دکتر علی اردلان

دکتر علی اردلان دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر علی اردلان

Dr. Ali Ardalan

دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی وضعیت و عملکرد بهداشت محیط در زلزله استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 2
2 A case study of the health system response operation to flood in Chaldoran Township on July ۲۰۱۱ (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 4، شماره: 1
3 An Evaluation of Non-Structural Vulnerabilities of Hospitals Involved in the ۲۰۱۲ East Azerbaijan Earthquake (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 22، شماره: 2
4 آگاهی و نگرش داوطلبان کانون های دانشجویی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، درباره کمک های اولیه و راهکارهای آموزش همگانی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 9، شماره: 2
5 ارتباط جنسی برای بقا: پیامد فرار دختران از منزل (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 2، شماره: 5
6 ارتباط مواجه با عامل خردل گوگردی و سرطان در رزمندگان جنگ تحمیلی در استان اصفهان؛ یک مطالعه راهنما (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 4، شماره: 3
7 انتخاب راهبرد برتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نگاه خبرگان برنامه ریزی بر پایه مدل فرآیند برنامه ریزی راهبردی (مبتنی بر نگرش تجویزی) (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 24، شماره: 1
8 Climate Change Intervention and Adatation in Ethopia: A Critical Appraisal of Systematic Review (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 4، شماره: 3
9 Disability Situation in Disaster Management in Iran (A literature review) (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 6، شماره: 3
10 Ethical Patient Prioritization in Disaster Triage: A Protocol for a Systematic Review (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 4، شماره: 3
11 Health Consequences and Management of Explosive Events (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 1، شماره: 2
12 Investigating Fire Protection Condition in the Units of Imam Khomeini Hospital, Tehran, Iran (دریافت مقاله) مجله اقدامات و تحقیقات بیمارستانی دوره: 7، شماره: 1
13 Job Satisfaction of Emergency Medicine Residents and Specialists (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 23، شماره: 5
14 Public health system response to ۵ December ۲۰۱۲ South Khorasan earthquake (a case study) (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 6، شماره: 2
15 Research priorities of disasters management in Kerman province (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 7، شماره: 3
16 Selection Criteria of Hospital Volunteers for the Provision of Health Services in Disasters (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 2، شماره: 3
17 Survey medical and non-medical profession in hospital volunteer activities (Case Study: Selected Hospitals of Tehran University of Medical Science) (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 8، شماره: 1
18 The Resilient Child Indicators in Natural Disasters: A Systematic Review Protocol (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 2، شماره: 2
19 The role of Advanced Technologies in Disasters Recovery and rehabilitation (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 5، شماره: 1
20 Women’s Participation in Natural Disasters and Accidents: A Case Study of Bam Earthquake, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 1، شماره: 4
21 برآورد اثر متقابل ژن - محیط در سرطان پستان با مطالعات مورد - شاهد و فقط مورد (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 4، شماره: 2
22 بررسی روش های اطلاع رسانی و جلب مشارکت عمومی در فعالیت های داوطلبانه بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 5
23 بررسی عوامل خطر سرطان پستان در استان مازندران در سال ۱۳۸۳ (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 4، شماره: 1
24 پیاده نمودن برنامه عملیاتی پیشگیری و کنترل شپش سر (Pediculus humanus capitis) کودکان به دنبال اجرای ارزیابی جامعه در منطقه چاهستانی ها در شهر بندرعباس (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 13، شماره: 4
25 تاثیر برنامه آمادگی مقابله با بلایا بر میزان آمادگی پرسنل پرستاری برای پاسخ به بلایای طبیعی احتمالی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 24، شماره: 73
26 تحلیل دموگرافیک مرگ های ناشی از سیل در ایران بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷: یک مطالعه مورد-شاهدی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 16، شماره: 4
27 سامانه هشدار اولیه سیل برق آسای استان گلستان: ارائه الگوی ستاد حوادث روستا (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 8، شماره: 2
28 عوامل موثر بر فرار دختران از خانه (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 7، شماره: 29
29 فرار زنان همسردار از منزل: ۱ بررسی عوامل موثر اجتماعی روانی (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 5، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Ambient temperature and cardiovascular mortality: A systematic review and metaanalysis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
2 Assessing human vulnerability using software simulation to industrial chemical accidents: Case study of Chlorine gas release scenario in Shourabad, Shahre-ray (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
3 آثار سلامتی سیل شهریور ماه 1390 شهرستان چناران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
4 آمادگی بیمارستان ها در رویارویی با بحران های شهری در تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
5 اثربخشی مدل مشارکت مردان پناهنده در برنامه های سلامت باروری بر پیامدهای بهداشت جنسی- باروری (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
6 اجرای مانورهای شهری و کشوری گامی در راستای کاهش تلفات و تبعات بحران در بلایا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
7 ارائه مدل ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیم در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
8 ارایه خدمات سلامت باروری در بلایا در کشور جمهوری اسلامی ایران: گذشته، حال، آینده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
9 ارایه یک مدل مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی برای انتخاب محل اردوگاه سرپناه موقت پس از زلزله (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
10 ارزیابی آسیب پذیری انسانی با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری در حوادث شیمیایی (مطالعه موردی: انتشار گاز کلر در منطقه شورآباد شهرری) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
11 ارزیابی ایمنی حریق در بخشهای درمانی بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
12 ارزیابی سیستم هشدار اولیه سیل استان گلستان، سال 85-1384 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
13 ارزیابی عملکرد مدیریت بیماری های واگیردر بلایای طبیعی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
14 ارزیابی و مدیریت ریسک در بحران های طبیعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
15 اقدامات آماده سازی نیروهای بومی داوطلب درحین بروز بلایا در بیمارستانها مطالعه موردی: بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
16 اقدامات و آموزشهای مدیریت خطر سیل در جهت توانمندسازی مدیران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
17 Children disaster resilience; Domains and Indicators: A systematic Review (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
18 Defining and designing psychometric tool of children resilience in natural disasters (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
19 Disaster Epidemiology: The Essential Approach and Tool in Management of Disaster in Health Sector (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
20 Ethical Resource Allocation in Public Health Emergencies (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
21 Industrial Chemical Accidents: An Urban Creeping HSE Hazard in Iran (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی
22 Survey of metrological hazard effects and cardiovascular consequences in Rasht from 2005 -2015 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
23 The Effectiveness of International Humanitarian Assistance at Bam Earthquake: Regional Stakeholders Viewpoints (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
24 باورهای عمومی در باره رفتارهای حافظ سلامت در بلایا و ارتباط آنها با این رفتارها در شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
25 بررسی چگونگی جلب مشارکت نیروهای مردمی در رویارویی با بحران های طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
26 بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت عملیات جستجو و نجات در زلزله شهرستان ریگان استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
27 تاب آوری وآمادگی نیروی انسانی بیمارستان ها و مراکز درمانی در بحران ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با رویکرد مقاوم‌سازی(تاب‌آوری/ایمنی) بیمارستانی
28 تاثیرات تغییر اقلیم بر سلامت در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
29 تبیین چارچوب اخلاقی تصمیم گیری در تریاژ بلایا در کشور جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
30 تبیین مدل ارائه خدمات توانبخشی فیزیکی در بلایای طبیعی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
31 تحلیلعوامل تعیین کننده ساختمانی و دموگرافیک مرگ و صدمات زلزله 1382 بم با استفاده از رگرسیون لجستیک Multinomial (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
32 تدوین برنامه اقدام مشترک: یک ضرورت در پاسخ گویی موثر به بلایا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
33 تدوین نقشه راه آمادگی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوادث و بلایا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
34 تغییرات فصلی مرگ تمام موارد غیر تصادفی و ارتباط آن با دمای محیط: یک مطالعه سری زمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
35 توسعه سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت توزیع مصدومان حوادث با قربانیان انبوه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
36 درس آموخته های نظام سلامت در ارایه خدمات سلامتی به زایرین حسینی مبتنی بر کارکردهای تخصصی برنامه ملی پاسخ به فوریت ها در سال 1394 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
37 سازماندهی نیروها و منابع در عملیات امداد و نجات در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
38 سنجش میزان تاب آوری محلات شهر تهران در برابر بلایا و حوادث (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
39 طراحی ، اجرا وبررسی اثربخشی برنامه مشارکت مردمی ستاد حوادث غیرمترقبه روستا در سیستم هشدار اولیه سیل استان گلستان ، سال 1385 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
40 طراحی الگوی مدیریت داوطلبان نظام سلامت ایران در بلایا (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
41 طراحی سامانه تصمیم گیری تخلیه اضطراری بیمارستان در پاسخ به حوادث و بلایا در کشور ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
42 طراحی و اعتباریابی ابزار ارزشیابی آمادگی عملکردی بیمارستانی درمواجهه با حوادث و بلایای طبیعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
43 مدلسازی پیش بینی احتمال انتقال زائرین بیمار به مراکز درمانی و برآورد خدمات سلامت مورد نیاز زائرین در گردهمایی گسترده اربعین (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
44 مدیریت خطر جامع مردم-محور بلایا در مناطق روستایی کشور: تعامل نظام شبکه بهداشتی-درمانی با جامعه و سایر سازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
45 مکان یابی بیمارستان سیار مورد نیاز در پاسخ به بلایا و فوریت ها با رویکرد هیوریستیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
46 مکان یابی و برآورد تعداد بیمارستان سیار مورد نیاز در پاسخ به بلایا و فوریت ها با رویکرد هیوریستیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
47 موانع هماهنگی در پاسخ گویی به بلایا: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
48 مولفههای مرتبط با حیطه عملکردی و سیاست گذاری نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در توافق نامه تغییر اقلیم پاریس (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
49 نقش فناوری های نوین دربازتوانی حوادث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران