد جاودانگی» قیصر امین پور بر اساس نظریه نقش گرایی هلیدی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 19، شماره: 65
9 بن مایه شناسی نمادین مرگ در غزل اجتماعی معاصر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 13، شماره: 2
10 تاریخ جهانگشای جوینی و بررسی جنبه های تراژیک آن با رهیافت نوع شناسی ادبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 3، شماره: 2
11 تحلیل گفتمان انتقادی غزلیات واصف باختری بر مبنای رویکرد فرکلاف (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 13، شماره: 1
12 تحلیل گفتمان سیاستْ در رمان «با شبیرو» نوشتۀ محمود دولت‌آبادی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 8، شماره: 2
13 خوانش نشانه- معناشناختی کنش استعلایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 18، شماره: 27
14 در جست وجوی نشانه های «پیر ما» در غزلی از حافظ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 3، شماره: 1
15 دموکراسی ادبی: مفهوم مرکزی دیباچه یکی بود یکی نبود جمالزاده (با نقدی بر تاریخ نگاری ادبیات داستانی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 9، شماره: 33
16 سبک کنایی «دو کلمه حرف حساب» کیومرث صابری فومنی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 4، شماره: 1
17 صداهای خاموش در کشمکش‎های گفتمانی سده هفتم از دید سعدی در گلستان (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 6، شماره: 1
18 عدم قطعیت در فراداستان «شب ممکن» (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 6، شماره: 1
19 عناصر داستانی خاطره نوشته های دفاع مقدس با تاکیدبر اثر دختر شینا (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 76
20 کارکرد فضاهای معماری در روایت پردازی رمان سمفونی مردگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 6، شماره: 11
21 گذر از گفتمان کنشی به گفتمان حسی- ادراکی در گلنار و آیینه اثر رهنورد زریاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 12، شماره: 3
22 مقاومت زیردستان در برابر قدرت با سازوکار ایدئولوژیک در بوستان سعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 29، شماره: 90
23 نظری به تدوین دانش بدیع در ادب فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 2، شماره: 6