دکتر محمدصادق علوی یگانه

دکتر محمدصادق علوی یگانه استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدصادق علوی یگانه

Dr. Mohammadsadegh Alavi

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تغییرات ریختی و اعتبارسنجی آرایه شناختی صفات مرتبط با خارهای آبششی در شگ ماهی دریایی خزری (Clupeidae: Alosa braschnikowi) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 4
2 تنوع ژنتیکی اردک ماهیEsox lucius (Linnaeus, ۱۷۵۸) تالاب های انزلی و امیر کلایه استان گیلان با استفاده از نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 14، شماره: 1
3 شناسایی ریختی گونه های جنس Nerita (رده شکم پایان، خانواده Neritidae) در ناحیه جزرومدی بندرلنگه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 3
4 شناسایی و پراکنش ماهیان رودخانه بازوفت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 2
5 مقاله علمی- مروری: مروری بر گونه های جنس Aphanius (Cyprinodontiformes: Aphaniidae) در ایران (دریافت مقاله) مجله آبزیان زینتی دوره: 9، شماره: 4
6 مقایسه ترکیب تقریبی بدن و برخی از مواد معدنی (پتاسیم، سدیم ، کلسیم و فسفر) در بافت عضله چهار گونه از شورت ماهیان آب های دریایی جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 10، شماره: 4
7 مقایسه ریختی شگ ماهیان جنس Alosa در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از صفات اندازشی و شمارشی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 23
8 ویژگی های ریختی فلس در ده گونه از کفال ماهیان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی رشد پنج زاری ماهی مخطط (Aurigequula fasciata) در سواحل استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
2 الگوی رشد پنجزاری ماهی باله نارنجی (Photopectoralis bindus) در سواحل استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اولین گزارش ا ز حضورگونه Trachinocephalus myops از خانواده Synodontidae دردریای عمان ایرا ن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
4 اولین گزارش از حضور ساردین سفید Escualosa thoracata در سواحل ایرانی دریای عمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
5 اولین گزارش از حضور گاوماهی حفار Trypauchen vagina در سواحل ایرانی خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
6 اولین گزارش از حضور گاوماهی حفار Trypauchen vaginaدر سواحل ایرانی خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
7 اولین گزارش تایید شده از حضورSillago arabica (Perciformes: Sillaginidae) در آبهای سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
8 First confirmed report for identification of Mienerita debilis (Gastropoda: Neritidae)from Iranian coast of the Oman sea by using DNA barcoding technique (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
9 First report of Equulites klunzingeri identification in the Persian Gulf by using DNA Barcoding technique (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
10 Morphological comparison of two shad species, Alosa braschnikowi and Alosa saposchnikowii using morphometric and meristic characteristics in Guilan coasts (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
11 Review of reports indicating new records from the Persian Gulf fish fauna, implications and reasons (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
12 Surveying and classifying of Ichthyological scientific data on internet (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
13 The First Record of the Burrowing goby, Trypauchen vagina (Actinopterygii: Gobiidae), from the Iranian Coasts of the Persian Gulf (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
14 Using Otolith dimensions in estimation of size and mass of silver sillago, Sillago sihama (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
15 بررسی آرایه شناسی و وضعیت حفاظتی گونه در حال انقراض کپوردندان فارس Aphanius farsicus (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست
16 بررسی برخی خصوصیات زیستی دو گونه میگوی Palaemon adspersus و Palaemon elegans در جنوب دریای خزر (سواحل نور) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
17 بررسی تراکم راسته زوانتاریا Zoantharia در ناحیه جزرومدی جزیره هرمز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
18 بررسی تنوع زیستی گونه های خانواده اسبچه ماهیان ( Leiognathidae ) در سواحل خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
19 بررسی روابط تبارزایی سه گونه Istiblennius بر اساس توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز COI)I) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یافته های نوین زیست شناسی
20 بررسی روابط فیلوژنی سه گونه از جنس Omobranchus در سواحل ایرانی خلیج فارس و خلیج عمان بر اساس توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز COI( I ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
21 بررسی منشا ورودی ترکیبات PAH و آلکان های نرمال در میگو سفید Metapenaeus affinis در سواحل شمال غربی خلیج فارس با تاکید بر ارزیابی ریسک خطر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
22 بررسی میزان همبستگی تجمع هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای( PAHs) با پارامترهای طول و وزن در گونه شلج ( Leuciscus vorax ) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 بررسی و طبقه بندی منابع اطلاعات ماهی شناسی در اینترنت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
24 تاثیر سن بر میزان خاویار استحصالی و هماوری ماهی قره برون (Acipenser persicus) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
25 تبارشناسی جمعیت اردک ماهی شمالی Esox lucius در تالاب انزلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
26 تجمع زیستی ترکیبات PAH در لابستر سر پهن Thenus orientalis با تاکید برارزیابی ریسک خطر ناشی از مصرف آن در سواحل شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
27 تعیین غلظت ترکیبات PAH در بافتهای عضله و امعاء و احشاء گونه کپورمعمولی( Cyprinus carpio )در تالاب بین المللی شادگان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
28 چک لیست ماهیان رودخانه کوهرنگ، استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
29 رابطه اندازه - زی توده در چهار گونه از شکم پایان جنس Nerita (Gastropoda: Neritidae) در ناحیه جزر و مدی بندر لنگه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
30 رابطه اندازه اتولیت و ماهی در سه گونه از اسبچه ماهیان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
31 شناسایی ریختی گونه های راسته زوانتاریا Zoantharia درمنطقه جزرومدی ساحل شرقی جزیره هرمز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
32 شناسایی گونه های خانواده اسبچه ماهیان در سواحل خلیج عمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
33 فراوانی طولی و توالی حضور گونه های گاو ماهیان در سواحل جنوبی خزر ( مطالعه موردی: سواحل شهرستان نور) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
34 کاربردابعاداتولیت درتخمین اندازه ووزن ماهی شورت Sillago sihama (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
35 کمی سازی تنوع فیلوژنتیک: مکمل روش های سنتی در حفاظت از تنوع زیستی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
36 کمی سازی تنوع فیلوژنتیک: مکمل روش های سنتی در حفاظت از تنوع زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
37 گزارش حضور نژادی متفاوت از ماهی کفال گونه (Quoy & Gaimard , ۱۸۲۵) Ellochelon vaigiensis در خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
38 گزارش های مرتبط با حضور گونه های جدید از ماهیان در خلیج فارس، پیامدها و دلایل (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
39 مقایسه ارزش غذایی دو گونه از تن ماهیان، گیدر Thunnus albacares و طلال Rastrelliger kanagurta از نظر ترکیب اسیدهای چرب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
40 مقایسه خصوصیات ریختی و شمارشی دوجمعیت اردک ماهی Esox Lucius Linnaeus, 1785 دردریاچه ولشت و تالاب امیرکلایه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
41 مقایسه ریختی دو گونه از کفال ماهیان سواحل جنوبی دریای خزر؛ کفال طلایی (Risso,1810) Liza aurata و کفال پوزه باریک Liza saliens (Risso,1810) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی
42 مقایسه ریختی دو گونه شگ ماهی Alosa braschnikowi و Alosa saposchnikowii در سواحل استان گیلان با استفاده از صفات اندازشی و شمارشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
43 مقایسه ریختی دو گونه شگ ماهی مهاجر Alosa kessleri و خزری Alosa caspia در سواحل استان گیلان با استفاده از صفات اندازشی و شمارشی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 مقایسه ساختار سنگریزه شنوایی Otolith Sagitta در شگ ماهی خزری Alosa caspia وبراشنیکووی Alosa braschnikowi و ارتباط آن با متغییرهای سن، طول و وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
45 مقایسه ویژگی های زیستی ذخایر مختلف گاوماهی قفقازی (berg, 1916) knipowestchia caucasica با استفاده از روشهای رایانه بر در استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
46 نخستین گزارش تایید شده از شناسایی شورت ماهی گونه Sillago attenuata (Perciformes;Sillaginidae) در سواحل ایرانی خلیج فارس و مقایسه ریختی با گونه Sillago sihama (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران